ریاست محافظت پروژه های بین المللی

ریاست محافظت پروژه های بین المللی

2018-09-29T06:03:08+00:00ژانویه 31st, 2018|ریاست محافظت پروژه های بین المللی|

این ریاست تأمین امنیتِ آنعده از پروژه­ های بین المللی را به عهده دارد که با معینیت محافظت­ عامه عقد قرارداد امنیتی کرده­اند، ریاست محافظتِ پروژه­های بین المللی، افسران،