ریاست مالی و اداری

2018-09-29T06:05:24+00:00ژانویه 31st, 2018|ریاست مالی و اداری|

این ریاست قراردادهای­ امنیتی با متقاضیان را از طریق شعباتِ قراردادها (پروتوکل­ ها) و خدماتِ مشتریان انجام می ­دهد. مذاکرات ابتدایی با مشتریان و ارایه­ ی معلومات­ِ لازم و