ریاست محافظت پروژه های دولتی

ریاست محافظت پروژه های دولتی

2018-09-29T05:52:18+00:00فوریه 3rd, 2018|ریاست محافظت پروژه های دولتی, ریاست ها|

این ریاست که در چوکات ریاست عمومی عملیاتی فعالیت می نماید، مسوولیت محافظت همه پروژه های دولتی و تاسیسسات عام المنفعه دولتی را دارا بوده و با داشتن پرسونل