خبرها

سمینار آگاهی دهی پیرامون تفتیش داخلی و کنترول خودی برگزار گردید

در این سمینار که در تالار کنفرانس های معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی دایر گردیده بود، پوهنمل پاسوال عبدالضیا کوهستانی رییس عمومی تفتیش داخلی وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان، سمونوال محمد نوروز سمندری رییس پیشبرد سمینارهای کنترول امور داخلی ریاست تفتیش این وزارت و مسوولین بلند پایه معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی اشترک نموده بودند.

سمینار با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید آغاز گردید سپس پوهنمل پاسوال عبدالضیا کوهستانی در رابطه به اهداف برنامه کنترول داخلی معلومات ارایه داشته افزود: تمام تلاش ریاست تفتش داخلی برای از بین بردن فساد اداری در ادارات بوده و برای عاری ساختن ادارات از فساد اداری و استفاده معقول از تخصیصات، تلاش می نماید. متعاقباً سمونوال محمد نوروز سمندری ضمنِ توزیع فورم های درج دارایی های شخصی به اراکین این معینیت صحبت نموده در زمینه پروسه تفتیش داخلی و فورم های پنچ گانه میکانیزم کنترول داخلی معلومات مفصل ارایه کرده اضافه داشت: به هدایت وزیر امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان ریاست تفتیش داخلی این وزارت وظیفه دارد تا با اعزام کارمندان مجرب به تمام معینیت های این وزارت کارکردهای ایشان را مورد تفتیش قرار داده نکات ضعف و قوت این ادارات را شناسایی و گزارش آنرا به این ریاست تسلیم دهند تا در زمینه بهسازی آن اقدامات لازم صورت گیرد و از فساد اداری در ادارت جلوگیر به عمل آمده یک اداره سالم و عاری از فساد به وجود آید و از منابع مالی و غیر مالی که از طرف جامعه جهانی به دسترس ما قرار داد می شود در راه مثبت از آن کار گرفته شود.

در ادامه ی این سمینار، مل پاسوال عبدالرزاق سیغانی رییس دفتر معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی ضمنِ خوش آمدید و ابراز قدردانی از تشریف آوری مهانان، گفت: در چوکات معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی آمریت تفتیش این معینیت در این زمینه فعالیت نموده از سایت ها، قطعات، جزوتام ها و مفرزه های تحت اثر در ولایات و مرکز را مورد بررسی و تفتیش قرار میدهند و مستقیماً کاستی ها و نواقصات را به هیئت رهبری این معینیت گزارش می دهند. آقای سیغانی اضافه کرد: تقریباً هشتاد در صد از سایت ها توسط این آمریت مورد بازرسی قرار گرفته و از میزان نواقصات این سایت ها نیز کاسته شده است و تلاش های دیگر نیز در این زمینه روی دست گرفته شده است، این سمینار با پاسخ به پرسش های مطرح شده پی گیری و با دعای خیر و فلاح مرم افغانستان به پایان رسید.

مدیریت عمومی مطبوعات و نشرات


هیئتِ ریاست محافظت پروژه های غیر دولتی عازم ولایت ننگرهار شد

سمونمل عبدالرحیم آمر دفتر ریاست محافظت پروژه های غیر دولتی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی وزارت امورد داخله در رأس یک گروپ هیئت به منظور بازدید از قطعه محافظتی سمایی سپین غر 42 به ولایت ننگرهار سفر نمود.

لومړی څارن شیر محمد قومندان قطعه نامبرده حین خوش آمدید به هیئت افزود: ما به خاطر پاسداری از خاک و سرمایه ملی در هر گونه شرایط آماده هر گونه قربانی می باشیم، به کمک خداوند متعال، آموزش بهتر و تجهیزات مجهز نیروهای این معینیت دشمن نمی تواند که در برابر پیشرفت کارهای مان قرار گیرد، نامبرده در رابطه به دستاوردها، وضعیت کاری و معیشیتی و مشکلات قطعه نامبرده نیز معلومات ارایه کرد.

سمونمل عبدالرحیم ضمنِ قدردانی از مورال عالی و دستاورد های منسوبین و محافظین این قطعه، به آنان جهت بهبود امور کاری توصیه های لازمِ را نیز ارایه کرد. متعاقباً آقای عبدالرحیم با ارشاد احمد رییس این پروژه دیدار کرد، آقای ارشاد احمد از منسوبین و محافظین قطعه محافظتی سمایی سپین غر 42 ابراز خوشی کرد و وعده سپرد که تا پایان این هفته همه مشکلات را حل خواهد کرد.

در بخش دوهم سمونمل ذکریا مدیر محافظت عامه ولایت ننگرهار و هیت همراه از وضعیت کاری و معیشیتی مفرزه های محافظتی غضنفربانک، میوند بانک، نوی کابل بانک، عزیزی بانک، افغان یونایتد بانک و دفاتر ساحوی شرکت های مخابراتی افغان بیسیم و اتصالات دیدار نمود، که در نتیجه همه مسوولین بانک ها و شرکت های مخابراتی از نیروهای معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی ابراز خوشی کردند.

در اخیر، هیئت متذکره جهت بهبود کاری به همه منسوبین و محافظین مفرزه های مربوطه توصیه کرده وعده سپردند که در زمینه ازبین بردن مشکلات از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نخواهند ورزید.

شایان ذکر است که سرک دوم تورخم جلال آباد توسط شرکت سمایی سپین غر 42 (SDE) به کمک مالی کشور پاکستان اعمار می گردد که محافظت این پروژه را معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی وزارت امور داخله، یگانه ارگان ارایه خدمات امنیتی مطمین در کشور بر عهده دارد.

مدیریت عمومی مطبوعات و نشرات


از هشتمِ مارچ روزِ همبستگی زنان گرامی داشت به عمل آمد

از روز جهانی زن طی محفلِ باشکوهِ از سوی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی وزارت امور داخله بزرگداشت به عمل آمد. در محفلِ که به همین مناسبت در تالار کنفرانس های این معینیت برگزار گردیده بود، پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرست معینیت محافظت عامه، پاسوال سید اکبر شاه  تابش رییس محافظت پروژه های غیر دولتی،  مل پاسوال عبدالرزاق سیغانی رییس دفتر ، مل پاسوال الحاج محمد شریف مجاهد رییس محافظت پرژه های بین المللی،  مل پاسوال جوره بیگ  مرادی  رییس محافظت پروژه های دولتی، مل پاسوال محمد محفوظ ولی زاده رییس بدرقه و امنیت قطارها، عالیه بی بی رییسه شورای زنانِ معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی، شکیبا سیفی مشاور حقوقی وزارت امور زنان و برخی از مسولین بخش ها و جمع کثیری از  بانوان این معینیت حضور داشتند.

محفل، با تلاوتِ آیاتِ چند از کلام الله مجید آغاز شد، سپس پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرست معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی ضمنِ تبریکی روز جهانی زن  در پیوند به نقش اساسی زنان در ساختارهای نظامی و امنیتی صحبت نموده افزودند: حضور زنان در نظام یک امر ضروری بوده و زنان باید مانند مردان دوشا دوش برادران شان در راستای برقراری صلح سر تاسری، کوشش نمایند. آقای امیری اضافه داشتند: مابه توانایی های زنان در راه خدمت به وطن باورمند هستیم و زنانی را که در این معینیت به کار گماشته ایم توانسته اند که در راه تأمین امنیت و سایر وظایف دیگر که تا هنوز برای شان سپرده شده است از خودشایستگی های زیاد نشان دهند.

آقای امیری در بخشی دیگری از صحبت هایش از رعایت هر چه بهتر نظم و دسیپلین توسط زنانِ موظف در این معینیت ابراز خوشی کرده  خاطر نشان ساختند: ما برای زنان شامل کار در این معینیت سهولت های زیادی از قبیل کورس های کمپیوتر  و مخابره و همچنان برنامه های سواد آموزی را فعال ساختیم تا ایشان از تمام این همه سهولت ها کار بگیرند و هر امکانات دیگر که لازم باشد به  خدمت شان آماده  خواهیم نمود.

بانو شکیبا سیفی مشاورحقوقی وزارت امور زنان از سخنرانانِ دیگر این محفل بود، بانو سیفی ضمن خوانشِ پیام تبریکی وزیر امور زنان به مناسبت روز جهانی زن؛ از حضور پررنگ زنان در این معینیت ابراز قدر دانی نموده افزودند: در این نهاد بیشتر و بهتر از هر جایِ دیگر، زنان و مردان با تشریک مساعی دو دشا دوش هم کار نموده  به مردم و وطن خویش خدمت می کنند.

الحاج مل پاسوال صوفی محمد شریف مجاهد رییس محافظت پروژ های بین المللی معینیت محافظت عامه نیز  ضمنِ تبریکی روز جهانی زن، در مورد جایگاه زن از دیدگاه اسلام صحبت نموده در بخش از صحبت هایش گفت: زنان باید با رعایت حجاب و اساساتِ اسلامی مانند برادران شان در راه آبادی این وطن سهیم شوند و وطن خویش را از نا بسامانی ها نجات دهند. این محفل با توزیع تقدیر نامه ها و تحایف  خاتمه یافت.

مدیریت عمومی مطبوعات و نشرات


رییس محافظت و امنیت قطارهای معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی به ولایت غزنی سفر کرد

مل پاسوال محمد محفوظ ولی زاده رییس محافظت و امنیت قطارهای معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی وزارت امورداخله، به منظور بازدید ازقطعات وجزوتام های امنیتی کاروان های اکمالاتی ولایت غزنی به آن ولا سفر نمود.

آقای ولی زاده از قطعات و پوسته های امنیتی دیدن نموده و وضعیت معیشتی نیروهای محافظت عامه را در ولایت غزنی، مورد بررسی قرارداد.

در این سفر آقای ولی زاده، خطاب به نیروهای محافظت عامه در آن ولایت؛ گفت: شما فرزندان صدیق و راستین این سرزمین هستید که با شجاعت وتعهد کامل درانتقال و بدرقه ی محموله های ملی وبین المللی و منافع ملی کشور با در نظرداشت مشکلات و تلاش های خستگی ناپذیر، حفاظت و پاسداری می کنید.

همچنان آقای ولی زاده، مشکلات نیروهای بدرقه ی قطارهای محافظت عامه آن ولایت را استماع نموده تعهد سپرد که حل چالش های سربازان ومنسوبین امنیتی ریاست قطارها از اولویت های کاری این معینیت می باشد چون نیروهای امنیتی مبنی بر تأمین امنیت کشور نسبت به برخی کارکنان دولت مستحق شناخته میشوند.

 آقای ولی زاده رییس محافظت و امنیت قطارهای معینیت محافظت عامه وتصدی در بخشِ دیگری از صحبت هایش اضافه نمود: طوریکه مردم افغانستان، شرکت های خصوصی قراردادی و مقامات صالحه آگاهی دارند، در گذشته میزان تلفات وضایعات در انتقال محموله ها بیشتربوده است. الحمدلله در سال روان به اثر پلان گذاری دقیق، سوق اداره سالم، فراگیری تعلیمات مسلکی نیروهای محافظت عامه و ایجاد هماهنگی خوب میان نیروهای امنیتی و مساعی مشترک میان قطعات مربوط با سایر ارگان های امنیتی مستقر در مسیر شاهراه ها، میزان تلفات95 درصد کاهش یافته و از حریق ساختن محموله های شرکت های خصوصی قراردادی ازسوی دشمن نیز جلوگیری گردیده و تدابیرلازم در مورد اتخاذ گردیده است.

شایان ذکر است که مسوولین معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی وزارت امور داخله وقتاً فوقتاً به منظور بازدید و بررسی کارها، از نزدیک قطعات و جزوتام های مربوطه را مشاهده فرموده تا در روند کاری بهبود هرچه بیشتر به وجود آید.

مدیریت عمومی مطبوعات و نشرات


دانش آموزان ممتاز بخش مخابره و تکنالوژی مورد تقدیر قرار گرفتند

برخی  از مداومین کورس مخابره و تکنالوژی مدیریت عمومی تعلیم و تربیه معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان توسط کمپنی آسیا ارمغان (تطبیق کننده پروژه های تعلیمات مسلکی و آموزشی ناتو در افغانستان) مورد تقدیر قرار گرفت.

در محفلِ که به همین مناسبت ترتیب یافته بود، سمونوال عزت الله سنگر معاون مدیریت عمومی تعلیم و تربیه این معینیت، داکتر اقبال کوهستانی معاون عمومی پروژه های تعلیمات مسلکی و آموزشی کمپنی آسیا ارمغان  و برخی از مسوولین بخش های معینیت محافظت و تصدی امنیتی اشتراک داشتند. در این محفل، دوهم ساتنمن عالیه کوهستانی رییسه شورای زنان این معینیت به پاس خدمات ارزنده و شایسته وی و دو تن از دانش آموزان اناث دور ۱۵ کورس مخابره و تکنالوژی هر یک دوهم ساتنمن پروین و دوهم څارن معصومه محبوبی به پاس پیگیری عالی دروس خویش  به آنان تقدیر نامه ها اعطا گردید.

انجینیر رحمت الله جوشاند یک تن از استادان این کورس می گوید: در این کورس همه درسهای مربوط به مخابره و تکنالوژی به شکل عملی و نظری تدریس می شود، که با فراگرفتن درسها فارغان میتوانند در اجرای وظایف خویش در بخش های نامبرده همه مشکلات خود را حل کنند.

دوهم ساتنمن پروین که یک تن از دانش آموزان ممتاز این دور بوده، از این کورس 4 ماهه اظهار خوشی نموده افزود: ما انیجا در بخش های مخابره و تکنالوژی چیز های زیادی آموخته ایم، اساتید درس هارا به شکل عملی و نظری تدریس میکنند، که این کار را دیگر کورس ها انجام نمی دهند، در اخیر وی به خاطر بلند بردن مهارتهای نیرو های افغان به دوام این پروسه تأکید کرد.

شایان ذکر است که تعلیم و تربیه و آموزش های مسلکی همیشه و همه وقت مورد توجه رهبری این معینیت بود که در این راستا برنامه های عالی را عملی ساخته  و هچنان برنامه های مثمرِ را نیز در آینده روی دست دارند و این روند همچنان ادامه دارد.

مدیریت عمومی مطبوعات و نشرات


تعدادِ از افسران و سربازان نیروهای محافظت عامه در یک دوره ی آموزشی، آموزش های نظامی را فرا گرفتند.

به تعداد 93 تن ازافسران وسربازان نیروهای محافظت عامه وتصدی امنیتی وزارت امورداخله بعد از فراگیری تعلیمات نظامی ازکورس های آموزشی یک ماهه فارغ شده و به قطعات شان اعزام گردیدند.
 
درمحفل که به همین مناسبت درقوماندانی مرکزتعلیمی معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی وزارت امورداخله برگذارگردیده بود، ابتدا لومړی څارن محمدعابد ملکزاده قوماندان مرکزتعلیمی معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی، ضمنِ خوش آمدید به حاضرین و مهمانان؛ گفت: این نیروها بگونه کامل ومسلکی تعلیمات نظامی را فراگرفته، وبا امکانات و تلاش های شبانه روزی این معینیت، پروسه آموزشی دراین مرکزتعلیمی دوام خواهد داشت.
 
سپس سمونوال محمد نواز صافی مدیر عمومی تعلیم وتربیه معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی وزارت امورداخله طی صحبتهای کوتاه ضمنِ قدردانی از شهامت و فداکاری نیروهای امنیتی، گفت: تعلیم وتربیه رکن اساسی در اصول پولیس بوده، منسوبین امنیتی با فراگیری آموزش های نظامی بگونه درست ومورال عالی می توانند ازتکتیک های محاربوی در برابر دشمن استفاده نمایند.
 
آقای صافی به ادامه صحبت هایش به فارغین این دوره آموزشی گفت: همانگونه که نیروهای محافظت عامه جهت پاسداری از ارزش های ملی تلاش های شبانه روزی انجام داده اند والگوی مناسب درجامعه عنوان می شوند، شما نیز با تعهد، شجاعت وخلاقیت بگونه بهتر وظایف خود را انجام دهید. 
 
درهمین حال افسران وسربازان آموزش دیده ضمنِ رضایت از آموزش های مسلکی، می گویند: تعلیمات نظامی یک اصل بنیادی در امور نظامی پنداشته شده و با فراگیری این آموزش ها، قوای مسلح کشور می توانند وظایف نظامی خود رابگونه اساسی انجام دهند.

مدیریت عمومی مطبوعات و نشرات


تعدادِ از افسران و ساتنمنانِ قطعات و جزوتامهای معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی؛ با فرا گیری آموزش های تکنالوژی معلوماتی از این کارگاه فارغ گردیدند.

تعدادِ 20 تن از افسران و ساتنمنانِ قطعات و جزوتامهای معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی وزارت امور داخله از کورس مخابره وتکنالوژی معلوماتی مدیریت عمومی تعلیم و تربیه این معینیت، فارغ گردیدند.
 
در محفلِ که به همین مناسبت در تالار جلساتِ معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی دایر گردید بود مل پاسوال عبدالرزاق سیغانی رییس دفتر، سمونوال محمد نواز  صافی مدیر عمومی تعلیم و تربیه و برخی از مسوولینِ بخش های مربوطه اشتراک داشتند. در آغازِ محفل، آقای سیغانی طی صبحت های کوتاهِ ضمن تبریکی به فارغین این دور در پیوند به اهمیت تکنالوژی معلوماتی به ویژه در نهاد های امنیتی صحبت نموده آنرا نهایت باارزش خوانده بر تعلیمات بیشتر در این زمینه تأکید کرد.
 
محفل با توزیع تصدیق نامه ها و تقدیر نامه به فارغین این دور پی گیری و با دعاییه خیر و فلاح مردم افغانستان خاتمه یافت.

شایان ذکر است که تا اکنون به تعدادِ 248 نفر از افسران و ساتنمنانِ قرارگاه، قطعات و جزو تامهای این معینیت  طی دوره های کوتاه مدت آموزشی از این آموزش ها بهره مند شده اند.

معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی وزارت امور داخله آموزش افسران و ساتنمنانِ قرارگاه، قطعات و جزو تامهای این معینیت را در اولویت های کاری خویش قرار داده واین روند ادامه دارد.

مدیریت عمومی مطبوعات و نشرات


منسوبین غند محافظ مس عینک معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی وزارت امور داخله به هم مسلکان خویش خون اهدا کردند

مسوولین بانک خون شفاخانه ۳۰۰ بستر پولیس وزارت امور داخله به هدف جمع آوری خون از منسوبین محافظ غند مس عینک عازم ولایت لوگر شدند، که از سوی مل پاسوال سید محمد محسن حسن زاده قوماندان غند محافظ مس عینک، سمونوال عزیز احمد فضلی معاون قوماندانی محافظ غند مس عینک و دیگر منسوبین این غند مورد استقبال  قرار گرفتند.

در محفلِ که به همین مناسبت ترتیب یافته بود در نخست مل پاسوال سید محمد محسن حسن زاده قومندان غند محافظ مس عینک  تشریف آوری مسوولین بانک خون شفاخانه ۳۰۰ بستر پولیس را خیرِ مقدم گفته افزود: منسوبین غند محافظ مس عینک در هر حال آماده ی اهدای خون به هموطنان و خاصتاً به هم مسلکان خود هستند، تا بتوانیم از یک سو تلفات هم سنگران خویش را کاهش داده و از سوی دیگر یک نیروی صحت مند داشته باشیم.

سپس آمر بانک خون شفاخانه 300 بستر پولیس داکتر سید عبدالرقیب هاشمی در مورد روند جمع آوری خون معلومات داده آفزود: خونِ را که شما اهدا می کنید در حقیقت زنده گی دوستان وهم مسلک خویش را نجات می دهید  که این کار از یک سو برای صحت شما مفید است و از سوی دیگر از نظر دین مبین اسلام نیز اجرِ بزرگ را کمایی می کنید. وی اشتراک داوطلبانه صدها منسوبین غند محافظ مس عینک و حمایت آن ها را از این روند مورد قدردانی قرار داده به ایشان شاد باش گفت.

