آگاهی !

معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی وزارت امور داخله از بدوِ پایه گذازی اش تا این دَم منحیث یگانه نهاد مسلکی ارایه کننده ی  خدماتِ امنیتی در کشور توانسته است که با سعی و تلاش خسته گی نا پذیر خویش و با داشتن نیروهای مجرب و آموزش یافته در بخش های محافظت از پروژه های:دولتی، غیردولتی، بین المللی و محافظت و بدرقه ی قطارها در هماهنگی با سایر نهادهای امنیتی کشور خدمات ارزنده و مثمرِ را بهشکل مناسب و مسلکی آن ارایه کند، بنا بر این به اطلاع آنعده شرکت های داخلی، خارجی، تأسیسات و پوهنتون های خصوصی کشور که تا حال با این معینیت عقد قرارداد امنیتی نه نموده اند رسانیده می شود که جهت تأمینِ امنیت بهتر شان با این معینیت عقد قرارداد نمایند. چون معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی یگانه نهادِ ارایه ی کننده ی خدماتِ مسلکی و معیاری امنیتی در کشور است.

با در نظر داشت همین ملحوظ مدیریت خدمات مشتریان ریاست مالی واداری معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی وزارت امور داخله به گونه خسته گی ناپذیر با همکاری همه جانبه در ارایه هرنوع معلومات درباره کارکردهای این معینیت و فراهم سازی تسهیلات لازم به مشتریان، در خدمت مشتریان متقاضی می باشد.

بااحترام

مدیریت خدمات مشتریان ریاست مالی و اداری معینیت محافظتعامه وتصدی امنیتی

تماس با ما

شماره های تماس:                               

0707328856

0790999658

CustomerService.appf@gmail.com

 

 

مینو:              

صفحه اصلی

خبرها

راجع به معینیت تصدی امنیتی

رهبریت

مرکز آموزشی

البوم عکس ها

سوال ها و جواب ها

برای مشتریان

برای شرکت های مدیریت خطروامنیتی

لینک های مفید

استخدام

تدارکات

اسناد مهم

برای کارمندان

تماس با ما

 

 

 

 

 

COPYRIGHT 2012, APPF IT GENERAL DIRECTORATE