ریاست محافظت و امنیت قطارها

2019-03-13T09:21:32+00:00ژانویه 31st, 2018|ریاست محافظت و امنیت قطارها|

ریاست محافظت و امنیت قطارها نیز یکی از ریاست­ های کلیدی معینیت محافظت ­عامه وتصدی­ امنیتی بوده که در چوکات ریاست عمومی ­عملیاتی فعالیت می­کند، این ریاست در روشنایی