شایان ذکر است که  به صدها منسوبین معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی با افتخار و علاقه زیاد به منظور اهدای خون به مرکز صحی غند نام برده اشتراک کردند که به مقدار ضرورت خون از آنها گرفته و به شفاخانه انتقال داده شد.

مدیریت عمومی مطبوعات و نشرات


مرکز تعلیمی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی طی محفلِ از چهل و ششمین دورِ فراغتِ دانش آموزان خویش، تجلیل به عمل آورد
 

به تعدادِ ۹۵ تن از سربازان و محافظینِ معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی وزارت امور داخله پس از فراگیری تعلیمات نظامی از کورس های آموزشی یک ماهه فارغ شدند.
 
در محفل که به همین مناسبت در قوماندانی مرکز تعلیمی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی برگزار گردیده بود، سمونوال محمد نواز صافی مدیرعمومی تعلیم و تربیه این معینیت سخنرانی نموده ضمنِ یاد آوری از دست آوردهای نیروهای امنیتی و با ابراز تبریکی برای فارغین این دور، ایشان را متوجه مسوولیت های بعدی شان ساخته بیان داشت: هر یک از شما با فرا گرفتنِ فنون و اصول نظامی که از این مرکز فارغ گردیده اید در مقابل وطن و مردم خود احساس مسوولیت نموده وظایف خود را به بهترین وجه آن انجام دهید، دوست و دشمنِ مردم و وطن خود را بشناسید و در راه خدمت به ملت و تأمین امنیتِ کشور از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نورزید.
 
سپس لمړی څارن محمد جاوید ملکزاده قوماندان مرکز تربیوی طی صحبت های کوتاهِ ضمنِ خوش آمدید به حاضرین و تبریکی به فارغین این دور، گفت: این سر بازان در مدت تعلیم شان تعلیمات لازم نظامی را فرا گرفتند. آقای ملکزاده همچنان اضافه داشت: این تعلیمات، نظری و عملی بوده و هیچ کمی در راهِ تعلیم این سر بازان وجود نداشته است. وی به ادامه ی صحبت هایش همه فارغین این دور را مخاطب قرار داده ابراز داشت که انجام وظایفِ صادقانه باید از اولویت های کاری شما باشد و در این راه همه توانایی های خویش را به خرچ دهید و به وطن خویش خدمت نمایید. این محفل با اهدای تصدیق نامه ها و دعاییه خیر و فلاح مردم افغانستان خاتمه یافت.

مدیریت عمومی مطبوعات و نشرات


رییس محافظت و امنیت قطارهای معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی در رأسِ هیئتِ به ولایت بادغیس سفر کرد


 
بر اساسِ فیصله ی وزات امور داخله وهدایت مقام معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی مل پاسوال محمد محفوظ ولیزاده رییس محافظت وامنیت قطارهای معنیت محافظت عامه و تصدی امنیتی به منظورِ بررسی وتنقیص تعداد از پرسونل امنیتی سرک حلقوی قیصارلامان واردِ ولایت بادغیس شد. ایشان حینِ عزیمت به ولایت بادغیس با والی، قوماندان امنیه وقوماندان لوای اردوی ملی آن ولایت در موردِ هدفِ این سفر شان، دیدار و گفتگو نمود. سپس مل پاسوال  محمد محفوظ ولی زاده در جلسه ی شورای نظامی ولایت بادغیس که تحت ریاست الحاج محمد انور اسحاقزی والی این ولایت تدویر گردیده بود اشتراک نمود. در این جلسه، نخست والی ولایت بادغیس تشریف آوری رییس محافظت وامنیت قطارهای معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی را به ولایت بادغیس خیر مقدم گفته در مورد ِهدفِ سفر مل پاسوال محمدمحفوظ ولی زاده به اعضای شورای نظامی معلومات داد، متعاقباً در پیوند به تنقیص تعداد از سربازان سرک حلقوی لوای قیصارلامان مشوره و تبادل نظر صورت گرفت و پس از تحلیل و ارزیابی همه جانبه تصامیم لازم نیز در زمینه اتخاذ گردید .
 
محمد انور اسحاقزی والی بادغیس دربخشِ از صحبت هایش در این جلسه، گفت: همان طوریکه نیک میدانید لوای محافظتعامه ولایت بادغیس با در نظرداشت ترکیب ساختاری پرسونل این لوا که از محیط رقم خورده است رهبری و پرسونل اش با چالش ها، موفقیت ها و موقعیتِ جغرافیایی این ولا مخصوصاً مسیرِ شاهراهِ حلقوی قیصارلامان از آشنایی بیشتر برخوردار می باشند؛ روی این اصل مقام ولایت و شورای نظامی شاهد در خشنده گی بیشتر پرسونل این لوا در عرصه های مختلف بوده حتی در بعضی موارد جهت تأمین امنیت در اجرای عملیات ها خارج از محدوده مسوولیت شان تشریک مساعی با سایر نیروهای امنیتی داشته که شهکاری ها و زحمت کشی های پرسونل قابل قدر دانسته می شود وهمچنان در حالات بحرانی نقش کلیدی خویش را ایفا نموده است که مردم بادغیس و رهبری حکومت محلی به دیده قدر نگرسته اظهار امتنان می نمایند.
 
والی بادغیس اضافه نمود خوشبختانه با تشریف آوری هیئت محترم وزارت امورداخله امیدواری های بوجود آمده است و چشم دید هیئت محترم از وضعیت پوسته های مسیر سرک حلقوی قیصار لامان بر تاکیدات گذشته کمک خواهد نمود.
 
مقام ولایت و شورای نظامی با توجه به اهمیت موضوع با حضور داشت هیئت محترم اعزامی، جلسه شورای نظامی را دایر و پس از بحث ها و تبادل نظر؛ به اتفاق آرا فیصله گردید که یک نفر هم از    بدنه ای این لوا تنقیص نگردیده و براکمال و تجهیز بیشتر عطف توجه صورت بپذیرد در غیرآن مشکلات به یک معضل تبدیل شده کارکردها و زحمت کشی های پرسونل همیشه بیدار این لوا را بهباد فنا خواهد برد.
 
همچنان شورای نظامی اضافه نمودند که اگر در صورت عملی شدن پروسه تنقیص، پرسونل تنقیص شده در چوکات تولی شاهرا مدغم و تولی به کندک شاهراه ارتقا یابد در غیرآن مشکلات عدیده را بوجود خواهد آورد .
 
متعاقباً رییس محافظت وامنیت قطارهای معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی به مردم بادغیس وعده سپرد که نیروهای معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی از هیچ نوع سعی وتلاش در جهت تأمین امنیت سرک حلقوی قیصارلامان دریغ نخواهند ورزید .

مدیریت عمومی مطبوعات و نشرات


مسابقه ی دوستانه ی والیبال بین تیم های معینیت محافظت عامه و  قوماندانی عمومی امن و نظم عامه برگزار گردید

این مسابقه که در قرارگاهِ قوماندانی عمومی امن و نظم عامه بر گزار گردیده بود تیم ورزشی والیبال معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی نتیجه نهایی را به نفع خود رقم زد و پیروز میدان شد.

در فرجامِ این مسابقه دوستانه، مل پاسوال محمد علی حسن زاده سرپرست قوماندانی عمومی امن و نظم عامه با ابراز تشکری از بازی کنان هردو تیم؛ بیان داشت: هدف از برگزاری این چنین مسابقات ایجاد ارتباط و هماهنگی بین نظامیان این دو نهاد می باشد. وی اضافه نمود: ما در راستای تأمین امنیت نیز دوشا دوش هم کار می کنیم و امنیت وطن، شهر  و شهروندان خویش را تأمین می نماییم

  در اخیر، به بازی کنان هر دو تیم ورزشی از طرف مسوولین قوماندانی عمومی امن و نظم عامه و معینیت محافظت عامه تقدیر نامه ها و جوایز نقدی اهدا گردید.

مدیریت عمومی مطبوعات و نشرات


از میلادِ با سعادتِ پیامبر بزرگِ اسلام، گرامی داشت به عمل آمد

از سوی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی وزارت امورداخله به مناسبت میلاد سرورکاینات، خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی (ص) محفلِ باشکوهِ برگزار گردید. این محفل که با ختم قرآن عظیم الشان آغاز گردید، مل پاسوال صوفی محمد شریف مجاهد رییس محافطت پروژه های بین المللی و برخی از مسوولین بخش های مختلف این معینیت اشتراک نموده بودند.

آقای مجاهد رییس محافظت پروژه های بین المللی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی ضمن قدر دانی از اشتراک کننده گان این محفل، گفت: جای افتخار است که میلاد حضرت محمد (ص) را با برگزاری چنین محفل پر شکوه جشن گرفتیم، ما باید به ارشادات الهی وسنت حضرت محمد (ص)عمل کرده و پیامبر خود را الگوی خود قرار دهیم. وی در جریان سخنرانی خویش در باره این روز پُر فیض، شخصیت حضرت محمد (ص) صحبت های عالمانه نموده معلومات مفصل ارایه کرد.

سپس مفتی عبدالحلیم صفدر نماینده وزارت ارشاد، حج و اوقاف جمهوری اسلامی افغانستان در موردِ میلاد، سیرت و تغییرات که با آمدن حضرت محمد (ص) در دنیا رونما گردید؛ معلومات مزید اریه داشت. ایشان به ادامه ی سخنانش افزود: کسانی که در مقابل برادران خویش تیغ برداشته اند، باید به حقیقت پی برده و درمیان آوردن یک ملت متحد، نظام پایدار و کشور مستحکم یکجا کار کنند، آقای صفدر در اخیرِ سخنان خویش از برگزاری چنین محفل پر شکوه از منسوبین و مسوولین این معینیت ابراز خوشی و قدردانی کرد.

متعاقباً سمونوال محمد نواز صافی مدیر عمومی تعلیم و تربیه معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی در مورد میلاد نبی کریم (ص)، زنده گی و نظریات عالمان مشهور جهان صحبت نمود.

محفل با خوانش نعت شریف و دعای خیر و فلاح مردم افغانستان به پایان رسید.

مدیریت عمومی مطبوعات و نشرات


مرکز تعلیمی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی برای چهل و پنجمین بار، فراغت دانش آموزان خویش را جشن گرفت

به تعدادِ 92 تن از افسران و سربازان نیروهای محافظت عامه وتصدی امنیتی وزارت امورداخله پس از فراگیری تعلیمات نظامی از کورسهای آموزشی یک ماهه فارغ شده و به قطعات شان اعزام گردیدند.

در محفل که به همین مناسبت در قوماندانی مرکز تعلیمی معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی وزارت امورداخله برگزار گردیده

بود، سمونوال محمد نواز صافی مدیرعمومی تعلیم و تربیه این معینیت طی صحبت هایِ ازشهامت و فداکاری نیروهای امنیتی قدردانی نموده گفت: تعلیم و تربیه رکن اساسی در اصول پولیس بوده، منسوبین امنیتی با فراگیری آموزشهای نظامی به گونه درست و مورال عالی می توانند ازتکتیک های محاربوی در برابر دشمن استفاده نمایند. آقای صافی اضافه داشت که:  نیروهای امنیتی طبقه ی قابل توجه و مستحق در امور حکومتداری و نظام است. وی همچنان به فارغین این دوره آموزشی گفت: همانگونه که نیروهای معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی جهت پاسداری از ارزشهای ملی تلاش های شبانه روزی انجام داده اند والگوی خوب و مناسب درجامعه عنوان می شوند، شما نیز با تعهد؛ شجاعت وخلاقیت به گونه ی بهتر وظایف خود را انجام دهید.

سپس سمونیار سیحون ولی قوماندان مرکز تعلیمی معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی، ضمنِ خوش آمدید به حاضرین و مهمانان، گفت: این نیروها به گونه ی کامل و مسلکی تعلیمات نظامی را فراگرفته و با امکانات و تلاش های شبانه روزی این معینیت، پروسه آموزشی دراین مرکز تعلیمی دوام خواهد داشت.

درهمین حال افسران وسربازان آموزش دیده  با رضایت از آموزش های مسلکی  پولیس می گویند: تعلیمات نظامی یک اصل بنیادی در امور نظامی پنداشته شده و با فراگیری آموزشها، قوای مسلح کشور می توانند وظایف نظامی خود رابه گونه اساسی انجام دهند. محفل با دعاییه خیر و فلاح ملت افغانستان خاتمه یافت.

مدیریت عمومی مطبوعات و نشرات


رییس محافظت وامنیت قطارهای معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی به رتبه مل پاسوال ترفیع نمود

به اساس پیشنهاد وزارت امور داخله و منظوری مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان محمد محفوظ ولی زاده رییس محافظت و امنیت قطارهای معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی وزارت امور داخله از رتبه ی سمونوال به رتبه مل پاسوال ترفیع نمود.

در محفلِ که به همین مناسبت در مقر وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان تدویر یافته بود، سترپاسوال تاج محمد جاهد وزیر امورداخله، پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرست معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی و سایر اراکین بلند پایه این وزارت اشتراک نموده بودند. محفل با نصب رتبه و دعاییه خیر و فلاح مردم افغانستان خاتمه یافت.

مدیریت عمومی مطبوعات و نشرات


رییس محافظت پروژه های دولتی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی رسماً به کارش آغاز نمود

به اساس پیشنهاد وزارت امورداخله و منظوری مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، مل پاسوال جوره بیک در بست مل پاسوال بحیث رییس محافظت پروژه های دولتی معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی تعیین گردید.

در محفلِ که به همین مناسبت تدویر گردیده بود، پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرست معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی وزارت امور داخله، مل پاسوال عبدالرزاق سیغانی رییس دفتر، پوهنمل پاسوال ارکانحرب محمد داوود عبدالله رییس اسبق محافظت پروژه های دولتی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی و سایر اراکین این معینیت حضور داشتند.

پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرست معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی از کارکردهای آقای عبدالله رییس پیشین این ریاست، ستایش وقدردانی به عمل آورد وبه رییس جدید محافظت پروژه های دولتی نیز تقرری ایشان را تبریک گفته از بارگاه خداوند متعال توفیقات مزید موصوف را در امر خدمتگذاری به ملت استدعا نمود.

در اخیر مل پاسوال جوره بیک رییس محافظت پروژههای دولتی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی ضمنِ تشکری از حاضرین مجلس وعده سپرد که در راستای انجام وظایف از هیچ نوع سعی وتلاش دریغ نخواهد ورزید.

محفل به د عاییه خیر و فلاح مردم افغانستان خاتمه یافت.

مدیریت عمومی مطبوعات و نشرات


از کارکردهای رییس محافظت پروژه های غیر دولتی معینیت محافظت عامه تقدیر به عمل آمد

روندِ استقامت ملی افغانستان از کارکردهای پاسوال سید اکبر شاه تابش رییس محافظت پروژه های غیر دولتی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی وزارت امور داخله تقدیر به عمل آورد.

در محفلِ که به همین مناسبت ترتیب یافته بود، میر ذبیح الله ولی زاده رییس روندِ استقامت ملی افغانستان به نماینده گی از این روند صحبت نموده خدمات ارزنده ی پاسوال سید اکبر شاه تابش را در امر دفاع از نوامیس ملی و تأمین امنیت هم وطنان، قابل تمجید و ستایش عنوان نموده تقدیرنامه این نهاد را به ایشان اهدا نمود.

سپس آقای تابش رییس محافظت پروژه های غیر دولتی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی از حسن نیت و قدردانی روندِ استقامت ملی افغانستان سپاسگزاری نمود.

محفل با دعاییه خیر و فلاح مردم افغانستان خاتمه یافت.

مدیریت عمومی مطبوعات و نشرات


رییس محافظت و امنیت قطارهای معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی به ولایت هرات سفر کرد

سمونوال محمد محفوظ ولیزاده رییس محافظت وامنیت قطارهای معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی در رأس یک هیئت به منظور جا به جایی قرارگاه و پوسته های امنیتی قطعه محافظت خط آهن ولایت هرات (خواف) عازم این ولایت گردید.

رییس هیئت اعزامی درجلسه ی شورای نظامی مقام ولایت هرات اشتراک نموده و روی موضوع تأمین امنیت پروژه خط آهن خواف که کشور ایران را با ولایت هرات افعانستان وصل می نماید و برای پیشرفت اقتصادی افغانستان ارزش حیاتی داشته صحبت و تبادل نظر نمود که شورای نظامی ولایت هرات حمایت همه جانبه شانرا اعلام و وعده سپردند که در صورت ضرورت آماده هرگونه کمک و همکاری بوده و اظهارداشتند  که راه اندازی و عملی شدن چنین پروژه ها باعث رشد اقتصاد کشور می گردد.

سپس هیئت اعزامی به ولسوالی غوریان ولایت هرات رفته با قوماندان زون سرحدی یکجا ازمحلات تثبیت شده بازدید نموده و در سه محل جهتِ تأمین امنیت پروژه مذکور؛

پرسونل کندک خط آهن هرات (خواف) را جا به جا نمودند. همچنان هیئت اعزامی با انجینران پروژه مذکور در مورد، صحبت های همه جانبه و تبادل نظر نموده مشوره های لازم را نیز به آنها ارایه داشتند.

در بخشی دیگری از این سفر، هیئت اعزامی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی محترم مل پاسوال امین الله آزاد را به حیث قوماندان قطعه خواف به پرسونل قطعه ی مذکور معرفی نموده موصوف آغاز به کار نمود.

شایان ذکر است که کار خط آهن مذکور از مرز ایران به طرف خاک افغانستان پیشرفت قابل ملاحظه داشته که نوید مسرتیست برای رشد اقتصادی افغانستان.

مدیریت عمومی مطبوعات و نشرات


رییس محافظت پروژه های بین المللی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی به ولایت پروان سفر کرد

مل پاسوال الحاج صوفی محمد شریف مجاهد رییس محافظت پروژه های بین المللی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی وزارت امور داخله وضعیت امنیتی و وضع معیشتی منسوبان پولیس محافظت کمپ انهم را در ولسوالی بگرام ولایت پروان مورد بررسی قرار داد.

رییس محافظت پروژه های بین المللی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی در سفرش به ولایت پروان که یک تعداد ازمسوولین این معینیت وی را همراهی می کرد.

 وضعیت امنیتی مناطق کمپ انهم و احضارات منسوبان پولیس را مورد بحث و بررسی قرار داده گفت: شما منسوبان پولیس که مسوولیت تامین امنیت این کمپ را دارید. به هیج کس اجازه ندهید که در کارِ این پروژه اخلال وارد نماید. سپس قوماندان کمپ انهم در حالیکه از رییس محافظت پروژه های بین المللی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی به خاطر سفرش به این قطعه قدردانی کرده از بهبود وضعیت امنیتی در این کمپ نیزمعلومات داد. در مقابل رییس محافظت پروژهای بین المللی معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی، قوماندان ودیگر مسوولان امنیتی کمپ انهم را مورد تقدیر قرار داده وعده سپرد تا در زمینه بهبود وضعیت معیشتی پرسونل این کمپ رسیده گی به مشکلات موجود به گونه جدی بیشترازگذشته اقدام خواهند نمود.

