ریاست ها

ریاست محافظت پروژه های دولتی

2019-03-13T09:24:58+00:00فوریه 3rd, 2018|ریاست محافظت پروژه های دولتی, ریاست ها|

این ریاست که در چوکات ریاست عمومی عملیاتی فعالیت می نماید، مسوولیت محافظت همه پروژه های دولتی و تاسیسسات عام المنفعه دولتی را دارا بوده و با داشتن پرسونل

ریاست محافظت و امنیت قطارها

2019-03-13T09:21:32+00:00ژانویه 31st, 2018|ریاست محافظت و امنیت قطارها|

ریاست محافظت و امنیت قطارها نیز یکی از ریاست­ های کلیدی معینیت محافظت ­عامه وتصدی­ امنیتی بوده که در چوکات ریاست عمومی ­عملیاتی فعالیت می­کند، این ریاست در روشنایی

ریاست مالی و اداری

2018-09-29T06:05:24+00:00ژانویه 31st, 2018|ریاست مالی و اداری|

این ریاست قراردادهای­ امنیتی با متقاضیان را از طریق شعباتِ قراردادها (پروتوکل­ ها) و خدماتِ مشتریان انجام می ­دهد. مذاکرات ابتدایی با مشتریان و ارایه­ ی معلومات­ِ لازم و

ریاست محافظت پروژه های بین المللی

2019-03-13T10:31:01+00:00ژانویه 31st, 2018|ریاست محافظت پروژه های بین المللی|

این ریاست تأمین امنیتِ آنعده از پروژه­ های بین المللی را به عهده دارد که با معینیت محافظت­ عامه عقد قرارداد امنیتی کرده­اند، ریاست محافظتِ پروژه­های بین المللی، افسران،

ریاست محافظت پروژه های غیر دولتی

2018-09-29T05:40:04+00:00ژانویه 31st, 2018|ریاست محافظت پروژه های غیر دولتی|

این ریاست که در چوکات ریاست عمومی عملیاتی فعالیت دارد، مطابق به طرز العمل محافظتی خویش مسئوولیت تأمین امنیت پروژه­ های غیر دولتی را در مرکز و ولایات به

ریاست دفتر مقام

2019-03-18T05:34:53+00:00ژانویه 31st, 2018|ریاست دفتر|

این ریاست تحت اثر مستقیم ریاست عمومی محافظت­ عامه وتصدی ­امنیتی فعالیت­ دارد، با داشتن آمریت های: حقوق، پلان و پالیسی،  منابع بشری، مدیریت­های عمومی پیژند، اسناد و ارتباط،

ریاست عمومی عملیاتی

2018-09-18T10:05:57+00:00ژانویه 31st, 2018|ریاست عمومی عملیاتی|

 این ریاست که در چوکات معینیت محافظت ­عامه و تصدی­ امنیتی تشکیل گردیده با داشتن پنج استقامت کاری  که عبارت اند  از محافظت پروژه­ های دولتی،  محافظت پروژه­ های