مالي او اداري ریاست

Uncategorized|

د امنیتي‌تصدۍ د عوایدو را ټولول، تنظیمول او څارل، پیرودونکو ته د حساب (Invoice) لیږل او د تصدۍ اړوند د لګښتونو پرځای کول د مالي او اداري ریاست له عمده‌مسوولیتونو