دیدار با مسوول بخش امنیتی کمپنی انهم و پوسته های اطراف کمپ از بخش های دیگر برنامه‌ی کاری سفر آقای مجاهد به ولایت پروان بوده که پس از انجام بررسی های دقیق در زمینه ی رفع چالش های امنیتی و بهبود وضعیت پولیس کمپ انهم به مراجع مربوط هدایات لازم داده شد .
آقای مجاهد ضمن تقدیر از کارکرد شایسته منسوبان پولیس کمپ انهم به آنان توصیه نمود که در هنگام اجرای وظیفه برخورد شایسته و سلوک مناسب را با مردم جداً رعایت نموده و در جهت کسب اعتماد مردم از هر گونه سعی و تلاش دریغ نورزند. در پایان رییس محافظت پروژه ها بین المللی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی و هیئت همراه شان از سرد خانه کمپ انهم نیز دیدن نمودند.

مدیریت عمومی مطبوعات و نشرات


مل پاسوال الحاج صوفی محمد شریف مجاهد به حیث رییس محافظت پروژه های بین المللی معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی معرفی شد.

درمحفل که  به همین مناسبت  تدویر یافته بود نخست حکم  وزیر امور داخله در مورد تقرری مل پاسوال محمد شریف مجاهد به حیث رییس محافظت پروژه های بین المللی معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی توسط مل پاسوال عبدالرزاق سیغانی  رییس دفتر معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی قرائت شد.

بعداً پاسوال  عبدالرزاق  امیری  سرپرست معینیت محافظت عامه  وتصدی امنیتی صحبت کرده گفت: تقرری وتبدیلی درادارات دولتی به منظور بهبود امور یک اصل است، آقای امیری همچنان برهماهنگی بین ادارات این معینیت تأکید کرده خاطر نشان ساخت که هماهنگی بین کارمندان ملکی ونظامی در امر پیشبرد امور در این معینیت بسیار موثر است.

سپس لوی پاسوال محمد وکیل اکبری رییس عمومی پیژنتون وزارت امور داخله از رییس جدید محافظت پروژه های بین المللی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی خواست تا و ظایف و مسوولیت های خویش را با صداقت و امانت داری انجام داده و در اجرای آن از هیچ نوع سعی وتلاش دریغ نورزد.

دراخیر آقای مجاهد از اعتماد رهبری وزارت امور داخله تشکری نموده وعده سپرد که در اجرای وظایف و مسوولیت های خویش از هیچ نوع سعی و کوشش دریغ نخواهد ورزید.

محفل با دعاییه خیر و فلاح مردم افغانستان خاتمه یافت.

مدیریت عمومی مطبوعات و نشرات


نشستِ مشترک با قوماندانان  مفرزه های ریاست محافظت پروژه های بین المللی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی تدویر یافت.

نشستِ تحت ریاست مل پاسوال محمد صابر آرین رییس محافطت پروژه های بین المللی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی با قوماندانان مفرزه های این معینیت در تالار جلسات تدویر یافت.

در این محفل، ابتدا رییس محافطت پروژه های بین المللی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی روی وضعیت امنیتی مفرزه ها بحث نموده تأمین امنیت این بخش ها را قناعت بخش خوانده گفت: خوشبختانه به اثرسعی وتلاش نیروهای دلیر محافظت عامه  تمام پروژه های تحت اثر این معینیت از امنیت کامل برخوردار می باشد.

 آقای آرین محافظین معینیت محافظت عامه را متضمن اقتصاد شگوفا در کشور دانسته و نیز وعده سپرد که به منظور تأمین امنیت بهترِ این مفرزه ها در سراسر کشور از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نه خواهند ورزید. همچنان به مسؤولین مفرزه های متذکره ضمن ارائه هدایات لازم، آن ها را در اجرای وظایف شان بیشتر از پیش متوجه ساخت و در رابطه به ثبت و راجستر گارد ها در وقت معیین آن به مسؤولین محافظتی کمپ ها هدایات لازم را نیز صادر نمود.

قابل یاد آوری است معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی به حیث یگانه ارگان ارائه کننده ی خدمات امنیتی مطمئن در کشور با داشتن پرسونل مسلکی و مجهز به منظور حفاظت از سرمایه گذاری های تجار ملی و بین المللی آماده خدمت می باشند.

مدیریت عمومی مطبوعات و نشرات


93 تن از سربازان و محافظینِ قطعات و جزوتامهای معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی پس از فراگیری آموزش های نظامی یک ماهه از مرکزِ تعلیمی و تربیوی این معینیت فارغ گردیدند.

در محفلیکه به مناسبتِ چهل و سومین دورِ فراغتِ سربازان و محافظینِ قطعات و جزوتامهای معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی وزارت امور داخله در مرکزِ تربیوی این معینیت تدویر یافته بود، پوهنمل پاسوال ارکانحرب محمد داوود عبدالله رییس محافظت پروژه های دولتی، سمونوال محمد نواز صافی مدیرعمومی تعلیم وتربیه و سمونیارسیحون ولی قوماندان مرکزتعلیمی وتربیوی این معینیت اشتراک نموده بودند.

 محفل با تلاوتِ آیاتِ چند از کلام الله مجید آغاز شد سپس سمونیارسیحون ولی قوماندان مرکزتعلیمی و تربیوی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی  طی صحبت کوتاه، فراغتِ دانش یافته گان  این دورِ آموزش های نطامی را تبریک گفته افزود: حب وطن مهم ترین اصل در وظایف نظامی بوده بدون آن نمی توان به پیش رفت پس لازم پنداشته می شود که با وطن دوستی و مردم دوستی وظایف خویش را انجام دهیم وامروز که شما فارغ شده اید با همین روحیه ی وطن دوستی وارد خدمت شوید.  متعاقباً پوهنمل پاسوال ارکانحرب محمد داوود عبدالله رییس محافظت پروژه های دولتی سخنرانی نموده ضمنِ

تبریکی به این فارغین،گفت: شما فرزندان دلیرِ این وطن هستید متحد و یکپارچه عمل کنید و وطن را از این حالت نجات دهید. آقای عبدالله در بخشی دیگری از صحبت هایش اضافه کرد: آموزش های را که از اساتید محترم تان فرا گرفته اید در عمل پیاده نموده مصدر خدمت به ملت و مردم خویش گردید، قانون پولیس را سرمشق قرار داده مطابق به آن عمل نمایید. موصوف به ادامه ی سخنانش گفت: ما و شما باید شعارِ ( پولیس د تولنی خدمتگار) را در عمل ثابت کنیم و بدان پابند باشیم و در راهِ تأمین امنیت از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نورزیم.

 در بخشی دیگری این محفل سمونوال محمد نواز صافی مدیرعمومی تعلیم وتربیه بر و حدت و اتفاق تأکید نموده گفت: ما باهم و کنارهم در برابر تمامی دسایس دشمن مثلِ گذشته و بیشتر از پیش مقاوم می ایستیم و یکجا از  وطن و نوامیس ملی دفاع و حفاظت می کنیم.   

در خاتمه، محفل با توزیع تصدیق نامه ها به فارغینِ این دورِ آموزشی و دعای خیر و فلاح مردم افغانستان خاتمه یافت.

مدیریت عمومی مطبوعات و نشرات


مسوولین بانک ها خدماتِ امنیتی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی را نسبت به کمپنی های خصوصی امنیتی ترجیع می دهند

نشستِ مشترکِ تحت ریاست پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرست معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی که مسوولین بخش های این معینیت نیز حضور داشتند، با نماینده های بانک های خصوصی در تالار جلسات این معینیت تدویر یافت.
هدف از تدویر این نشست، بحث روی مشکلات و پاسخگویی به سوالات نماینده های بانک ها بود که توسط هیئت رهبری این معینیت معضلات شان بررسی و پیشنهادات آنها یاد داشت گردید.

در ابتدا، سرپرست معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی روی وضعیت امنیتی بانک های خصوصی بحث نموده تأمین امنیت بانک ها را قناعت بخش خوانده گفت: الحمدلله و خوشبختانه به اثرسعی وتلاش نیروهای دلیرِ محافظت عامه  تمام پروژه های تحتِ اثرِ این معینیت از امنیت کامل برخوردار می باشد.

 سپس نجیب الله امیری رییس اتحادیه بانک های خصوصی افغانستان به نماینده گی از نماینده های بانک های خصوصی در کشور، روی چگونگی تأمین امنیت بانک ها صحبت نموده افزود:عرضه خدمات

از سوی نیروهای محافظت عامه نسبت به کمپنی های خصوصی امنیتی؛ مطمئین و قابل اعتماد می باشد.

در اخیر، سرپرستِ معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی محافظین محافظت عامه را متضمن اقتصاد شگوفا و  بانک های خصوصی را از با ارزشترین بخش ها درگسترش و رشد اقتصاد درکشورعنوان کرد و نیز وعده سپرد که به منظور تأمین امنیت بهتر بانک ها در سراسر کشور از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نه خواهند ورزید .

قابل یاد آوری است که معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی در پهلوی ارایه خدمات امنیتی مصئون و مطمئین توانسته در بخش ارتقای وجوه مالی دولت نیز مؤثر واقع شود.

مدیریت عمومی مطبوعات و نشرات


تعدادِ از افسران و ساتنمنانِ قرارگاه، قطعات و جزوتام های معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی؛ آموزش های تکنالوژی معلوماتی را فرا گرفتند.

به تعدادِ 18 تن از افسران و ساتنمنانِ قرارگاه، قطعات و جزوتامهای معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی وزارت امور داخله از دورِ سیزدههم کورس مخابره وتکنالوژی معلوماتی مدیریت عمومی تعلیم و تربیه این معینیت، فارغ گردیدند.

در محفلِ که به همین مناسبت در تالار جلساتِ معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی دایر گردید بود پاسوال ارکانحرب محمد داوود عبدالله رییس محافظت پروژه های دولتی، سمونوال محمد نواز صافی مدیر عمومی تعلیم و تربیه و برخی از مسوولینِ بخش های مربوطه اشتراک نموده بودند.

در آغازِ محفل آقای عبدالله صبحت نموده گفت: تعلیم و تربیه رکن مهم و اساسی در قطعات و جزوتامها بوده و باید به این امراولویت داده شود چون بدون تعلیم و تربیه ظرفیت سازی امکان پذیر نیست. موصوف در کنارِ اهمیت سایر آموزش ها، نقشِ آموزش های تکنالوژی معلوماتی را در اداراتِ نظامی و صفوف نیروهای امنیتی با ارزش خوانده افزود: در شرایط کنونی که عصر ساینس و تکنالوژیست لازم و ضروری پنداشته می شود تا ادارات ما بیشتر از پیش با تکنالوژی آراسته شوند. ایشان در اخیر سخنانش ضمنِ تبریکی به فارغین این دور، خاطر نشان ساخت تا از وسایل و تجهیزاتِ که در اختیار این فارغین هنگام خدمت قرار می گیرد به وجه احسن استفاده نموده در حفظ و نگهداشت آن سعی بیشتر به خرچ دهند.

در بخشی دیگری از این محفل لمړی ساتنمن جمشید به نماینده گی از فارغین این دورِآموزشی، صحبت نموده از زحمات و تلاش های خستگی ناپذیر اساتید قدردانی نمود.

محفل با توزیع تصدیق نامه ها و تقدیر نامه به فارغین این دور پی گیری و با دعاییه خیر و فلاح مردم افغانستان خاتمه یافت.

مدیریت عمومی مطبوعات و نشرات


سرپرستِ معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی وزارت امـور داخله به ولایتِ هرات سفر کرد

بر اساسِ فیصله ی جلسه ی شورای محترم امنیت ملی، پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرستِ معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی به منظورِ ارزیابی و بررسی تدابیرِ امنیتی بندِ سلما واردِ ولایت باستانی هرات شد. ایشان حینِ عزیمت به ولایت هرات با والی و قوماندان امنیه آن ولا در موردِ هدفِ این سفر شان، دیدار و گفتگو نمود. سپس پاسوال عبدالرزاق امیری در جلسه ی شورای نظامی ولایت هرات که تحت ریاست محمد آصف رحیمی والی این ولایت تدویر گردیده بود اشتراک نمود

در این جلسه، نخست والی ولایت هرات تشریف آوری سرپرستِ معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی را به ولایت هرات خیر مقدم گفته در مورد ِهدفِ سفر پاسوال عبدالرزاق امیری به اعضای شورای نظامی معلومات داد، متعاقباً در پیوند به اتخاذِ تدابیرامنیتی پروژهی بند سلما و مسیرِ سرک هرات چشت شریف مشوره و تبادل نظر صورت گرفت و پس از تحلیل و ارزیابی همه جانبه تصامیم لازم  در زمینه اتخاذ گردید

در فرجامِ این جلسه، توافق بر این شد تا یک تیم کاری مشترک از نهاد های ملکی و نظامی تحت ریاست پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرست معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی از بندِ سلما دیدن نمایند .

هیئت نظامی اعزام شده به بند سلما پس از غور وبررسی همه جانبه هدایات لازم را صادر نموده و تصامیم جدی را نیز اتخاذ نمودند.

در عین حال سرپرستِ معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی به مردم هرات و سرقنسل هند در هرات وعده سپرد که نیروهای معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی از هیچ نوع سعی وتلاش در جهت تأمین امنیت بندِ سلما دریغ نخواهند ورزید.

مدیریت عمومی مطبوعات و نشرات


 دیدارِ رییس محافظتِ پروژه های بین المللی معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی از کمپنی صحت فامیلی و پوهنتون امریکایی

الحاج مل پاسوال محمد صابر آرین رییس محافظتِ پروژه های بین المللی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان به تار یخ  18 اسد سال جاری به منظورِ بازدید و کنترول اوپراتیفی از وضعیتِ امنیتی و فعالیت های وظیفوی پروسونل قوماندانی تولی محافظتی کمپنی صحت فامیلی و قوماندانی تولی محافظتی پوهنتون امریکایی به ساحاتِ کارته چهار و دارالامان شهر کابل رفته

 و در رابطه به تأمین امنیت مطمین و رژیم امنیتی منظم با مسوول کمپنی صحت فامیلی محبوب الرحمن شریفی و قیس ناصری مسوول پوهنتون امریکایی طی نشستِ صحبت های همه جانبه و مفصل نمودند که مسوولین متذکره از انجام وظایف، نظم و دسیپلین نیروهای موظف معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی در ساحاتِ کاری ایشان ابرارخرسندی و رضایت نموده و از بازدید منظم ریاست محافظتِ پروژه های بین المللی نیز قدردانی به عمل آوردند.

الحاج مل پاسوال محمد صابرآرین به پرسونلِ محافظتی این نهادها با در نظر داشت شرایط کنونی کشور و تهدیداتِ دشمن مشوره هایی را ارایه داشته و هدایت لازم را نیزصادر و تأکید نمود که در خصوص استفاده بهتر از تجهیزات و نگهداری آن توجهِ جدی داشته باشند.

آقای آرین با مسوولین ساحات متذکره وعده همکارهای بیشتر را سپرد و اضافه داشت در صورت لزوم و مواقع اضطراری سربازان تازه نفس دیگری را نیز در این ساحات مستقر خواهد ساخت.

شاین ذکر است که مسوولین معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی همیشه و همه وقت جهت بازدید و ارایه خدمات خوبتر امنیتی از ساحات تحت امنیت شان دیدن نموده آماده ی خدمات بیشتر به ملت می باشند.

مدیریت عمومی مطبوعات و نشرات


به تعدادِ 112تَن از نیروهای محافظتِ عامه پس از فراگیری تعلیماتِ نظامی یک ماهه از مرکزِ آموزشی تعلیماتِ نظامی معینیتِ محافظت عامه و تصدی امنیتی وزارت امور داخله فارغ گردیدند.

در محفلی که به تاریخ 19 اسدِ  سال جاری به مناسبتِ چهل و دومین دورِ فراغتِ سر بازانِ مرکزِ تربیوی تدویر یافته بود، پوهنمل پاسوال محمد داوود رییس محافظت پروژه های دولتی، سمونیارسیحون ولی قوماندان مرکزتعلیمی و سمونوال محمد علیم صافی مدیرعمومی تعلیمات وتحصیلات قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی وزارت امور داخله اشتراک داشتند.

محفل با تلاوتِ آیاتِ چند از کلام الله مجید توسط قاری خال محمد یکی از فارغینِ این مرکز آغاز شد سپس سمونیارسیحون ولی قوماندان مرکزتعلیمی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی ضمنِ تبریکی به فارغین این دور، در بخشی از سخنان اش گفت: شما سر بازان دلیرِ این سرزمین هستید که از میهن ونوامیس ملی پاسداری می نمایید و در راستای تأمین امنیت، شگوفاییِ اقتصاد، برقراری صلح و ثبات در کشور ممد و مثمر واقع می شوید، پس به این صورت در میدان خدمت به ملت سعی و تلاش بیشتر به خرچ دهید، متعاقباً پوهنمل پاسوال محمد داوود عبدالله رییس محافظت پروژه های دولتی این معینیت به سخنرانی پرداخته گفتند

شما مداومین که از این مرکز تربیوی با حاصل نمودن آموزش های نظامی و مسلکی فارغ و به جامعه برای خدمتگذاری به مردم و وطن خویش تقدیم می شوید شما مدافعینِ واقعی این سرزمین و مردم خویش هستید بنابراین در راهِ تأمین امنیت از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نورزید.

 در اخیرِ این محفل محمدشعیب یکی از سربازانِ تازه فارغ این مرکز به نمایندهگی فارغین این دور از حضور و اشتراک  تمامی اراکین  و تلاش های شبانه روزی و خستهگی نا پذیر استادان این مرکز، قدردانی نموده و وعده سپرد که از وطن خویش با تمام توان دفاع و از هیچ نوع جان فشانی دریغ نخواهند ورزید.

 

محفل با توزیع تصدیق نامه ها به فارغینِ این دورِ آموزشی و دعای خیر و فلاح مردم افغانستان خاتمه یافت.

مدیریت عمومی مطبوعات و نشرات


سرپرستِ معینیتِ محافظتِ عامه و تصدی امنیتی به ولایت هرات سفر کرد

پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرستِ معینیتِ محافظتِ عامه و تصدی امنیتی وزارت امور داخله به منظورِ بازدید از قطعاتِ معینیتِ محافظتِ عامه و تصدی امنیتی مستقر در ولایت هرات و بررسی وضعیتِ امنیتی بند سلما، به آن ولایت سفر کرد

مدیریت عمومی مطبوعات و نشرات


بازدیدسرپرست معینیت محافظت عامه ازچگونگی بدرقه قطارهادرولایت میدان وردک

معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی وزارت امورداخله،ازتأمین امنیت کاروان های اکمالاتی درمسیرشاهراه نمبریک خبرمیدهد،این مطلب درحال بیان میشود که،روزگذشته سرپرست این معینیت چگونگی بدرقه کاروان اکمالاتی وسایط نوع هام وی قوای مسلح کشوررا درولایت میدان وردک بررسی نمود.

پاسوال عبدالرزاق"امیری"سرپرست معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی وزارت امورداخله،درحالیکه برخی ازجنرالان ومنسوبین این معینیت وی را همراهی میکردند؛بدرقه کاروان اکمالاتی وسایط نوع هام وی که ازسوی نیروهای ائتلاف به قوای مسلح کشورمساعدت گردیده وبه سوی کابل درحرکت بود رادرولایت میدان وردک موردکنترول ومدیریت قرارداد.

سرپرست این معینیت میگوید:نیروهای محافظت عامه به کمک خداوندبزرگ،تعلیمات بهترنظامی ومدیریت کامل،میتوانند امنیت کاروان های اکمالاتی کالاهای تجارملی وخارجی هارا بامورال عالی تأمین وانتقال نمایند.

قراراظهارات آقای امیری؛تهدیدات امنیتی درمسیرشاهراه ها،برروحیه این نیروها اثرمنفی نگذاشته،دشمن توان نبردومبارزه را دربرابرنیروهای امنیتی کشورندارد.

