ریاست تأمینات

2019-07-09T06:21:35+00:00فوریه 3rd, 2018|ریاست تامینات, ریاست ها|

ریاست تأمینات که یکی از ریاست های مهم و بنیادی ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه بوده در بخش های: اتخاذ آمادگی پلان اکمالاتی، تأسیسات و مفروشاتی نیروهای تصدی