مختصرِ معلومات در موردِ تصدی ملی محافظت عامه

تصدی ملی محافظت عامه از بدوِ پایه گذاری اش تا این دَم، منحیثِ یک ارگانِ اعتمادی، مسلکی- امنیتی در خدمتِ ملت بوده و با احساسِ عالی و انگیزه ای ملی در زمینه ی ایجاد و ساختِ یک آینده ی خوب برای افغانستان و ملت با عزت ما در چوکاتِ وزارت محترم امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان کار و فعالیت خسته گی ناپذیر انجام می دهد. محافظینِ تصدی ملی محافظت عامه با روحیه ای سرشارِ ملی و میهنی شب و روز همواره در خدمتِ مردمِ شریفِ کشور بوده و درمیدانِ خدمتگذاری از جمله ی بهترین ها به شمار می روند.

این ریاست، ارایه خدماتِ امنیتی- معیاری برای بخشِ داخلی ومشتریان بین المللی را از جمله ی اولویت های ماموریت خویش دانسته تا درامرِ برقراری صلح، رفاهِ عامه و پیشرفت اقتصادی برای مردم افغانستان، موثریت بیشتری اقتصادی را به بار آورد.

چنانچه در بالا بدان اشاره شد تصدی ملی محافظت عامه یک ارگان ارایه کننده‌ی خدماتِ امنیتی دولتی بوده که تحتِ نظر وزارتِ محترمِ امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان کارو فعالیت می نماید، نیروهای محافظت عامه برای حفاظت مردم، زیربناها، تسهیلات، پروژه های ساختمانی عام المنفعه و قطارها؛ خدماتِ امنیتی- معیاری را ارایه می دارد.

این ارگان، به شکلِ یک تصدی دولتی پایه گذاری شده تا قابلیت اخذ قرارداد با مشتریان داخلی و بین المللی را برای ارایه خدمات امنیتی داشته باشد. شایانِ ذکر است که در این اواخر در نرخِ ارایه خدماتِ امنیتی کاهش آمده و همچنان در کارشیوه های امورِ عقد قراردادها بازنگری صورت گرفته و تغییراتِ لازم نیز به وجود آمده است تا مشتریان ما به راحتی بتوانند از خدماتِ معیاری این ریاست مستفید بشوند. محافظینِ (گاردها) محافظت عامه، اعضای اردوی ملی و پولیس ملی افغانستان نبوده و آن ها صلاحیتِ دستگیری وتحقیقات ازمظنونین را ندارند. این اداره در چهار استقامت وسیع که عبارت است از:

محافظت پروژه های دولتی، پروژه های غیرِ دولتی، پروژه های بین المللی، امنیت و انتقال قطارهای اکمالاتی و لوژستیکی آیساف، ناتو، وزارت دفاع آیالات متحده ی آمریکا و تجار ملی وظایف خویش را انجام می دهد که در نتیجه، بر علاوه ی تأمین امنیتِ پروژه های سکتور خصوصی وموسسات ملی و بین المللی تعدادِ زیادی از پروژه های بزرگ و متوسط از جمله:

پروژه ی بند برق سلما ولایت هرات، بند پاشدان ولایت هرات، بند برق کمال خان ولایت نیمروز، بند المار ولایت فاریاب، بند برق کجکی ولایت هلمند، بند برق داله ولایت کندهار، بند برق مچلغو ولایت پکتیا، جکشن دو راهی هلمند، مسِ¬ عینک ولایت لوگر، کندک خط آهن، آمودریا، لاجورد بدخشان، پاپلین گاز، بانک ملی، پشتنی بانک، کابل بانک، باختربانک، عزیزی بانک، میوند بانک، آرین بانک، بانک بین المللی افغانستان را تحت پوشش امنیتی خویش قرار داده است.

محافظین تصدی ملی محافظت عامه دوشا دوشِ سایر نیروهای امنیتی کشور شب روز در میدان خدمت به ملت، کمرِ همت بسته و متضمنِ اقتصاد شکوفا در کشور بوده و در این راه از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نخواهند ورزید.