درهمین حال سمونوال محفوظ"ولی زاده"ریس محافظت انتقال قطارهامیگوید:هرچندتهدیدات امنیتی درمسیر این شاهراه وجودداشته،اماهماهنگی بانیروهای امنیتی درمسیرشاهراه نمبریک،اقدام نیک وضربات کوبنده برپیکردشمن بوده،باآرامش کامل کاروان های اکمالاتی دراین مسیرهاعبورمیکنند.

بااین حال؛رانندگان کاروان های اکمالاتی درمسیراین شاهراه ازتأمین امنیت کامل وعرضه خدمات بهترامنیتی ازسوی نیروهای محافظت عامه جهت بدرقه این کاروان هاستایش میکنند.

مدیریت عمومی مطبوعات و نشرات


نیروهای محافظت عامه با شجاعت وتعهد کامل از بدرقه محموله های ملی وبین المللی حفاظت و پاسداری می کنند

ریس بدرقه قطارهای معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی وزارت امورداخله،طی یک سفررسمی به ولایت میدان وردک،ازقطعات امنیتی کاروان های اکمالاتی درآن ولایت دیدارنمود.

سمونوال محمد محفوظ"ولی زاده:ریس امنیت قطار های معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی،قطعات و پوسته های امنیتی ووضعیت معیشتی نیروهای محافظت عامه رادر ولایت میدان وردک موردبررسی قرارداد.

ریس قطارهای این معینیت،خطاب به نیروهای محافظت عامه درآن ولایت گفت:شمافرزندان صدیق وراستین این سرزمین هستید که باشجاعت وتعهد کامل درانتقال وبدرقه محموله های ملی وبین المللی ومنافع ملی کشور بادرنظرداشت مشکلات وتلاش های خستگی ناپزیر حفاظت وپاسداری میکنید.

 

آقای ولی زاده؛ مشکلات نیروهای بدرقه قطارهای محافظت عامه را درآن ولایت استماع نموده تعهدسپرد که،حل چالش های سربازان ومنسوبین امنیتی ریاست قطارها ازاولویت های کاری این معینیت عنوان شده؛ چون نیروهای امنیتی مبنی برتأمین امنیت کشورنسبت به برخی کارکنان دولت مستحق شناخته میشود.

آقای ولی زاده  اضافه نمود: طوریکه مردم افغانستان،شرکت های خصوصی قرار دادی ومقامات صالحه آگاهی دارند،در گذشته میزان تلفات وضایعات درانتقال محموله های بیشتربوده،اما در سال روان به اثر پلان گذاری دقیق،سوق اداره

سالم،فراگیری تعلیمات مسلکی نیروهای محافظت عامه وایجاد هماهنگی خوب میان نیروهای امنیتی ومساعی مشترک میان قطعات مربوط با سایر ارگان های امنیتی مستقردر مسیرشاهراه ها،میزان تلفات95 درصد کاهش یافته واز حریق ساختن محموله های شرکت های خصوصی قراردادی ازسوی دشمن نیزجلوگیری گردیده،تدابیرلازم درمورداتخاذگردیده است.

مدیریت عمومی مطبوعات و نشرات


شرکت ها تفاوت میان عرضه خدمات امنیتی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی را با کمپنی های خصوصی امنیتی چنین بررسی میکنند

حبیب الله مسئول شرکت نشنل فیول کارپوریشن میگوید:فعالیت های امنیتی نیروهای محافظت عامه با اطمیــنان واساسی بوده،باعرضه خدمات امنیتی ازسوی این معـــینیت،دشمن هیچگاه نتوانسته دســایس وتهدیدات رابراین شرکت واردکند.

وی رفتاروبرخورداین نیروها رابا مراجعین وکارکنان این شرکت عالی میداند ومیگوید:ازچندسال بدینسوکه معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی،شرکت نشنل فیول کارپوریشن راتأمین امنیت میکند،هیچ نوع نگرانی درموردامنیت وجودندارد،ودشمن جسارت باج گیری وتهدیدات راندارد وبگونه عادی خدمات دراین شرکت ادامه دارد.

درهمین حال لمړی څارن عبدالمتین کوهدامنی قومندان قطعه محافظتی نشنل فیول کارپوریشن میگوید:این شرکت ازسوی 117تن افسر،ساتنمن وگارد تأمین امنیت میگرددکه این محافظین در13پوسته امنیتی بگونه شبانه روزی مصروف خدمات امنیتی بوده،ازتهدیدات دشمن هراس نداشته،وبا آرامش کامل انجام وظیفه میکنند.

گـــفته میشودکه شرکــت نشـــنل فیول کارپوریشـــن باداشـــتن جواز اداره آیســـا،دارای ذخایــرنفت وگازدرکشوربوده،ازکشورترکمنستان تیل واردمیکندکه،بیشترازپنجصدتن کارمند دراین شرکت مصروف خدمت اند.

شرکت وارداتی احمدیارگروپ امنیت این کمپنی رااینگونه بیان میکند

احمــــدسهیل یک تن ازمسئولیـــن این شــــرکت میگوید:شرکت احمــــدیارگروپ که درســـال 2004 رسماجوازفعـــالیت ازوزارت تجــــارت کشـــوراخذنموده؛ازکشـــورهای ازبکســـتان،قزاقســـتان....تیل واردکشورنموده ودرداخل افغانستان عرضه میکند.

وی میگوید:ازبدو عقدقراردادامنیتی بامعینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی وزارت امورداخله،تشویش های امنیــــتی کاملامرفوع گردیده،کاروان تجــــارتی این شرکت بدون احســــاس خطروبا آرامش کامل درمسیرشاهراها درحرکت اند.

به گفته او؛ دشمن مورال مبارزه ومقاومت رادربرابرنیروهای محافظت عامه نداشته وخدمات امنیتی این نیروها رضایت بخش بوده،ازمردم افغانستان میخواهم که بیشترازگذشته ازنیروهای امنیتی حمایت کنند.

معینـــیت محافـــظت عامه وتصـــدی امنیتی وزارت امورداخله برخی نهادهای اکادمیک بین المللی رانیزدرکشورتأمین امنیت میکند

پوهنتون آمریکایی که یکی ازنهادهای اکادمیک درکشورمیباشدازسوی نیروهای محافظت عامه تأمین امنیت میگردد،ازعمرعقدقراردادامنیتی این نهادعلمی بامعینیت محافظت عامه حدودچهارسال میگذرد؛که این معینیت افتخارتأمین امنیت این پوهنتون راازسوی 80تن افسر،ساتنمن وگارد نیروهای محافظت عامه دارد.

قیس"ناصری"یک تن ازمسئولان این اکادمی میگوید: احساس مسئولیت وعرضه خدمات امنیتی ازسوی معیــــنیت محافظت عامه به نهـــتادهای علــــمی قــــابل تمجــــیداســـت؛بااین حال پوهنتون آمریــکایی ازخــلاقیت،برخوردنیکو وخدمات امنـــیتی نیروهای محافظـــت عامه دراین پوهنــتون اظهاررضایت نموده،ازتلاش های همه جانبه این نیروها جهت تأمین امنیت وخنثی سازی دسایس دشمن به نهادهای سرنوشت سازچون مراجع علمی وفرهنگی قدردانی میکند.

درهمین حال قومــاندان قطعه محـــافظتی این پوهنتون؛باتعهدمیـــگوید؛هیچــگاه دشمن مورال مقــاومت رادربرابرنهادهای علمی ندارد؛چون نیروهای امنیتی بیشترمتوجه تأمین امنیت مراکزعلمی میباشند.

گفته میشودکه نهادهای اکادمیک بعنوان مراکزبنیادی وسرنوشت ساز،زیربنای کشوررابسوی مثبت رقم میزند،وگهواره تمدن،نظام سازی وسنگرترقی وتعالی برای فردای کشورعنوان میشودکه تأمین امنیت آن ازاولویت های کاری قوای مسلح کشورپنداشته میشود.

مدیریت عمومی مطبوعات و نشرات


تجار ملی می توانند با آرامش کامل درافغانستان سرمایه گذاری کنند

به ادامه گفــــتگوهای قبلی بامـسئولان معیـــنیت محــــافظــت عـــامه وتصــــدی امنیـــتی وزارت امورداخله،اینبارگفـــتگوی رابا پاسوال سیداکبرشاه "تابش" ریس محـــافظت پروژه های غــیردولتی این معینیت ترتیب نمودیم که، توجه شمارابه آن جلب میداریم.

محافظت عامه: هدف از ایجاد ریاست محافظت پروژه های غیردولتی درساختارمعینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی چیست؟

تابش: به اثرلزوم دیدمقامات،وتأمین امنیت هرچه بهترپروژه ها وسرمایه های غیردولتی، این ریاست درتشکیلات معینیت محافظت عامه ایجادشد؛که خوشبختانه  توانسته است وظایف خود را مطابق به خواست مشتریان خود انجام دهد .

محافظت عامه: صلاحیت ووظایف شما بعنوان ریس پروژه های غیردولتی چیست؟

تابش: کنترول ونظارت ازتمام مفرزه های این ریاست، رهبری پرسونل امنیتی درسایت های غیردولتی ودادن هدایات لازم به نیروهای محافظتی این مفرزه ها جهت تدابیروتأمین امنیت بهتر ازاولویت های کاری من میباشد.

محافظت عامه: لطف نموده ازتشکیلات وپرسونل تان درمرکز و ولایات حرف بزنید؟

تابش: تعداد 77شرکت خصوصی درمرکزوولایات ازسوی 4583 تن افسر،ساتنمن وگارد محافظت پروژه های غیردولتی تأمین امنیت میگردد که بزرگترین مفرزه درچوکات این ریاست سایت امنیتی نوی کابل بانک میباشد.

محافظت عامه: دستاوردهای این ریاست را درسال گذشته چگونه مورد بررسی قرارمیدهید؟

تابش: این ریاست ازدید نظامی واقتصادی دستاوردهای بزرگ داردکه،خنثی سازی پلان های دشمن باهمانگی نیروهای امنیتی دربرخی مفرزه ها،تأمین امنیت شرکت مشرق انجینرینک که سرک پکتیا رامورد اسفالت قرارداده، ومورد بهره برداری قرارگرفته است؛ وازدستاوردهای این ریاست میباشد.

محافظت عامه: هماهنگی شما درمورد تأمین امنیت پروژه های

غیردولتی با دیگرارگان های امنیتی چگونه است؟

تابش: مدیریت محافظت عامه ومرکزهماهنگی درزون های هشتگانه این معینیت وجود داردکه،باتمام مفرزه های این ریاست درتماس اند وبخاطرخنثی سازی پلان های دشمن باهماهنگی این مرکزیکجا با نیروهای کشفی وامنیتی اقدام صورت میگیرد که درسال روان تاکنون الحمدالله تلفات نداریم.

محافظت عامه: شدت بحران امنیتی درکشور،برسرمایه گذاران پروژه های غیردولتی چی تأثیرگذاشته است؟

تابش: ازآنجاییکه شایعات دشمن درسال روان بیشترشده، برسرمایه گذاران پروژه های غیردولتی تأثیرات منفی نگذاشته وهیچ سرمایه ازاین آدرس مبنی برتشدید بحران امنیتی ازکشورفرارنکرده، که درواقع تلاش های شبانه روزی وصادقانه نیروهای محافظت عامه میباشد وسرمایه گذاری ها درکشوربه لطف پروردگاردرحال افزایش است که اعتماد،تعهد ومسلکی بودن نیروهای محافظت عامه برایجاد کمپنی ها دراین سرزمین نیزمی افزاید.

محافظت عامه: پیام تان بعنوان ریس محافظت پروژهای غیردولتی برای تجار وکمپنی های که میخواهند درکشورسرمایه گذاری کنند،ازدید امنیتی چیست؟

تابش: به آنعده تجاروسرمایه گذارکه میخواهند درافغانستان سرمایه گذاری کنند،وازتهدیدات امنیتی نگران اند؛اطمینان میدهیم همانگونه که سرمایه های تجاردرکشورتاکنون مورد دست برد وتهدید امنیتی قرارنگرفته،به تجارکه تازه میخواهند سرمایه گذاری کنند نیزهیچ نوع تهدید امنیتی وجود نخواهد داشت،وتجارمیتوانند با آرامش کامل درافغانستان سرمایه گذاری کنند.

مدیریت عمومی مطبوعات و نشرات


مل پاسوال گلبدین همدرد به حیث سرپرست ریاست مالی و اداری معرفی شد

مل پاسوال گلبدین "همدرد " فرزند محمد عالم به حیث سرپرست ریاست مالی و اداری معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی به کارمندان این اداره معرفی شد.

در محفل که به همین مناسبت تدویر یافته بود نخست فرمان وزیر امور داخله در مورد تقرری مل پاسوال داکتر گلبدین همدرد به حیث سرپرست ریاست مالی واداری معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی توسط ماستر ژونالیزم صفی الله اسد معاون عمومی ریاست پیژنتون مقام وزارت امور داخله قرائت شد.

بعدأ پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرست معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی صحبت کرده گفت: تغییر و تبدیل در ادارات دولتی به منظور بهبود امور یک اصل است، آقای امیری همچنان بر هماهنگی بین کارمندان ملکی و نظامی این معینیت تأکید کرده خاطر نشان ساخت که هماهنگی بین کارمندان ملکی و نظامی در امر پیشبرد امور در این معینیت بسیار مؤثر است.

سپس لوی پاسوال اکرام الدین یاور معین اداری وزارت امور داخله  از سرپرست جدید مالی و اداری خواست تا وظایف و مسوولیت های خویش را با صداقت و امانت داری انجام داده

  و در اجرای آن از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نورزد.

در اخیر آقای همدرد از اعتماد رهبری وزارت امور داخله تشکری نموده، وعده سپرد که در اجرای وظایف و مسوولیت های خویش از هیچ نوع سعی و کوشش دریغ نخواهد ورزید.

مدیریت عمومی مطبوعات و نشرات


از مرکز تربیوی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی 167 تن فارغ شدند

تعداد167تن ازافسران وسربازان نیروهای محافظت عامه وتصدی امنیتی وزارت امورداخله،بعدازفراگیری تعلیمات نظامی ازکورس های آموزشی فارغ شده ،وبه قطعات شان اعزام گردیدند.

درمحفل که به همین مناسبت درقوماندانی مرکزتعلیمی معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی وزارت امورداخله،برگذارگردیده بود،پاسوال عبدالرزاق"امیری"سرپرست معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی وزارت امورداخله ضمن قدردانی ازشهامت وفداکاری نیروهای امنیتی گفت: تعلیم وتربیه رکن اساسی دراصول پولیس بوده،منسوبین امنیتی بافراگیری آموزش های نظامی بگونه درست ومورال عالی میتوانند ازتکتیک های محاربوی دربرابردشمن استفاده نماید.

سرپرست این معینیت،نیروهای امنیتی راطبقه قابل توجه ومستحق درامورحکومت داری ونظام خوانده،به فارغین این دوره آموزشی هدایت داد؛همانگونه که نیروهای محافظت عامه جهت پاسداری ازارزش های ملی تلاش های شبانه روزی انجام دادند والگوی مناسب درجامعه عنوان میشوند،شما نیز با تعهد،شجاعت وخلاقیت بگونه بهتر وظایف خودرا انجام دهید.     

سپس سمونیارسیحون"ولی"قوماندان مرکزتعلیمی معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی،ضمن خوش آمدید به هیئت رهبری این معینیت گفت:این مداومین بگونه کامل ومسلکی تعلیمات نظامی رافراگرفته،وباامکانات وتلاش های شبانه روزی این معینیت،پروسه آموزشی دراین مرکزتعلیمی دوام خواهد داشت.

درهمین حال افسران وسربازان آموزش دیده ضمن رضایت ازآموزش های مسلکی پولیس میگویند:تعلیمات نظامی یک 

آموزش ها قوای مسلح میتوانند وظایف نظامی خودرابگونه اساسی انجام دهند.مداومین فارغ شده اصل بنیادی درامورنظامی پنداشته شده،وبافراگیری این

باصداقت ومورال عالی تعهد می سپارند که دربرابرحفظ ودفاع ازارزش های ملی وپاسداری ازوطن ازهیچ نوع فداکاری دریغ نورزیده پیکردشمن راباشدیدترین ضربات شکست خواهیم داد.

گفته میشودکه بیش ازهفت هزارتن افسران،سربازان وگاردهای محافظتی تاکنون ازاین مرکزآموزشی بعدازآموزش های مسلکی نظامی فراغت حاصل کردند.

دراخیر محفل تصدیق نامه های که توسط مرکز تربیوی برای مداومین در نظر گرفته شده بود توسط پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرست معینیت و سمونوال محمد نواز صافی مدیر عمومی تعلیم وتربیه معینیت محافظت عامه ، قوماندان مرکز تربیوی و استادان این مرکز برای اشتراک کننده گان توزیع و محفل با دعای خیرالصلاح ملت افغانستان اختتام یافت.

مدیریت عمومی مطبوعات و نشرات


چرا بایومتریک بوجودآمد؟

بایومتریک وسیله تثبیت هویت افرادمیباشد،این وسیله بااستفاده ازاندازه گیری خصوصیات فزیولوژیکی انسان،هویت افراد را مشخص میسازد،نشان انگشت،تصویرصورت،نشان کف دست،کف پای،صدا و.....ازخصوصیات بایومتریک انسان بیان میشود.

این روند الکترونیکی بااستفاده ازخصوصیات فزیکی تحت نام علایم فارقه وفورمول الجبری که بنام الگوریتم یاد میشود،باتحلیل وارزیابی فواصل،شکل وخصوصیت موردبررسی قرارمیگیردکه باعث تثبیت هویت یک فرد میگردد.

نرم افزاربایومتریک درافغانستان که درسال1387به حمایت جامعه جهانی تأسیس شد،پنج نوع سکتورکاری راچون راجستریشن عمومی،راجستریشن مظنونین ومجرمین،راجستریشن مراجعین مراجع دولتی،ثبت نام مراجعین برای پاسپورت و ویزه افغانستان وراجستریشن متقاضیان لایسنس رانندگی راتحت ارزیابی قرارمیدهد.

طبق لزوم دید وشفافیت بهتردرامورکاری معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی وزارت امورداخله،ازچندسال بدینسوفعالیت آمریت بایومتریک دراین معینیت

ادامه داردکه،برعدالت وتسریع روندکاری افزوده،تنها راجستریشن نیرو های معینیت محافظت عامه رابه عهده دارد.

سمونمل محمدایوب"برات زاده"آمربایومتریک این معینیت میگوید:ازسال 1394بدینسو، تعداد2790تن ازمحافظین وسربازان که درقطعات وجزوتام های این معینیت درمرکزوولایات انجام وظیفه میکنند؛توسط پرسونل مسلکی این آمریت موردبایومتریک وتثبیت هویت قرارگرفته اند.

گفته میشودکه این پروسه الکترونیکی درشفافیت،ثبت پرسونل،شناسایی افراد مجرم متکرر،رقم واحصائیه دقیق پرسونل وشناسایی افرادکه همزمان دربیش ازیک اداره انجام وظیفه مینمایند؛نقش مهم وبنیادی دارد.

مدیریت عمومی مطبوعات و نشرات


ایجاد معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی،نیاز ارزشمندجامعه

جنرال عتیق الله"امرخیل"آگاه امورنظامی کشور،وجود معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی را بعنوان یک ساختاراساسی ضرورت مبرم درافغانستان بیان میکند.

آقای امرخیل میگوید:ارگان های حفاظت عامه دریک جامعه ازمزایای خاص برخوردار بوده،بخصوص درکشورکه بحران امنیتی حاکم باشد بمنظورتأمین امنیت پروژه ها،وجود اینگونه ادارات بسا ضروری تلقی میشود.

