ریاست دفتر

ریاست دفتر مقام

2018-09-18T10:33:36+00:00ژانویه 31st, 2018|ریاست دفتر|

این ریاست تحت اثر مستقیم معینیت محافظت­ عامه وتصدی ­امنیتی فعالیت­ دارد، با داشتن آمریت های: حقوق، پلان و پالیسی،  منابع بشری، مدیریت­های عمومی پیژند، اسناد و ارتباط، مطبوعات