اخبار/ گزارش ها

نیرو های دلیر تصدی ملی محافظت عامه توانستند دوباره حاکمیت سرتاسری معدن لاجورد ولایت بدخشان را تحت کنترول بگیرند

2019-09-17T06:46:32+00:00سپتامبر 17th, 2019|اخبار/ گزارش ها|

نیرو های قطعه معدن لاجورد تصدی ملی محافظت عامه مقیم ولایت بدخشان روز گذشته در مساعی با فرماندهی امنیه ولایت بدخشان عملیاتی را در مربوطات معدن لاجورد را اندازه نمودند،

به تعداد دوصد و شصت و شش تن از نیروهای تصدی ملی محافظت‌ عامه بعد از فراگیری تعلیمات نظامی یک ماهه، از فرماندهی مرکز تعلیمی این ریاست سند فراغت به دست‌آوردند.

2019-07-23T10:59:22+00:00جولای 23rd, 2019|اخبار/ گزارش ها|

به ادامه‌ روند فراگیری تعلیمات نظامی نیروهای تصدی ملی محافظت‌عامه، این‌بار نیز دوصدو شصت و شش تن از نیروهای قطعات محافظت‌عامه بعد از پایان آموزش نظامی یک ماهه از فرماندهی

بیش از شصت تن از نیروهای محافظت عامه بعد از فراگیری آموزش های نظامی از فرماندهی مرکز تربیوی این ریاست سند فراغت به دست آوردند

2019-06-17T09:18:51+00:00ژوئن 17th, 2019|اخبار/ گزارش ها|

بیش از شصت تن از نیروهای محافظت عامه بعد از فراگیری آموزش های نظامی از فرماندهی مرکز تربیوی این ریاست سند فراغت به دست آوردند. رهبری تصدی ملی محافظت عامه

سمونوال عبیدالله نورزی رییس عملیاتی ریاست عمومی محافظت عامه و تصدی امنیتی وضعیت معیشتی پرسونل قطعه قطارهای ولایت میدان وردک را از نزدیک کنترول و بررسی نمود

2019-05-16T04:31:13+00:00می 16th, 2019|اخبار/ گزارش ها|

سمونوال عبیدالله نورزی رییس عملیاتی ریاست عمومی محافظت عامه و تصدی امنیتی در رأس یک هیئت، عازم ولایت میدان وردک گردیده با مسولین امنیتی قومندانی آن ولایت روی چگونگی تأمین

محفل معرفی معاون مالی و تجارتی و رؤسای جدیدالتقرر، با حضور داشت قیس باوری رئیس عمومی محافظت عامه، پاسوال نعمت الله حیدری پیژندوال وزارت امور داخله،

2019-04-17T10:52:10+00:00آوریل 17th, 2019|اخبار/ گزارش ها|

محفل معرفی معاون مالی و تجارتی و رؤسای جدیدالتقرر، با حضور داشت قیس باوری رئیس عمومی محافظت عامه، پاسوال نعمت الله حیدری پیژندوال وزارت امور داخله، تعدادی از رؤسا‌ی اداره

بیش ازچهل تن از نیروهای محافظت‌ عامه بعد از فراگیری دوره یک‌ماهه آموزش‌ های نظامی از فرماندهی مرکز تعلیمی ریاست عمومی محافظت‌ عامه و تصدی‌امنیتی به قطعات‌ شان اعزام گردیدند.

2019-01-16T06:41:47+00:00ژانویه 16th, 2019|اخبار/ گزارش ها|

بیش ازچهل تن از نیروهای محافظت‌ عامه بعد از فراگیری دوره یک‌ماهه آموزش‌های نظامی از فرماندهی مرکز تعلیمی ریاست عمومی محافظت‌ عامه و تصدی‌ امنیتی به قطعات‌ شان اعزام گردیدند.

رئیس عمومی محافظت‌عامه و تصدی‌امنیتی وزارت امور داخله با مسؤولان بخش‌های این ریاست در مورد چگونگی ایجاد قطعه محافظتی هوتل انترکانتینینتال، اكمال و تجهیزات آن تشکیل جلسه داد.

2018-12-26T09:36:16+00:00دسامبر 26th, 2018|اخبار/ گزارش ها|

رئیس عمومی محافظت‌ عامه و تصدی‌ امنیتی وزارت امور داخله با مسؤولان بخش‌های این ریاست در مورد چگونگی ایجاد قطعه محافظتی هوتل انترکانتینینتال، اكمال و تجهیزات آن تشکیل جلسه داد.

قیس باوری رييس عمومی محافظت‌عامه وتصدی‌امنیتی وزارت امور داخله با داكتر ولید تمیم رييس عمومى اداره تنظيم نفت و گاز مايع دیدار و ملاقات نمود.

2018-12-22T10:19:46+00:00دسامبر 22nd, 2018|اخبار/ گزارش ها|

قیس باوری رييس عمومی محافظت‌عامه وتصدی‌امنیتی وزارت امور داخله با داكتر ولید تمیم رييس عمومى اداره تنظيم نفت و گاز مايع دیدار و ملاقات نمود. دراین نشست دو طرف میان

سرپرست ریاست محافظت پروژه‌های بین المللی ریاست عمومی محافظت‌عامه وتصدی‌امنیتی از عقد قرارداد هاي جديد امنیتی با کمپنی‌های خارجی، در برخی از ولایات کشورخبر می‌دهد.

2018-12-22T10:12:34+00:00دسامبر 22nd, 2018|اخبار/ گزارش ها|

سرپرست ریاست محافظت پروژه‌های بین المللی ریاست عمومی محافظت‌عامه وتصدی‌امنیتی از عقد قرارداد هاي جديد امنیتی با کمپنی‌های خارجی، در برخی از ولایات کشورخبر می‌دهد. سمونوال محمد امین احمدزی سرپرست