آقای امرخیل ایجاد این معینیت را بعنوان پاسدارارزش ها،منافع واقتصاد ملی،بنیادی بیان کرده می افزاید:قوای مسلح کشوروبرخی ساختارها مصرف بیشتر ازعوایدشان داشته،ایجاب می کند جهت تامین مصارف نهاد های متذکره مراکزتولیدی واقتصادی بگونه کامل درکشورتأمین امنیت گردد،تابتوانیم عوایدخودرا بیشتروسعت بخشیم،که خوشبختانه نیروهای دلیرمحافظت عامه این آرمان را برای ملت افغانستان صادقانه تحقق بخشیدند.

این آگاه امورنظامی ازرشدوانکشاف این گونه ساختارهای نظامی درمملکت حرف میزند،او خاطرنشان ساخت که؛نیروهای امنیتی،به موارد مهم دفاعی،استخباراتی وامنیتی درکشورپرداخته؛مبنی برتأمین امنیت زیرداشته هاوپروژه های بزرگ ملی وبین المللی،به ارگان محافظتی چون معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی نیاز جدی احساس میشود؛اداراتی که تحت کنترول ونظام دولت بوده،امورمحوله رابگونه منظم اجرانموده،شفافیت،صداقت،هم پذیری وعدالت را سرمشق امورمربوطه قرارمیدهد.آقای امرخیل تأییدمیکندکه؛

معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی درمدت کوتاه کاری اش توانسته به بی نظمی،قاچاق،روابط بامخالفین وباج دهی که ازسوی کمپنی های امنیتی خصوصی

 درگذشته صورت میگرفت،نقطه پایان گذارد؛که این شهامت نیروهای محافظت عامه ستودنی است.

جنرال عتیق الله"امرخیل"ازدولت میخواهدکه،اینگونه واحدهای نظامی رابگونه دقیق وهمه جانبه موردحمایت قراردهد،وسرمایه گذاران داخلی وخارجی بایدمطمئن باشند،افرادکه مؤظف به تأمین امنیت پروژه های بزرگ ملی وبین المللی هستند،ازتعلیمات نظامی واصول پولیس برخوردار بوده مورداعتماد واطمینان کامل دولت اند.

مدیریت عمومی مطبوعات و نشرات


معدن مس عینک از امنیت کامل برخوردار است

دومین معدن مس جهان را باید شناخت؛اینکه چی رازهای سیاسی واقتصادی دراین میان نهفته است،پاسخ این برمیگردد به مقامات مسئول کشور،وبرخی هاازتوقف کاراین معدن به عناوین مختلف پرده برمیدارد؛حالامیپردازیم به چگونگی عرضه خدمات امنیتی وتوقف استخراج دراین معدن.

 بهره گیری از منابع طبیعی بخصوص منابع اقتصادی جهت ادامه زندگی بشر در کره خاکی زمین از مسایل بسیار مهم و حیاتی بشمار میرود، که انسانها در دوره زندگی شان در فکر بهره گیری از این منابع طبیعی بوده و میباشند. تلاش انسانها برای دستیابی به این منابع تا سرحدی میرسد، که باعث کشمکش ها و جدال ها بین افراد جامعه میگردد و گاهی هم عامل بروز جنگ های بزرگ به سطح جهانی شده است؛ تاریخ بشریت نمایانگر آنست که کشورها همواره برای دست یافتن به منابع اقتصادی، از جمله منابع معدنی که از مهم ترین شاخصه های اقتصاد در جهان محسوب می شود تلاش نموده اند ، معادن در دنیای کنونی از اهمیت قابل ملاحظه ی برخوردار است که یکی از زیربنا های مستحکم اقتصادی در جهان شمارمی شود.

افغانستان نیز ازجمله کشورهایی است که سرشار از منابع زیر زمینی می باشد، بر بنیاد تجسس ها و تحقیقات انجام شده افغانستان از منظر داشتن معادن در منطقه بی مانند است؛ این کشور با داشتن مناطق کوهستانی، با ارزش ترین معادن را در خود جا داده است. مواد معدنی در این کشور به پیمانه زیاد و در عمق کم زمین جا افتاده است، با قرار گرفتن این معادن در فاصله نزدیک شهرهای بزرگ افغانستان،از اهمیت خاص برخودار بوده و یکی از ثروت مند ترین سرزمین های جهان اکنون بشمار میرود که دارای معادن بزرگ چون مس عینک،آهن ،لاجورد،زمرد،نمک وده ها معادن دست نخورده دیگرمیباشد؛امابرعکس مردم این کشورازفقیرترین ملت جهان شمارمیشود. با روی دست گرفتن استخراج عملی معادن،علاوه از فراهم شدن فرصت های کاری برای هموطنان ما که هر کدام غرض دریافت کار در خارج از مرز های افغانستان چه رنج هایی را متحمل میشوند که تا سرحد مرگ به آن مواجه میگردند، راه رشد اقتصادی در افغانستان مسیر خود را میگیرد و آرام آرام سبب تشویق سرمایه داران ملی وبین المللی شده و سرمایه گذاران زیادی آماده سرمایه گذاری در این کشور خواهند شد.

باتوجه به ارزش معادن درکشور،نگاهی میکنیم به یکی ازمعادن بزرگ چون مس عینک درافغانستان؛ معدن مس عینک درولسوالی محمد آغه ولایت لوگر در ۳۰ کیلومتری جنوب غربی کابل موقعیت دارد؛معدن که یکی ازمهم ترین منابع اقتصادی عام المنفعه درکشورشمارمیشود،وبزرگترین معدن مس در افغانستان و دومین معدن مس در سطح جهان گفته شده است؛ ذخایر مجموعی این معدن بیش ازیازده میلون تن مس دارای فیصدی ۲.۳ ازنوع مس و مقدار محدودی از طلا تخمین شده است. گفته میشودکه بهره برداری این زیرمجموعه بزرگ اقتصادی کشوربه  دوره های قبل نیزبرمیگردد.

 با بهره برداری از معدن مس عینک لوگر، علاوه بر فراهم آوری زمینه اشتغال بی شمار، درآمد سرشاری نیز عاید کشور می شود، اما تا هنوز که چند سال از انعقاد قرار داد استخراج آن می گذرد، این پروژه در هاله ای از ابهام قرار دارد و تردید های زیادی را در عملکردهای مسئولان و شرکت طرف قرارداد به وجود آورده

است.به اساس قرارداد انجام شده میان حکومت افغانستان و کمپنی ام سی سی چینایی که به تاریخ 25 اپریل 2008 منعقد شد، کارعملی استخراج و ذوب مس در معدن مس عینک باید پنج سال بعد از عقد قرارداد آغاز می گردید،اما تا کنون که بیش ازشش سال ازعقد قرارداد آن میگذرد،ازاستخراج وکارعملی این معدن ازسوی کمپنیMCCچینایی کدام خبری دردست نیست؛درشرایط کنونی کشورکه مردم افغانستان بیشتربه فقرپنجه نرم میکنند،استخراج این پروژه عام المنفعه گزینه مناسب برای رشداقتصادمردم وفرصت شغل زایی عنوان میشود؛ادامه فعالیت این معدن باارزش میتواندمانع برای فرارجوانان به کشورهای بیرونی شده لقمه نانی به سفره مردم افغانستان افزودکند،اما بااین همه نیازمندی ها وچالش های اقتصادی درکشور؛چراکاراستخراج این معدن توقف یافته است؟ این پرسش را بایدمسئولان مربوط پاسخگوباشند.

اما گزارش ها حاکی ازآن است که مشکلات امنیتی واستخراج آثارباستانی درآن ساحه،مانع ادامه کارحفریات مس درآن معدن شده است؛که اینک توجه شمارابه اظهارات فرمانده محافظتی غندمس عینک درموردچگونگی تأمین امنیت این پروژه معطوف میداریم:

مل پاسوال سیدمحمد محسن"حسن زاده"فرمانده غندمحافظ مس عینک میگوید:قوماندانی غند امنیتی مس عینک به اساس امرتشکیلاتی نمبر25سال1387 مقام وزارت امورداخله باترکیب 1750 تن ازافسران،ساتنمنان وسربازان ایجادگردیده،که تحت رهبری وهدایات معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی وزارت امورداخله انجام وظایف امنیتی میکند.عرضه خدمات امنیتی دراین معدن که حدود126کیلومترمساحت رااحتوامیکند،بگونه درست باافرازپوسته های سرکوهی،گزمه های سیار،پیاده وموتردارصورت میگیردکه،معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی درموردتأمین امنیت آن ازهیچ نوع تلاش دریغ نورزیده،مشکلات امنیتی دراین ساحه قابل ملاحظه نمی باشد ودشمن توان مقاومت رادر برابر قوت های محافظت عامه دراین غندمحافظتی هیچگاه نخواهد داشت.

آقای حسن زاده اضافه میکند:ازآنجایکه معدن مس عینک ازامنیت مناسب برخورداراست،کمپنیMCCمیتواند با اعتمادکامل درهرنقاط که میخواهند فعالیت خودراآغازنمایند،درتمام ساحات این پروژه،امنیت بگونه کامل تأمین بوده، مشکلات امنیتی وجودنداردکه باعث توقف کاراین معدن شود.این جنرال شاکی ازعدم ساخت وسازدرست سرک،پوسته های امنیتی،فراهم آوری برق وآب وبرخی موارددیگرمنعقده میان معینیت محافظت عامه و وزارت معادن کشور؛ازسوی وزارت معادن دراین ساحه میباشد؛ او میگوید:نیروهای محافظتی دراین پروژه از نواحی فوق به مشکلات مواجه بوده،اما اگرکمپنی MCCاستخراج مس را دراین معدن آغازکند،درواقع وزارت معادن  

باعلاقمندی برای اعماروترمیم ساحات توجه خواهدکرد.بااین حال مسئولان کمپنیMCCطی قدردانی ازخدمات امنیتی نیروهای محافظت عامه دراین معدن میگوید:ازچندین سال بدینسوکه مسئولیت امنیتی این پروژه بزرگ عام المنفعه واقتصادی رانیروهای محافظت عامه به عهده دارد؛تاکنون هیچ مشکل امنیتی،مسئولان این کمپنی را تهدید نکرده،ازشهامت وقهرمانی های این نیروهای دلیر،دشمن مورال مبارزه ومقاومت رادرساحات این معدن نداشته،کمپنیMCCباهماهنگی کامل که بانیروهای محافظتی این معدن دارد؛احساس تهدیدات امنیتی رانخواهدکرد،وباآرامش کامل فعالیت خویش رادوام خواهدداد.درهمین حال،نیروهای دلیر امنیتی معدن مس عینک که بگونه شبانه روزی،دور ازهرگونه تهدید وهراس مصروف تأمین امنیت اند،می گویند:جهت دفاع ازارزش های ملی کشور،عاشقانه آماده خدمت وجان نثاری هستیم.این سربازان شجاع که درقله های مرتفع لوگر زمین برفرازپوسته های امنیتی این معدن،درفراق ازعطوفت والدین،وازشفقت ومهرفرزندان وفامیل شان تنهاجهت آبادی،امنیت ورفاه کشور تأمین امنیت میکنند،پیش ازخواستن لقمه نانی برسفره شان،ازدولت تنها یک خواست دارند،که با آه ودرد میگویند،ماصلح میخواهیم وخواست ماازدولت تأمین صلح سراسری درافغانستان است؛آنان بردشمن هشدارمیدهندکه درصورت حمله برپوسته های امنیتی شان،پاسخ دشمن راباشدیدترین ضربه برپیکرشان خواهندداد.

به همین منوال،عزیزالدین"وفا"مسئول حفریات آثارباستانی ساحه مس عینک میگوید:دراین ساحه آثارباستانی فراوان وجود دارد،فعالیت های تحقیقی وحفریات ازسال 1388آغازگردیده که تاکنون حدود9باب معبد،ساختمان های رهایشی ومحلات مسکونی که به دوره بودایی ها برمیگردد به دست آمده،وبیش ازهزاران قلم آثارفلزی،سنگی سفالی ....به موزیم ملی کشورمنتقل گردیده است.

او نیزدراین ساحه ازتأمین امنیت کامل سخن میگویدوهیچگونه تهدیدات رادرپیوند به مواردامنیتی درمعدن مس عینک نمیداند.آقای وفا اضافه می کند:حفریات آثارباستانی به استخراج مس ممانعت نکرده کمپنیMCCمی تواند به راحتی کاراستخراج راآغازکند،به گفته او نهادهای مربوط به این معدن تاکنون کدام آمادگی برای استخراج مس عینک ندارند.همانگونه که مردم افغانستان آگاهی دارند،مواردامنیتی وحفریات آثارباستانی درمعدن مس عینک باعث توقف استخراج مس عینک نگردیده،مشکلات بیشترسیاسی واقتصادی درمنطقه نیزگریبان گیراین معدن عنوان میشود..

معادن افغانستان از غنی ترین و بهترین منابع معدنی دنیا به شمار می رود و سرمایه گذاری درست در استخراج آن می تواند چشم انداز اقتصادی خوبی را برای کشور فراهم کند،پس بهتر است دولت در این زمینه بیشتر توجه کند. بنأ نقش معادن در زندگی درازمدت اقتصادی افغانستان از اهمیت زیادی برخوردار است و این موضوع در جهت ارتقای هر چه بیشتر اقتصاد جامعه افغانی و در کاهش و حتی محو نابسامانی های موجود در کشور میتواندنقش اساسی داشته و به نا هنجاری های موجود ، نقطه پایان بخشد و یک افغانستان درخشان که مردم آن در فضای صلح وآرامش و ترقی زیست نمایند را به جهان معرفی کند.

مدیریت عمومی مطبوعات و نشرات


 

معینیت محافظت عامه نه تنها یک ساختارتولیدی واشتغال زایی بوده،بلکه درتأمین امنیت شاهراها نیزمؤثرقرارگرفته است

اینکه ایجاد معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی با در نظر داشت وضع کنونی کشور تا چه حد به جا بوده ؟ در وضعیت امنیتی کشور چه نقشی را ایفا نموده ؟ خواستیم نظریات کارشناسان سیاسی کشور را پیرامون موضوع داشته باشیم .سردارمحمد "رحمان اوغلی" آگاه مسایل سیاسی کشور،وجود ادارات تولیدی رادرشرایط کنونی کشوربنیادی میخواند.

آقای رحمان اوغلی میگوید:درشرایط حساس وبحرانی که مردم افغانستان بیشتربه فقرپنجه نرم میکنند،ایجاد وفعالیت نهادهای تولیدی واقتصادی گزینه مثبت برای ایجاد شغل وگسترش روند اقتصادی عنوان میشود.

این آگاه امورسیاسی ایجاد وکارکردهای معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی را انتخاب دقیق ازسوی دولت دربرابرکمپنی های خصوصی امنیتی دانسته میگوید:باتأسیس این معینیت بعنوان پاسدارارزش های ملی وسرمایه های بین المللی درکشور،به قاچاق،باج گیری،روابط بامخالفین و.....که ازسوی کمپنی های خصوصی امنیتی درگذشته صورت میگرفت وامنیت منطقه رابحرانی میساخت نیزنقطه پایان گذاشته شد.

آقای اوغلی امنیت واقتصاد را زیربنای بنیادی یک کشوربیان کرده می افزاید:معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی نه تنهایک ساختارتولیدی واشتغال زایی بوده،

بلکه درتأمین امنیت شاهراها نیزمؤثرقرارگرفته است که افزایش اینگونه ادارات طبق لزوم دید دولت وجامعه دریک سرزمین عقب مانده تأثیرگذاروکارا عنوان میشود.

سردارمحمد"رحمان اوغلی"ازدولت میخواهدکه ساختارهای تولیدی رابیشترموردحمایت قرارداده،به جلب سرمایه گذاری های ملی وبین المللی درکشورپرداخته،تلاش نماید تامعادن وپروژه هابیشترمورداستفاده قرارگیرد،که ازاین آدرس زمینه بهترکاریابی برای جوانان مساعدگردد،تا دیگرجوانان این سرزمین ازکشورفرارنکرده واعتیاد به موادمخدرنشوند.

مدیریت عمومی مطبوعات و نشرات


خدمات که ازسوی نیروهای شجاع محافظت عامه انجام میگردد،کاملامسلکی وقابل تقدیراست

ریس پروژه های بین المللی معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی وزارت امورداخله،طی یک سفررسمی درولایت لغمان،با والی آن ولایت روی اوضاع امنیتی دیداروملاقات نمود.

دراین دیدارمل پاسوال محمدصابر"آرین"ریس  محافظت از پروژه های بین المللی معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی وضعیت امنیتی ساحات راکه ازسوی نیروهای محافظت عامه درآن ولایت تأمین امنیت میگردد راکاملا مناسب خوانده،ازآمادگی های همیشگی این نیروهامبنی برتأمین امنیت این پروژه هاخبرداد.

آقای آرین در این دیدار به والی ولایت لغمان اطمینان داد،همانگونه که نیروهای محافظت عامه درتمام قطعات وجزوتام ها جهت تأمین امنیت پروژه ها ازخود شجاعت نشان داده ،حماسه آفریدند وتوطئه دشمن رادرنطفه خنثی نمودند،دراین ولایت نیزصادقانه ودور ازتعصبات آماده خدمات امنیتی اند.

سپس عبدالجبار"نعیمی"والی ولایت لغمان طی خوش آمدید به هیئت اعزامی معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی گفت:خدماتی که ازسوی نیروهای شجاع محافظت عامه انجام میگردد،کاملامسلکی وقابل تقدیراست.

آقای نعیمی صداقت،تعهد،خلاقیت ووفاداری این نیروها راستوده،تعهد سپردکه ازهیچ نوع تلاش جهت حمایت وهمکاری نیروهای امنیتی دریغ نخواهم ورزید،وباهماهنگی ومشارکت کامل خدمات امنیتی راادامه خواهیم داد.

درحاشیه این نشست،آقای آرین ازقطعات وجزوتام ها ووضعیت معیشتی نیروهای محافظت عامه درولایت لغمان دیدارنموده؛نیروهای امنیتی راپاسداران

منافع ملی خوانده،ضمن تمجید وقدردانی ازآنان،به قطعات نیزهدایات لازم امنیتی داد.

قابل یاد آوری است  که معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی به اساس فرمان 62 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در چوکات وزارت امور داخله به منظور لغو و خلع سلاح کمپنی های خصوصی امنیتی  تشکیل گردیده و با عرضه خدمات امنیتی مطمئن به قمیت مناسب توانسته به وجوه مالی دولت  نیز بیافزاید.

مدیریت عمومی مطبوعات و نشرات


نشست مشترک مبنی برحل برخی مشکلات امنیتی وچگونگی عرضه خدمات امنی میان معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی وکمپنی سوغندیاناترانس درولایت بلخ تدویرشد

دراین جلسه که تحت ریاست پاسوال ارکانحرب محمد داوود"عبدالله"ریس محافظت پروژه های دولتی معینیت محافظت عامه برگذارگردید،جنرال کونسل ازبکستان مقیم درولایت بلخ،ریس خط آهن آن ولایت،ریس کمپنی ترانس ومسؤلین امنیتی پروژه خط آهن اشتراک نموده بودند.

جنرال کونسل کشوردوست ازبکستان مقیم درولایت بلخ،طی خوش آمدید به هیـــئت اعزامی؛ازعرضه خــــدمات امنـــــیتی نیروهای محافظت عامه قدردانی نموده ازتأمین امنیت کلی درمسیراین پروژه خبرداد.

او مشکلات رادرمورد امنیت این پروژه،کمبوداسلحه ثقیله،پرسونل وساخت وسازتعمیرپوسته ها بگونه معیاری ومسلکی بیان کرده؛خواهان رفع این چالش هاازسوی ارگان های مسؤل گردید.

بااین حال؛ریس محافظت پروژه های دولتی وضعیت امنیتی رادراین پروژه بررسی نموده ضمن استماع پیشنهادات ومشکلات مسؤلین شرکت ترانس،ازخدمات انجینیری کشوردوست ازبکستان سپاسگذاری نموده،ساخت وسازپوسته های امنیتی وکمبودپرسونل امنیتی راطبق قرارداد منعقده،مسؤلیت وزارت فوایدعامه افغانستان دانسته ازآن وزارت خواهان اعماراستندرد پوسته های امنیتی درساحات این پروژه گردید.

