تماس با ما

برای تنظیم ملاقات ها با رییس عمومی امور مالی و تجارتی لطفاُ به ایمل آدرس و شماره ذیل تماس گیرید .

secretary.dg@app.gov.af

020-2200155

برای عقد قرار داد جهت استخدام گارد به این آدرس تماس گیرید.

riaz.nazari@gmail.com

(+93)798267545

برای معلومات در مورد قرارداد های اسکورتی  به ایمل آدرس و شماره ذیل تماس گیرید.

Jabar.farzan@appf.gov.af

(+93)700729256

 

مینو:              

صفحه اصلی

خبرها

راجع به معینیت تصدی امنیتی

رهبریت

مرکز آموزشی

البوم عکس ها

سوال ها و جواب ها

برای مشتریان

برای شرکت های مدیریت خطروامنیتی

لینک های مفید

استخدام

تدارکات

اسناد مهم

برای کارمندان

تماس با ما

 

 

 

 

 

COPYRIGHT 2012, APPF IT GENERAL DIRECTORATE