پاسوال ارکانحرب محمدداوود"عبدالله"؛مشکلات امنیتی را دراین پروژه غیرقابل نگرانی دانسته، تعهدسپردکه،مشکلات اسلحه ثقیله رابه شورای امنیت ابرازنموده،علاوه کرد:که،چالش هادراین پروژه ،درنزدیک ترین فرصت مرفوع خواهدشد.

او این پروژه رایک رونداقتصادی خوانده ازتلاش های کامل نیروهای محافظت عامه مبنی برتأمین امنیت آن خبرداد.

آقای عبدالله؛فعالیت پروژه خط آهن،درساحات کشورهای دوست افغانستان وازبکستان رایک اصل مستحکم برروابط اقتصادی،دیپلوماتیک واجتماعی میان این دوممالک میداند.

به همین منوال؛ریس خط آهن حیرتان،مشکلات دراعمارپوسته های امنیتی رادراین پروژه پذیرفته،ساخت وسازاین پوسته هارابگونه معیاری درسال روان ازاولویت های کاری وزارت فوایدعامه بیان کرده اعماراین گونه پوسته ها درامورامنیتی یک اصل مهم دانست.

درحاشیه این نشست؛ریس پروژه های دولتی باهیئت معیتی شان درحالیکه سمونوال فدامحمد"نور"فرمانده کندک پروژه خط آهن ومنسوبین آن حضورداشتند،ازقطعات وجزوتام ها ووضعیت معیشتی نیروهای محافظت عامه دیدارنمود.

پاسوال ارکانحرب محمدداوود"عبدالله"ریس محافظت پروژه های دولتی؛ازشهامت وفداکاری این نیروها صحبت نموده،به مسؤلین این کندک امنیتی هدایت داد؛تاازهیچ گونه تلاش وتوجه به این سربازان دلیردریغ نورزیده،برعطوفت ومهربانی براین قشرمستحق،خدمتگاروشجاع این سرزمین بیافزایند.

سپس سمونوال فدامحمد"نور"قوماندان کندک پروژه خط آهن طی خوش آمدیدوسپاسگذاری ازتشریف آوری هیئت اعزامی معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی گفت:منسوبین کندک محافظتی این پروژه تاکنون شاهدهیچ نوع مشکلات امنیتی نبوده،وباتلاش های شبانه روزی شان جهت فراهم سازی امنیت بهتراین پروژه وانجینیران آن میپردازند.

آقای نورمیگوید:بادرنظرداشت تعهد،وفاداری وشجاعت؛به دشمنان افغانستان هیچگاه اجازه نخواهیم داد،تا امنیت این پروژه عام المنفعه واقتصادی رابه بحران کشاند.

گفته میشودکه؛پروژه خط آهن ازباارزشترین پروژه های اقتصادی درکشوربشمارمیرود،این پروژه حدودسی سال قبل ازمنطقه ترمزدرسرحدازبکستان به داخل افغانستان به طول دو کیلومترادامه یافته،واستیشن خط آهن حیرتان ساخته شد،براساس استراتیژی انکشاف ملی افغانستان وبادرک اهمیت ونقش آن خط دراقتصادکشور،دولت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاداداره خط آهن راطی مصوبه شماره 26مورخ 3/میزان/1391درچوکات وزارت فوایدعامه به تصویب رسانید،ووزارت فوایدعامه مؤظف گردیدتا زمینه های شکل گیری اداره را به حیث ارگان مستقل آماده نماید.

این امرسبب شد تا پروژه خط آهن کشور،ازحیرتان الی مزارشریف بطول75کیلومتراعمارومورداستفاده قرارگیرد، که طی سه سال بهره برداری ازآن،میلیون هاتن اموال تجارتی به داخل کشورحمل ونقل گردیده است.

افغانستان یک کشورمحاط به خشکه بوده،واستفاده از راه های آبی،برای انتقال اموال ومسافرین دشواری های راهمراه دارد، ودرعین حال قیمت ترانسپورت هوایی نیزگزاف بیان شده است،بنأ استفاده ازترانسپورت زمینی به ویژه تأسیس خطوط راه آهن درکشور دارای ویژگی های ارزشمندبوده ازدیداستراتیژیک؛درصورت اعمارخطوط آهن،افغانستان به یک منطقه عمده ترانزیتی میان کشورهای جنوب آسیاوآسیای مرکزی مبدل خواهدگردید.

به هراندازه که راه های مواصلاتی درداخل یک کشورویابیرون ازآن گسترده ترباشد،به همان اندازه میزان دادوستد وتبادله کالاهاوخدمات تجارتی درآن منطقه بیشترمیشود،باتأییدبرمطلب فوق میتوان گفت:که حمل ونقل وموجودیت سهولت های ترانسپوت های زمینی،بحری وهوایی درپیشرفت وانکشاف یک کشورنقش مثمردارد.

گفته میشودکه: قوماندانی کندک محافظتی خط آهن بیش ازشش سال میشودکه جهت محافظت پروژه خط آهن تشکیل وبگونه کامل تأمین امنیت این پروژه رابه عهده دارد،درشرایط ناگوارامنیتی پرسونل باشهامت این کندک توانسته که امنیت مسیرخط آهن وکارگران کمپنی ترانس راتأمین نماید.

مدیریت عمومی مطبوعات و نشرات


هیئت اعزامی معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی وزارت امورداخله تحت ریاست ریس پروژه های دولتی این معینیت،طی یک سفربه ولایت بلخ،ازقطعه امنیتی پروژه پاپلین گازدیدارنمود.

پاسوال ارکانحرب محمدداود"عبدالله"ریس محافظت پروژه های دولتی معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی؛باهیئت معیتی شان،پوسته های امنیتی ووضعیت معیشتی نیروهای محافظت عامه رادراین پروژه موردبررسی قرارداد.

ریس پروژه های دولتی خطاب به نیروهای امنیتی این پروژه گفت:شمافرزندان صدیق وراستین این سرزمین هستیدکه باشجاعت وتعهد کامل اززیرمجموعه هاومنافع ملی کشور،بادرنظرداشت مشکلات وتلاش های خستگی ناپذیر،حفاظت وپاسداری میکنید.

آقای عبدالله؛مشکلات نیروهای محافظت عامه درآن پروژه رااستماع نموده،تعهد سپردکه،حل چالش های سربازان ومنسوبین امنیتی پروژه ها،ازاولویت های کاری این معینیت عنوان میشود،زیرا نیروهای امنیتی مبنی برتأمین امنیت کشورنسبت به برخی کارکنان دولت مستحق شناخته میشود.

سپس،سمونمل نجیب الله"سخی زاده" قومندان کنـــــدک محافظت پروژه پاپلین گاز،طی قدردانی ازهیئت اعزامی معینیت محافظت عامه دراین قطعه؛گفت:نیروهای دلیرامنیتی این پروژه،باصداقت وپاسداری ازساحات این پروژه محافظت نموده،مشکلات امنیتی درمناطق تحت کنترول چشمگیرنبوده،بااطمینان کامل وروحیه عالی،اجازه نخواهیم

دادتا دشمنان افغانستان،امنیت این پروژه اقتصادی راخدشه دارسازد.

گفته میشودکه؛پروژه پاپلین گاز،ازپروژه های با ارزش کشورشمارمیشودکه،ازسال1391بدینسوقرارداد آنرا وزارت معادن وپطـــــرولیم به عهــــده دارد،وازاین پــــروژه درمواردمخــــتلف چــــون کود بـــرق مزار،و.......استفاده اعظمی صورت گرفته،امنیت آن رانیروهای محافظت عامه تأمین میکند.

مدیریت عمومی مطبوعات و نشرات


شرکت مخابراتی اتصالات درفضای امنیت بسرمیبرد

محمد یوسف "فقیریار" مسؤل امنیتی شرکت مخابراتی اتصالات باابرازاین مطلب میگوید:

معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی یکی از ارگان های ارائه کننده خدمات امنیتی درکشوربوده،که

درچوکات وزارت امورداخله فعالیت میکند.

آقای فقیریارابرازمیکند: محافظین دلیر معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی با اراده قاطع وتعهدراسخ،طوری بیست وچهارساعته در تأمین امنیت تمام پروژه هادرکشورمیکوشند؛که شرکت مخابراتی اتصالات

 نیزبعنوان یکی ازپروژه های غیردولتی ازسوی 120تن افسران،ساتنمنان وگاردهای محافظتی درمرکزوولایات تأمین امنیت میگردد

مدیریت عمومی مطبوعات و نشرات


پشتنی بانک ازخدمات امنیتی محافظت عامه ابرازرضایت میکند.

عبدالمعروف "استانکزی"مدیر امنیت پشتنی بانک میگوید:

معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی ازمدت سه سال بدینسوجهت تأمین امنیت این بانک ازهیچ گونه تلاش دریغ نورزیده،خدمات شبانه روزی وصادقانه تولی محافظتی پشتنی بانک درمرکزوولایات قابل قدرمیباشد.

این بانک ازسوی یک تولی محافظتی که دارای 61تن سرباز،ده تن ساتنمن ودوتن ازافسران میباشد،درمرکزوولایات بگونه کامل تأمین امنیت میگردد؛که هیئت رهبری این بانک ازچگونگی خدمات امنیتی این معینیت ابرازرضایت میکند.

آقای استانکزی می افزاید:برخوردوخلاقیت نیروهای امنیتی معینیت محافظت عامه بامشتریان این بانک،کاملاقناعت بخش بوده وهیچ گونه تهدیدواخلال امنیتی تاکنون

درمرکزونمایندگی های این بانک احساس نگردیده؛وازکمپنی های خصوصی میخواهدکه بامعینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی عقدقراردادامنیتی نمایند.

مدیریت عمومی مطبوعات و نشرات


بحث باریس دفترمعینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی وزارت امورداخله

به ادامه گفتگوهای اختصاصی بامسؤلین معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی ،اینبار گفتگوی ویژه را بامل پاسوال عبدالرزاق"سیغانی"ریس دفتراین معینیت تهیه نمودیم که،توجه شمارا به آن معطوف می داریم.

محافظت عامه:منطق وجودی معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی،بعنوان یک ساختارانتفاعی ومحافظتی درتشکیل وزارت امورداخله چیست؟

سیغانی:قبل ازایجادمعینیت محافظت عامه،برخی کمپنی های خصوصی امنیتی که،ازسوی اشخاص داخلی وخارجی رهبری می شد؛فعالیت میکردند،که باعث نقض حقوق بشر واذیت مردم شده،ومسایل چون اختطاف،قاچاق،کمک وروابط بامخالفین وبرخی ناهنجاری هارا باخود داشتند؛که معینیت محافظت عامه بربنیادیک اساسنامه طبق فرمان ریاست جمهوری ومصوبه شورای وزیران بعنوان بدیل کمپنی های خصوصی امنیتی ایجادشد؛وتمام کمپنی های خصوصی امنیتی ملغأقرارگرفتند،که درنتیجه،به استثنای کمپنی های که جوازدیپلوماتیک دارند؛دیگرکمپنی ها،حق فعالیت امنیتی رادرکشورندارند.

محافظت عامه:شمابعنوان یکی ازمنسوبین این معینیت،میشه ازساختارکلی این اداره حرف بزنید؟

سیغانی:معیـــــنیت محافظت عامه وتصدی امنیتی درساختارتشکیــــلاتی مربوط به وزارت امورداخله بوده،واین معینیت ازریاست های عمومی عملیاتی{پروژه های دولتی،غیردولتی،بین المللی،بدرقه قطارها}،دفتر،مالی واداری وتأمینات شکل میگیرد؛این ریاست ها تحت رهبری مقام معینیت،درامورمحوله صادقانه وعادلانه فعالیت میکندکه؛درهشت ولایت کشور،کاروان های اکمالاتی کالاهای تجاروخارجی ها ومدیریت محافظت عامه،جهت تطبیق وتحقق اموراین معینیت نیزفعالیت میکنند.

محافظت عامه:درحالات اضطرارنظامی، نیروهای محافـــظت عامه درصورت نیاز،یکجا با نـــــیروهای امـــنیتی بامخالفین جنگ خواهندکرد؟

سیغانی:طبق طرزالعمل واساسنــــامه،نـیروهای محافـــظت عامه حق اشتراک درجـــنگ ومحاربه را ندارند،چون محافظت عامه نیروی دفاعی نبوده،وتنـــــفیذ قانون نیزازوظایف محافــــظت عامه شمرده نمـــیشود؛درصــــورت لزوم،وحمله دشمن برنیروهای محافظت عامه،این نیروها ازخود دفاع خواهندکرد.

محافظت عامه:دستاوردهای این معینیت راچگونه بررسی میکنید؟وباشکل گیری معینیت محافظت عامه درچوکات وزارت امورداخله،چی تغیرات ازدیداقتصادی،اشتغال زایی وامنیتی درحکومت بخصوص قوای مسلح کشور،رونماگردیده است؟

سیغانی:ازایجاداین معینیت تاکنون دستاوردهای خوبی راداریم،که برای بیش ازپانزده هزارتن ازهموطنان مازمینه شغل مناسب فراهم گردیده؛وبادرنظرداشت پلان های خصمانه دشمن،این معینیت عوایدمالی قناعت بخش راداشته است؛بدون شک بهبودامنیت زمینه مناسب برای سرمایه گذاری داخلی وخارجی وایجادشغل درکشوربوده،معینیت محافظت عامه درصددجلب سرمایه گذاری های بیشتردرکشوربوده،که این سرمایه گذاری ها باساس تأمین امنیــــت بهتر،تحـــقق پیداخواهنــــدکرد؛که درنتیــــجه امنـــــیت کامل وایـــــجاد شغل،برای پدیده منفی،چون؛خشونت،قاچاق،اعتیادبه موادمخدرو......نقطه پایان گذاشته خواهدشد.

محافظت عامه:درموردچگونگی فراگیری تعلیمات نظامی منسوبین تان لطف نموده حرف بزنید؟

سیغانی:تعلیمات نظامی محوراساسی دراستخدام منسوبین به وظایف امنیتی است؛معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی مراکزتعلیمی نیزداردکه،نیروهای محافظت عامه بعدازفراگیری تعلیمات دراین مراکز،موردتجهیرات نظامی قرارگرفـــتته،به قطعات وســــایت ها اعزام میگردند؛بنأ این معینیت بدون تعلیم وتربـــیه پرسونل اســتخدام نمیکند،چون تعلیمات بهترنظامی،خدمات بیشتروعالی رادرقبال دارد.

محافظت عامه: به باوربرخی ازمـــقامات حـــکومت،قراراست سروی مقدمــــاتی پروژه تــــاپی درســــال روان آغازشود،تدابیرمعینیت محافظت عامه درتأمین امنیت آن چگونه است؟

سیغانی: این پروژه،ازپــروژه های بین الـــــمللی درکـــشوربوده،آغازفـــعالیت آن،دراقــــتصاد کشورمثــــبت تلقی خواهدشد؛معینیت محافظت عامه طرح اش رابه شورای امنیت ملی فرستاده،حالااین طرح ازسوی ریاست جمهوری به وزارت دفاع ملی ســــپرده شده که،جــــلسات هفته وارجهت تحــــقق آن،تدویرمیگردد؛ وتـــــاکنون درمورداینکه؛امنیت وهزینه محافظتی این پروژه راکدام ارگان هابه عهده خواهندگرفت؛نتایج دردست نیست.

محافظت عامه: درموردعرضه خدمات امنــــیتی تان،برمحـــــموله های اکمالاتی تجاروخـارجی ها اندکی توضیح دهید؟وتلفات تان راازاین آدرس نسبت به گدشته چگونه ارزیابی میکنید؟

سیغانی:معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی پلان های برجسته رادرموردانتقال محموله هادارد؛درسال گدشته این معینیت تلفات چشـــمگیرنداشته، وبرخی موضــــوعات جزئی امنــــیتی وجودداشت که،درمقـــابل؛نـــیروهای دلیرمحافـــظت عامه،ضـــربات کوبنده بردشمن نــــیزواردنموده اســــت،تاکنــــون مشـــــکلات جدی امـــــــــنیتی نداریم،امادرمسیرشاهراه هایک سلسله تهدیدات امنیتی احساس میشودکه،این معینیت تدابیربرجسته امنیتی رادرمورداتخاذ نموده است.

محافظت عامه:ازدیدشماکاروان های اکمالاتی وکمپنی هاکه تأمین امنیت آن رااین معینیت به عهده دارد،درسال روان هجری افزایش خواهدیافت،یاکاهش؟

سیغانی:افزایش وکاهش محموله هاوکمپنی هاارتباط میگیردبه وضعیت امنیتی کشور،به هراندازه که امنیت حاکم باشددرمنطقه،سرمایه گذاری هاوایجادکمپنی وکاروان هابیشترخواهدشد،که درآنصورت وظایف معینیت محافظت عامه،طبق اساسنامه نیزبیشترشده وعایدات بهتربه دسترس حکومت قرارمیگیرد.

محافظت عامه:پیام تان بعنوان ریس دفتراین معینیت،به منسوبین تان چیست؟

سیغانی:پیام من به منسوبین شجاع محافظت عامه چنین است؛تمام قطعات ونیروهای دلیراین معینیت،طوریکه درگذشته مطابق اساسنامه پولیس ملی وپلان های وزارت امورداخله بگونه درست عرضه خدمات امنیتی کردند؛درسال روان هجری نیزوظایف شان رابامتـانت وپایمردی انجام دهند.

مدیریت عمومی مطبوعات و نشرات


آیا نیروهای محافظت عامه ازخدمات صحی برخورداراند؟

صحت،نعمت بزرگ الهی است؛معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی وزارت امورداخله براساس ضرورت پرسونل این معینیت؛مدیریت عمومی خدمات صحی رادرتشکیل این ساختارافزود،که ازایجادمعینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی تاکنون درقطعات وجزوتام های این معینیت درمرکزوولایات دربخش های مختلف عرضه خدمات صحی میکند.

این مدیریت باداشتن پرسونل چون داکتر،نرس،تکنالوجست وفارمسیست طبق ضرورت،خدمات شبانه روزی صحی رابه پرسونل این معینیت عرضه میدارد.

مسؤلین مدیریت خدمات صحی میگویند:پرسونل که مصاب به امراض گوناگون شده ویاجراحت میبردارند؛ازطریق بخش های مربوط به مراکزصحی قطعات وجزوتام ها،جهت تداوی وتشخیص معرفی میگردند.

آنان میافزایند:کنترول وتنظیم ادویه جات که ازمهم ترین رکن صحی درساختارهای نظامی عنوان میشود،ادویه جات دراین معینیت نیزطبق ضرورت مراکزصحی قطعات وجزوتام ها،بااستندردبین المللی،به سطح ابتدایی وثانوی جهت عرضه خدمات بهترصحی،براســـــاس عـــــــقدقراردادازسوی کمپنی های معتبروباکیفیت عالی به پرسونل اکمال میگردد.

گـــــفته میـــــشودکه؛منــــــظورازایجادمراکزصحی؛عرضه خدمات بهترصحی به پرسونل،جذب ظرفیت های محلی،ارتقای ظرفیت امورصحی وگسترش خدمات طبی میباشد.

زآنجایکه صحت ثروت است؛میبایست به چگونگی عرضه خدمات صحی درادارات بخصوص ساختارهای نظامی وقطعات توجه وهمکاری

بی شایبه کرد،صحتمندی اتباع،جامعه سالم ببارمیاورد،جا دارد،نصایح واوامرطبی رابعنوان وقایه صحی بادرنظرداشت محیط زیست گواراازدانشمندان علوم طب فرا گیریم.وقبل ازهمه انسان حق داردطبیب خودقرارگیرد.

اعتیاد به موادمخدر،عدم رژیم غذایی درست،عدم وقایه کامل،استفاده بی موردادویه جات درمناطق دوردست ازمراکزاستندردصحی ،عدم کنترول غذاهای چربی وبرخی موارددیگرکه خلاف توصیه صحی عنوان میشود،ازمؤلفه های ایجادامراض گوناگون نیزبیان میشود.

مدیریت عمومی مطبوعات و نشرات


تیم فوتبال معینیت محافظت عامه توانست جایگاه چهارم جدول را از آن خود کند

چندی قبل درنتیجه راه اندازی یک تورنمنت فوتسال، بین تیم فوتبال معینیت محافظت عامه وده تیم منتخب  شهرکابل، درجمنیزیوم شهرک آریا صورت گرفته بود،تیم معینیت محافظت عامه توانست درجایگاه چهارم جدول قرارگیرد.

 حارمن امان الله (غنی زاده ) سر تیم فوتبال معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی میگوید: درین مسابقات  ورزشکاران تیم ما با یک روحیه قوی وآمادگی کامل، وارد میدان گردیده ونتایج خوبی بدست آوردند. به گفته غنی زاده اعضای تیم فوتبال معینیت محافظت عامه، ازهمه امکانات ورزشی برخورداربوده ودرآینده نیزآماده مسابقات با دیگرتیم هارا دارد.

تیم فوتبال معینیت محافظت عامه برای تشویق و رشد فکری جوانان در جوکات معینیت محافظت عامه تشکیل گردیده است ،تا باشد ورزش باعث سلامتی ورشد استعدادها دربین جوانان ومحافظین دلیروطن عزیزما افغانستان گردد

مدیریت عمومی مطبوعات و نشرات


تحلیلگران مسائل سیاسی ایجاد معینیت محافظت عامه رااینگونه بررسی میکنند

با ایجاد اداره موقت در کشور، نسبت نبود نیرو های ملی امنیتی، نیرو های محافظ صلح بین المللی و بعضی از متشبسین خصوصی به منظور تامین امنیت و انتقال قطار های اکمالاتی خویش از کمپنی های خصوصی امنیتی استفاده می کردند ، که با پیشرفت روند آموزش نیرو های ملی امنیتی ( پولیس ملی ، امنیت ملی و دفاع ملی ) و هم چنان تخطی قانونی بعضی از کمپنی های امنیتی و دست داشتن آنها در نا امنی ها ، قاچاق مواد مخدر ، اسلحه و انسان ، ریس جمهور کشور با صدور فرمان شماره 62 خویش خواهان لغو و انحلال این کمپنی ها شد و به منظور جلوگیری از خلا امنیتی امر ایجاد معینیت محافظت عامه را در جوکات وزارت امور داخله صادر نمود .

احمد سعیدی کارشناس مسایل سیاسی :محافظت عامه؛یک کلمه علمی ومنطقوی است،که برمیگردد برحفظ جان،مال،آبرو وشرف مردم،وآنچه که بعنوان منافع درکشوروجود دارد.

معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی طوریکه توقع برده می شد، تاکنون گام های مثبت وارزنده رادرجامعه برداشته است،زمانی خدمات امنیتی پولیس ومحافظین اثرگذاراست که از بطن جامعه برخواسته ومردم با آنان همکارباشند.

آقای سعیدی می افزاید:من امیدوارهستم که محافظت عامه وتصدی امنیتی منحیث یک محافظت حقیقی عامه بادرنظرداشت مشارکت وتوقعات تمام اقشارجامعه گام های اول راجهت عرضه خدمات بهتر براین سرزمین برداشته است.

قراراظهارات آقای ســـعیدی؛ کاریابی ،اقتصاد وامنیت لازم وملزوم یکدیگراند،که این معینیـت بعنوان یک تصدی وساختارانتفاعی درگسترش اقتصادکشور،کاریابی وتأمین امنیت شاهراه وپروژه های بزرگ ملی وبین المللی خدمات مؤثرانجام داده،نیازبه فرصت بیشتراست تا پلان ها وخواستهای مردم بگونه بهتروبیشترازسوی این اداره تحقق یابد.

این آگاه مسایل سیاسی کشور،ازحکومت میخواهد که جهت رشد،تقویت،گسترش وپاسداری چنین ادارات قدم مثبت برداشته باهمکاری مردم وخلاقیت کامل فعالیت نمایند.

مدیریت عمومی مطبوعات و نشرات


تحلیلگران مسائل سیاسی ایجاد معینیت محافظت عامه رااینگونه بررسی میکنند

فهیم دشتی ازآگاهان امور، درموردتأسیس معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی میگوید:تأمین امنیت اشخاص حقیقی وحکمی نیازجدی درهرکشوراست،وساختارمعینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی درچارچوب وزارت امورداخله نیازاست که ازگذشته کمپنی ها ومردم انتظارفعالیت آن راداشتند.

آقای دشتی می افزاید: بنابرضعف حاکمیت قانون درکشورشرکت های امنیتی خصوصی قبل ازوجوداین معینیت ازاوضاع بحرانی استفاده منفی نموده مشکلات امنیتی درمسیرشاهراه،قاچاق وبرخی موارد دیگررادرپی داشتند.

وی چنین ساختارهاراکه ازعواید دولت نمی کاهد جهت اشتغال زایی وتأمین امنیت درکشورمهم دانسته با توجه به وضعیت کنونی کشوراحساس ضرورت به تأسیس چنین ادارات رابیشترمیداند وفعالیت آن رااقدام نتیجه بخش ومثمرخوانده

ازدولت میخواهد درصورتیکه این معینیت مبنی براوضاع بحرانی کشورنتواند به گونه کامل امور و برنامه خویش را ادامه دهد،باید این ساختاررادولت موردحمایت امنیتی واقتصادی قراردهدتامسؤلیت کمپنی ها دوباره به شرکت های خصوصی امنیتی واگذارنگردد؛بنابرتجارب سال های 2001-2011این شرکت های خصوصی امنیتی مشکلات اقتصادی،اشتغال زایی وامنیتی رابه دنبال خواهند داشت.

مدیریت عمومی مطبوعات و نشرات


پیام ریسه شورای زنان معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی  درمورد خشونت علیه بانوان !

دین مقدس اسلام برنقض حقوق بشری وخشونت دربرابرزنان خط بطلان کشیده این روند رابه ذیباله دانی تاریخ بشریت واگذاشته است.

طوریکه به همگان هوید است کشورعزیزما افغانستان طی چند دهه جنگ های خانمان سوز داخلی؛رنجهای فراوان رامتحمل شده و در ابعاد گوناگون علمی ، اقتصادی ، نظامی ، فنی وفرهنگی آسیب دیده است.

طی سالیان تاریک قشراناث که نصف ازپیکرجامعه را تشکیل میدهند بیشترازدیگران متضرر وعقب قرارگرفتند ,اکنون که امنیت وحاکمیت درکشوربرقراراست،لازم میدانیم تابرای جلوگیری ازخشونت علیه این قشرظریف ومظلوم چون مادربیشترازگذشته تلاش نموده درمورد پایان دادن ظلم واستبداد علیه این قشرمبارزه نموده باحاکمیت وتوانایی ازحقوق وامتیازات که درچارچوب قانون اسلام وقوانین نافذه کشوربرای بانوان معرفی گردیده است،بهره برداری نماییم.

 بدین منظورازمردم عزیزافغانستان بخصوص هم مسلکان خویش درصفوف قوای مسلح کشورمیخواهم تا برای جلوگیری ازخشونت علیه زنان قاطعانه عمل نموده وخواهران عزیزخودرا کمک ویاری رسانند.

دریم ساتنمن حمیده

ریسه شورای زنان معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی

مدیریت عمومی مطبوعات و نشرات


خط آهن با ارزشترین پروژه درپروسه اشتغال زایی وگسترش سطح اقتصادی در کشور

معین محافظت عامه وتصدی امنیتی وزارت امورداخله باسفیرازبکستان روی وضعیت امنیتی پروژه خط آهن دردفترکارش ملاقات نمود،دراین گفتگومعین محافظت عامه ازتأمین امنیت بهترتمام پروژه هادرسراسرکشورخبرداد.

لوی پاسوال جمال عبدالناصرصدیقی معین محافظت عامه وتصدی امنیتی وزارت امورداخله درحالیکه روسای عمومی عملیاتی ودفتراین معینیت نیزحضورداشتند با یادگارخواجه شادمانوف نماینده ازبکستان درافغانستان روی چگونگی تأمین امنیت پروژه خط آهن ملاقات نمود.

دراین گفتگوسفیر کشوردوست ازبکستان طی امتنان،ازچگونگی عرضه خدمات بهترامنیتی پروژه خط آهن ازسوی پولیس محافظت عامه ابرازقدردانی نموده خواهان تأمین امنیت هرچه بهتر پوسته های امنیتی درمسیراین پروژه وانجینیران آن کشورگردید.

سفیرازبکستان مقیم درافغانستان ازروابط دوستانه وهمکاری هایش بااین کشورابرازنموده تأمین امنیت پروژه خط آهن راازسوی نیروهای دلیرمحافظت عامه مؤثرخواند.

سپس معین محافظت عامه وتصدی امنیتی وزارت امورداخله طی ارزیابی بهترروابط دوستانه کشورهای دوست افغانستان وازبکستان ازدیدحقوق بین الملل،روی وضعیت امنیتی این پروژه بین المللی بحث نموده تأمین امنیت آن راقناعت بخش خوانده گفت:خوشبختانه به اثرسعی وتلاش نیروهای دلیرمحافظت عامه وهماهنگی باارگان های

امنیتی کشورنسبت به گذشته تأمین امنیت پروژه هابهترشده ومورال دشمن دربرابرقوای مسلح کشورضعیف گردیده است.

آقای صــــدیقی پروژه خط آهن را ازباارزشــــترین پــــروژه هادرپروسه اشتغـــــــال زایی وگستــــرش سطح اقتــــصادی درکشورشمارکرده ازتلاش بیشتردرموردتأمین امنیت آن حرف زده وازوضعیت بهترامنیتی این پروژه درآینده نیزاطمینان داد.

به همین منوال پاسوال عبدالرزاق امیری ریس عمومی عملیاتی معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی کشوردوست ازبکستان راازکشورهای همکارونزدیک به افغانستان بیان کرده تعهد نمودکه درتأمین امنیت تمام پروژه های ملی وبین المللی خصوصأپروژه خط آهن ازهیچ نوع سعی وتلاش دریغ نحواهم ورزید.

پروژه خط آهن یکی ازپروژه های بین المللی میباشدکه تأمین امنیت آن راازحدودهفت سال بدینسواین معینیت به عهده دارد،این پروژه ازمنطقه ترمزکشوردوست ازبکستان الی مزارشریف امتداد دارد که پیامد مثبت اقتصادی واشتغال زایی رادرقبال داشته برتحکیم روابط دیپلوماتیک میان کشورهای افغانستان وازبکستان می افزاید.

مدیریت عمومی مطبوعات و نشرات


دست آورد های اخیر معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی

معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی که بر اساس فرمان شماره 62 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در سال 1390 ایجاد گردید و فعالیت های خود را در چهار استقامت کاری ازجمله ریاست محافظت پروژه های دولتی ، پروژه های غیردولتی، پروژه های بین المللی وامنیت قطارها آغاز نمود .

این معینیت درزودترین فرصت توانست باعرضه خدمات امنیتی بهتررضایت مشتریان را بدست آورد، اما نظر به لازوم دید مقامات ریاست جمهوری دراخیرسال1392تصدی امنیتی این معینیت ملغا قرارگرفت که باتشکیل حکومت وحدت ملی درماه عقرب سال1393 دوباره طبق منظوری شورای امنیت ملی آغازبه فعالیت نموداین معینیت براستناد طرزالعمل هاواساسنامه تصدی دربخش های مربوط طبق رضایت مشتریان کارهای مثبت انجام داده و به دست آورد های  بزرگ نایل امد  که از جمله می توان در یک ساله گذشته از 48 قرارداد جدید با شرکت های داخلی و خارجی و انتقال و بدرقه کاروان های اکمالاتی در سراسر افغانستان  توسط نیرو های دلیر و شجاع محافظت عامه یاد نمود.

قابل ذکر است که معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی در سال جاری خورشیدی تأمین امنیت پروژه های تاپی یا پایپ لین گاز (ترکمنستان،افغانستان،هندوستان،پاکستان)،خط آهن آقینه شیرخان بندر، برق کاسا که در مسیر شیرخان بندر، ولایات ( کندز،بغلان،کابل،لغمان ) را به عهده خواهد گرفت .معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی به خاطر تقویت وشفافیت در سیستم محاسبوی انتقال قطار ها تلاش دارد تا تیم مشاورین را جهت ظرفیت سازی و بلند بردن عواید وجلوگیری از فساد در انتقال وبدرقه قطارها استخدام نماید.

مدیریت عمومی مطبوعات و نشرات


سپس چندتن ازبانوان ضمن ابرازتبریکی هشتم مارچ به زنان کشور،گفت دین اسلام بهترین حقوق رابرای زنان داده باظهوردین مقدس اسلام به نقض حقوق بشری نقطه پایان گذاشته است.

آنان افزودند:افتخارداریم که بابه تن نمودن لباس شجاعت ویونیفورم نظامی وباهماهنگی کامل درنقاط مختلف این سرزمین دردفاع ازوطن پرداخته وباقطرات خون خویش باصداقت،تعهدووفاداری هرگزاجازه نخواهیم داددشمن پلان هایش رادرافغانستان عملی سازد.

درآخربرخی بانوان که خدمات شایان رادرچوکات این معینیت انجام دادندازسوی هیئت رهبری معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی موردتقدیرقرارگرفته وبه یکصدوپنجاه تن ازبانوان تحایف نقدی نیزتوزیع گردید.

مدیریت عمومی مطبوعات و نشرات


از هشتم مارچ روز جهانی زن گرامی داشت به عمل آمد

زنان یکباردیگرتعهدنمودند که درامرمبارزه ودفاع ازارزشها ومنافع ملی،استقلال وآزادی کشورازهیچ نوع سعی وتلاش دریغ نمی ورزند؛این مطلب درمحفل که ازسوی معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی وزارت امورداخله بمنظوربزرگداشت ازهشتم مارچ روزجهانی زن تدویرگرد یده بودبیان شد.

درمحفل که بمنظورگرامی داشت ازهشتم مارچ روزجهانی زن درتالارمعینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی وزارت امورداخله تدویرگردیده بود؛جنرالان،افسران،منسوبین این معینیت وشماری زیادی اززنان اشتراک داشتند.

پاسوال عبدالرزاق امیری ریس عمومی عملیاتی معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی هشتم مارچ روزبین المللی همبستگی زنان رابه نمایندگی ازهیئت رهبری این معینیت به تمام بانوان کشوروهرفردعدالت خواه وآزادی پسند تهنیت عرض نموده این روز را قدم بمنظوررهایی بانوان کشورازاسارت،استبداد،خشونت ونقض حقوق بشری دانسته ازپایمردی،شجاعت،مبارزات وحوصله مندی زنان دربرابرچالش های گوناگون این سرزمین استقبال نمود.

آقای امیری افزود:این معینیت این روزرابعنوان بزرگداشت ازمقام شامخ زن واحترام به آزادی وعدالت اجتماعی هنگامی گرامی میدارد که زنان

درچوکات قوای مسلح افغانستان یکجا با مردان مبنی بردفاع ازارزشها وپاسداری ازمنافع ملی بایک آرمان مبارزه میکنند.

سپس چندتن ازبانوان ضمن ابرازتبریکی هشتم مارچ به زنان کشور،گفت دین اسلام بهترین حقوق رابرای زنان داده باظهوردین مقدس اسلام به نقض حقوق بشری نقطه پایان گذاشته است.

آنان افزودند:افتخارداریم که بابه تن نمودن لباس شجاعت ویونیفورم نظامی وباهماهنگی کامل درنقاط مختلف این سرزمین دردفاع ازوطن پرداخته وباقطرات خون خویش باصداقت،تعهدووفاداری هرگزاجازه نخواهیم داددشمن پلان هایش رادرافغانستان عملی سازد.

درآخربرخی بانوان که خدمات شایان رادرچوکات این معینیت انجام دادندازسوی هیئت رهبری معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی موردتقدیرقرارگرفته وبه یکصدوپنجاه تن ازبانوان تحایف نقدی نیزتوزیع گردید.

مدیریت عمومی مطبوعات و نشرات


گفتگوباریس عمومی عملیاتی معینیت محافظت عامه

بحث وگفتگو روی چگونگی کارکاردهاودستآوردهای ریاست عمومی عملیاتی باپاسوال عبدالرزاق امیری ریس عمومی عملیاتی معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی وزارت امورداخله کشور.

محافظت عامه:آقای امیری انگیزه وجودی ریاست عمومی عملیاتی رادرچارچوب این معینیت چگونه به بحث میگیرید؟

امیری:هنگامیکه معینیت محافظت عامه بمنظورانحلال کمپنی های خصوصی درچوکات وزارت امورداخله ایجادشد،این معینیت بعنوان یک ساختارتصدی وانتفاعی روی چهارمحورعمده(پروژه های دولتی،غیردولتی،بین المللی وامنیت کاروان های اکمالاتی)آغازبه عرضه خدمات امنیتی نمود،بدین ملحوظ ریاست عمومی عملیاتی درچوکات تشکیلاتی این معینیت بمنظورنظارت وریاست وبرخی موارد دیگرازعملکرد موارد فوق ایجادگردید.

محافظت عامه:شمابعنوان معاون این معینیت لطف نموده ازساختارعمومی این ریاست حرف بزنید؟

امیری:ریاست های محافظت پروژه های دولتی،پروژه های غیردولتی،پروژه های بین المللی وکاروان های اکمالاتی قطارهابعنوان ساختارکلی ریاست عمومی عملیاتی درچوکات معینیت محافظت عامه میباشدکه تعداد28پروژه دولتی چون معدن مس عینک،سرک حلقوی قیصارالامان،بندسلما،بندکمال خان،بندنغلو.....درهفتادمحل ازسوی 5947تن نیروی محافظت عامه تأمین امنیت گردیده،انتقال پول وامنیت بانک هاکه 88پروژه در407محل توسط1953تن گاردهای محافظت عامه تأمین امنیت میگرددمربوط به پروژه های غیردولتی شده،تعداد1953تن محافظ مصروف تأمین امنیت 66پروژه بین المللی در66محل میباشدوتأمین امنیت کاروان کالاهای تجاروخارجی هاازبخش های مهم این ریاست درتشکیلات معینیت محافظت عامه نیزعنوان میشود.

محافظت عامه:مشخصأوظایف شخص شماوپرسونل تان چی بوده وامورمحوله تان راازدیدنظامی وملکی چگونه بررسی میکنید؟

امیری:کنترول ونظارت ازاجراآت قطعات وادارات تحت امر،مقررات واساسات مسلکی،اصدارحکم ودساتیربرقطعات تحت اثربربنیاد قوانین نافذه کشور،ایجادهماهنگی میان قدمهای تحت امر،رسیدگی به چالش ها،کنترول ازقطعات وجزوتام هابمنظورتأمین امنیت بهترپروژه ها....لایحه وظایف این ریاست درامورنظامی وملکی بوده،پرسونل مسؤلیت داردکه خدمات راباصداقت ووفاداری انجام دهند.

محافظت عامه:آیاسربازان قطعات این معینیت درصورت تشدید بحران امنیتی درمیدان نبردبامخالفین جنگ خواهندکرد؟

امیری:خوشبختانه به افتخارابرازمیکنم که نیروهای دلیرمحافظت عامه به کمک خدای بزرگ وبافراگیری بهترتعلیمات نظامی،سوق اداره،مدیریت کامل وتفاهم بانیروهای امنیتی کشورازمورال عالی برخورداربوده همواره دربرابردشمنان شجاعانه مبارزه ودفاع نموده نتایج مثبت رادرقبال دارند،ازآنجایکه کنترول ومواظبت قطعات بگونه درست ازسوی مقامات این معینیت صورت میگیرد وبه رفع نقیصه هاپرداخته میشودبه لطف خدای بزرگ هنوزشاهدحوادث خطرناک وقابل ملاحظه نیستیم.

محافظت عامه:درموردفراگیری تعلیمات نظامی منسوبین تان لطف نموده اندی توضیح دهید؛وبگوییدکه این مراکز درکدام ولایات مصروف تعلیمات نظامی اند؟

امیری:این معینیت درولایات کابل،هرات،نیمروز،جلال آباد،پکتیا،وردک......مراکزتعلیمات نظامی داردکه منسوبین این معینیت ازسوی1025تن مداومین (اساتید)سیاروثابت موردتعلیمات نظامی قرارمیگیرندومطابق تشریک مساعی24ساعته

که درعسکریت یک اصل است فرماندهان قطعات مکلف است که بامسؤلان تعلیم وتربیه درتطبیق این پلان همکاری نمایند.

محافظت عامه:چگونه تدابیرامنیتی رامبنی برتأمین امنیت وحفاظت پروژه تاپی وبرخی پروژه های بزرگ که قراراست درسال1395کارمقدماتی آن آغازشود اتخاذ نموده اید؟

امیری:همانطوریکه قوای مسلح کشوراقدامات جدی رامبنی برتأمین امنیت کشوردرسال روان دارد،سربازان معینیت محافظت عامه نیزبعنوان سپاهیان وپاسداران منافع ملی کشورقاطعانه آمادگی به تأمین امنیت پروژه هادارد،هرچند دشمن همواره دربرابرثبات کشوروکاروان های اکمالاتی این معینیت وبرخی پروژه هاموضع گیری میکنداما سربازان محافظت عامه طوریکه درشدیدترین حالت بحران امنیتی درکندزازبانک هامحافظت درست کردندکه هیچ تلفات مالی درآن بانک ها بوجودنیامد،با توانمندی وشجاعت کامل ازتمام

پروژه هادرسال1395نیزحفاظت خواهندکرد.

محافظت عامه:درموردچگونگی تأمین امنیت کاروان های اکمالاتی کالاهای تجاروخارجی ها اندکی توضیح دهید؛وبگوید که چی تعداد پروژه هاراحالااین معینیت تأمین امنیت میکند؟

امیری:کاروان های اکمالاتی این معینیت چون بدرقه قطارهاوحمایت قاطع بگونه کامل وخاطرآرام صورت میگیرد،مشکلات قابل ملاحظه دراین مورد وجودندارد،به لطف خدای بزرگ نسبت به گذشته تلفات این معینیت ازاین آدرس کاملاکاهش یافته قطارهای این معینیت به راحتی انتقال اکمالات میکند؛ومعینیت محافظت عامه حدود172پروژه بزرگ ملی وبین المللی راصادقانه وبامورال عالی تأمین امنیت میکند.

محافظت عامه:عواید تان رانسبت به گذشته ازآدرس قطارها(کاروان های اکمالاتی)این معینیت چگونه ارزیابی میکنید؟

امیری:هرچندباخروج نیروهای خارجی وآیساف ازافغانستان عواید نسبتأ کاهش یافته بودامابا گذشت روزعایدات این معینیت بهترمیشود،ازاین عوایدت مام مصارف وامکانات معینیت محافظت عامه دربخش های مختلف تجهیزشده ومالیات آن نیزبه دولت پرداخت گردیده وعلاوه برآن براقتصاد کشورافزوده میشود.

محافظت عامه:فکرمیکنید که تشدید بحران امنیتی برکاروان های اکمالاتی تجاروخارجی هاتأثیرگذاشته است؟

امیری:زمانیکه نیروهای بین المللی درکشوروجودداشتندروزانه حدودهفت صدعراده وسایط درسراسرکشوراکمالات میگردید،بعدازخروج نیروهای بین المللی ازافغانستان انتقالات کاهش یافته اماحالادوباره قطارهابیشترمیشود،دشمن باتمام امکانات خواهان تشدید بحران امنیتی درکشورانداما قوای مسلح کشورباشجاعت وآمادگی کامل پلان خصمانه دشمن راخنثی میکند.

محافظت عامه:برخی هابهارسال1395رااز دید امنیتی بحرانی ترپیش بینی میکنند،تدابیرامنیتی شمادرچنین حالت درموردامنیت پروژه هاچیست؟

امیری:این درحد یک شایعات است درسال های گذشته نیزچنین شایعات وجود داشت امانیروهای امنیتی کشوربه مراتب قوی ترازدشمن تدابیردارندهیچ تشویش درموردوجودنداشته وسربازان  معینیت محافظت عامه باتمام امکانات آماده به تأمین امنیت پروژه هااند.

محافظت عامه:پلان ونحوه اجراآتی شمادرسال روان ازچی قراراست؟

امیری:معینیت محافظت عامه پلان های خویش رادرمطابقت به دیدگاه ده ساله وزارت امورداخله،پلان های پنج ساله وسه ساله پولیس ملی کشور،اولویت های کاری وزیرامورداخله وطرزالعمل های منظورشده شورای عالی تصدی امنیتی تنظیم

نموده این معینیت درتحقق بخشیدن مصوبات شورای امنیت ملی پلان گذاری وطرح هاراعملی میکندکه ازاین طریق پلان های یکساله،شش ماهه وربع واراین معینیت تنظیم میشود.

محافظت عامه:درآخرپیام تان بعنوان ریس عمومی عملیاتی این معینیت به منسوبین تان چیست؟

امیری:پیام من به منسوبین پولیس ملی وهم مسلک هایم که شخصأافتخاراین مسلک مقدس رادارم وبیشترین عمرخویش رادراین مسیرسپری نمودم اینست:درشرایط حساس که مردم افغانستان روزمیگذراندضرورت است همانطوریکه درگذشته باشجاعت وپایمردی درراه پاسداری ازمنافع علیای کشورمبارزه نمودیدبیشترازآن باهماهنگی وتشریک مساعی کامل بربنیاداینکه وطن بمثابه مادراست وباعشق وعلاقه مندی به مادردربرابردشمنان این سرزمین باخلاقیت،تعهدووفاداری مبارزه ودفاع نموده اجازه نخواهید دادکه پلان های خصمانه دشمنان درحریم مقدس این سرزمین عملی شود.

مدیریت عمومی مطبوعات و نشرات


ریاست محافظت وامنیت قطار های اکمالاتی مهمترین استقامت کاری این معینیت میباشد

معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی که براساس فرمان  شماره 62 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در چوکات وزارت امور داخله شروع به کار کرد،این معینیت در مدت زمان کم توانست بعد از انحلال کمپنی های خصوصی امنیتی پروژهای بزرگ اقتصادی وعام المنفعه، سکتور خصوصی وپروژهای بین المللی را به سطح کشور تحت پوشش امنیتی قرار داده وخدمات امنیتی بهترارائه نماید؛ریاست محافظت وامنیت قطار های اکمالاتی که مسؤلیت انتقال وبدرقه قطار ها ومحموله های تاجر ملی وبین المللی را به دوش دارد مهم ترین استقامت کاری این معینیت عنوان میشود.

خواستیم به منظور آگاهی بیشتر در این زمینه؛ مصاحبه داشته باشیم با سمونوال محمد محفوظ (ولی زاده) ریس محافظت و امنیت قطارها که توجه خوانندگان عزیز را به آن جلب میداریم.

محافظت عامه: پروسه انتقال محموله ها چگونه است وتاحال چی تعداد قطار اکمالاتی ازسوی محافظین شما بدرقه وانتقال داده  شده است؟

ولی زاده : ریاست محافظت قطارها با در نظرداشت وضعیت امنیتی ولایات ومسیر شاهراه پلان تطبیقی راترتیب وبعد از منظوری مقاما ت صالحه جهت اتخاذ تدابیر امنیتی وآمادگی های قبلی حد اقل (48)ساعت قبل به ریاست های اوپراسیون وزارت های امور داخله ودفاع ملی تقدیم نموده ویک نقل آن به قطعات تحت اثر در ولایات ارسال میگردد وقطعات تحت اثر وظیفه دارند تا در هماهنگی کامل با مقامات ولایات ونیروهای امنیتی مستقر در مسیرشاهراه با اتخاذ تدابیر شدید امنیتی ومساعی مشترک به وقت مشخص بعداز آگاهی از وضعیت امنیتی مسیر شاهراه قطارها را انتقال بدهند.

محافظت عامه: ریاست محافظت و امنیت قطارها به منظور تأمین امنیت وبدرقه قطارهای اکمالاتی چی تعدادقطعات امنیتی دارد؟

ولی زاده: این ریاست در مجموع تعداد 8 قطعه امنیتی در سراسر کشور دارد که ازولایات میدان وردک الی غزنی،ازغزنی الی زابل،از زابل الی کندهار واز کندهار الی دوراهی لشکر گاه وسپین بولدک،از دوراهی لشکرگاه الی کمپ دویر واز دوراهی لشکرگاه الی دوراهی فراه رود،از تورغندی الی دوراهی فراه رود ،از تورخم الی کابل ،بگرام وکنر، از کابل الی پکتیاوخوست،از حیرتان ،الی کندز وبندر آقینه الی شهر کابل مصروف تأمین امنیت کاروان های اکمالاتی کالاهای تجاروخارجی هامیباشد این قطعات امنیتی برعکس درتأمین امنیت مسیرشاهراه نیزمؤظف بوده وانتقال قطار هارابه راحتی بدرقه میکند.

محافظت عامه:گفته میشود که در بخش انتقال وبدرقه قطارهای اکمالاتی تلفات جانی ومالی وجود دارد دیدگاه شما درمورد چگونه است؟

ولی زاده :طوریکه همه ملت قهرمان و شریف افغانستان وشرکت های خصوصی طرف قرار داد ومقامات صالحه درجریان است،در گذشته میزان تلفات وضایعات ازاین آدرس بیشتربوده ودر سال 1394 باپلان گزاری دقیق ،سوق واداره سالم و از بین بردن فساد وایجاد هماهنگی خوب میان نیروهای امنیتی ومساعی مشترک میان قطعات مربوط با سایر ارگان های امنیتی مستقردر مسیرشاهراها میزان تلفات وضایعات 95 فیصد کاهش داشته واز حریق محموله های شرکت های خصوصی طرف قرارداد کاملا جلوگیری گردیده ومشکلات قابل ملاحظه وجودندارد.

محافظت عامه:ریاست محافظت وامنیت بدرقه قطارهای اکمالاتی روزانه بیشتربه کدام ولایات انتقالات میکنند؟

ولی زاده :طوریکه مقامات صالحه وشرکت های طرف قرارداد نیز از موضوع آگاهی دارند روزانه بیشتر انتقالات در مسیر شاهراه نمریک،شاهراه کابل تورخم وکابل پکتیا وخوست باهماهنگی کامل با دیگر ارگان های امنیتی صورت میگیرد.

محافظت عامه:تشکیلات ریاست محافظت قطارهاراچگونه به بحث میگیرید؟

ولی زاده :تشکیل ریاست محافظت وامنیت قطارها وابسته با شرایط امنیتی ولایات بوده وباتناسب میزان قرارداد شرکت هاتنظیم گردیده با در نظر داشت وضعیت امنیتی هر مسیر مطابق

به شرایط امنیتی ولایات تشکیل قطعات از طرف مقامات تصدی امنیتی ومعینیت محافظت عامه منظور میگردد.

محافظت عامه:هماهنگی تان با دیگر ارگان های امنیتی چگونه بررسی میکنید؟

ولی زاده :تمام حرکات واوپراسیون های این ریاست در هماهنگی کامل با سایر ارگان های امنیتی صورت میگیردکه نتایج مثبت درپی داشته کاهش تلفات وضایعات وجلوگیری از حریق محموله های شرکت های خصوصی ایجاد هماهنگی کامل میان نیروهای امنیتی معینیت محافظت عامه وسایر ارگان های امنیتی مستقر در مسیر شاهراه ازپیامدآن است.

محافظت عامه: درموردسفرتان به ولایت فاریاب لطف نموده معلومات دهید؟

ولی زاده:نظربه هدایت مقام وزارت امور داخله در رأس یک هیئت متشکل ازبخش های مختلف این وزارت جهت ادغام قطعه 300 نفری محافظت عامه مقیم ولسوالی غورماچ ولایت فاریاب به قومندانی امنیه آن ولایت سفرنمودیم که پروسه بامؤفقیت کامل بعد از دوره تسلیمی این قطعه امنیتی به فرماندهی امنیه آن ولایت انجام یافت.

محافظت عامه :پیام تان منحیث  ریس محافظت قطارهای اکمالاتی به مردم چیست؟

ولی زاده:پیام من به ملت شریف وقهرمان افغانستان این است تا زمانیکه یک قطره خون در وجود ما باقی باشد سعی وتلاش مینمایم تا مسیر شاهراه های کشور رامصؤن نگهداریم وازشرکت های باربری خصوصی بین المللی و داخلی میخواهم که از انتقال محموله های شان به صورت پراگنده جلوگیری نموده باعقد قرارداد با تصدی امنیتی مصؤنیت اموال ،وسایط  وپرسونل مربوط شان را تضمین نمایند وازمردم شریف افغانستان میخواهیم تا در راستای تأمین امنیت شاهراه به پولیس محافظت عامه همکاری نمایند.

مدیریت عمومی مطبوعات و نشرات


استخدام گارد ها ، سربازان و کارمندان ملکی در معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی چگونه است ؟

مدیریت عمومی پیژند درچوکات معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی وزارت امورداخله کشور انجام وظیفه مینماید؛پیشنهادات افسران ، ساتنمنان وکارمندان ملکی جهت اعطای  منظوری مقامات ذیصلاح،استخدام افرادواجدشرایط بعنوان محافظ مبنی برتأمین امنیت پروژ ه های بین المللی وغیردولتی وسوق افراد واجد شرایط به صفت سربازجهت محافظت پروژه های دولتی وکاروان های اکمالاتی کالاهای تجاروخارجی هاازوظایف برجسته مدریت عمومی پیژند این معینیت عنوان میشود.

سمونوال گدامحمد "حاسب " مدیر عمومی پیژند معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی شرایط عمده مبنی براستخدام کارمندان ملکی رادرج ه عالی تحصیل ،تجارب کاری،مسلکی بودن درامورمحوله،اهلیت،اخلاق اداری وشایستگی دانسته استخدام این گونه کارکنان راطبق آزمون وارزیابی ازرشته تحصیلی درفضای شفافیت وعدالت میگوید.

به گفته اواستخدام گاردهادرمربوطات این معینیت باساس قراردادکمپنی هاومشتری بربنیادمنظوری معینیت محافظت عامه صورت گرفته این پیمان به مدت یکسال ادامه داشته وجذب سربازدربخش های این معینیت که به مدت سه سال درصفوف قوای پولیس انجام وظیفه میکندباساس صلاحیت قومندانی عمومی جلب وجذب وزارت امورداخله صورت میگیرد،وشرایط استخدام افرادرامسلکی بودن،عدم اعتیادبه موادمخدر،عدم معیوبیت ومبتلابه امراض ساری وغیرساری میگوید.

مدیرعمومی پیژنددستاوردهای این معینیت رادرعرصه اشتغال زایی واستخدام افراد درسال روان دربخش های مختلف 3049تن خوانده که دراین میان 1922 تن افرادواجد شرایط به صفت گارد درپروژه های

غیردولتی وبین المللی استخدام گردیده،861 تن بعنوان سربازدرپروژه های دولتی انجام وظیفه

نموده و 266تن افرادمسلکی وتحصیل کرده به صفت کارمند ملکی بعد ازسپری نمودن پروسه امتحان واستخدام دربخش های مختلف عرضه خدمات میکنند.

آقای حاسب ازپلان سال آینده حرف زده ازپیشنهادات این اداره جهت ایجاد شغل واستخدام افراد شایسته به شورای عالی تصدی جهت بهبوداموردراین ساختارخبرمیدهد.

 اواجرای قانون ونظم اداره راراه حل برای چالش های عمده ادارات دانسته ازتمام کارمندان ملکی ونظامی میخواهد مطابق به احکام قانون امورمحوله راانجام دهند تاگواه اداره سالم ومؤثرباشیم. 

مدیریت عمومی مطبوعات و نشرات

دراخیرایشان افزودند که پیام من به صفت یک خادم این وطن به تمام هم میهنانم اینست که درحصه وظیفه ی محوله خویش هیچگونه تغافل وکوتاهی نکرده مطابق احکام قوانین کشور با صداقت وایمانداری انجام وظیفه نمایند تا باشد وطن عزیز خویش را ازاین بد بختی نجات داده ویک کشور آباد ،آرام وسربلند داشته باشیم .  

مدیریت عمومی مطبوعات و نشرات


تعلیم وتربیه زیربنای ساختارکلی نظام عنوان میشود

درچوکات کاری هراداره تعلیم وتربیه رکن اساسی وبنیادی را تشکیل میدهد بنا براین درتشکیلات معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی وزارت امورداخله مدیریت تعلیم وتربیه ایجادگردیده که هدف اساسی آن آموزش وفراگیری تعلیمات نظامی ،تخنیکی وتربیوی میباشد .

مدیریت تعلیم وتربیه معینیت محافظت عامه درشرایط فعلی آموزش های نظامی ،تکنیکی ،اسکورتی وغیره را در قطعات ولایات چون بلخ ،پکتیا،ننگرهار، قندهار ، هرات ، هلمند ، غزنی ، وردک ومرکز تربیوی کابل تدریس مینماید .

 سمونوال محمد نواز " صافی " مدیرعمومی تعلیم وتربیه معینیت محافظت عامه میگوید :در مجموع 23 مضمون در بخش های قوانین مانند قانون اساسی ،قانون جزا ،قانون پولیس ،قانون تظاهرات ،حقوق بشر ،درس قطارها ،مضامین اسکورتی ،جمنیزیام ،تلاشی بدنی وغیره آموزش داده میشوند .ازایجاد معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی تاکنون بیشتر از 13 هزار مداوم را مدیریت عمومی تعلیم وتربیه فراغت داده وبه وظایف شان استخدام نموده است . وتنها درسال روان به تعداد 1757 نفرمداوم را توسط تیم های سیار درولایات و777 نفردرمرکزآموزش داده وسند فراغت بدست آوردند .

به گفته ی سمونوال صافی برای پلان گزاری وتطبیق درست قوانین تعلیمی تقسیم اوقات منظم 24 ساعته صفحه ی تابستانی وزمستانی هرسال ترتیب گردیده  وتدریس میشود وهمچنان درحصه استخدام استادان نیزاشاره نموده افزودند که نصاب تعلیمی ما با دیگر نهادهای تعلیمی متفا وت بوده واساتید که استخدام میشوند غیر مسلکی میباشند بنابراین دراین حصه به مشکل جدی مواجه هستیم وتلاش به خرچ میدهیم تا این مشکل ما رفع شود .

درسال 1395 مدیریت عمومی تعلیم وتربیه بخاطر بهبود امور کاری ووظایف خویش پلان ترینیگ را برای پرسونل آموزش نادیده ی خود بویژه برای قطعات پروژه

 تاپی وکاسا که درسال جدید کارعملی آن غارمیگردد روی دست دارند وکوشش مینما یند که موفقانه پلانهای خویش را به انجام برسانند.

دراخیرایشان افزودند که پیام من به صفت یک خادم این وطن به تمام هم میهنانم اینست که درحصه وظیفه ی محوله خویش هیچگونه تغافل وکوتاهی نکرده مطابق احکام قوانین کشور با صداقت وایمانداری انجام وظیفه نمایند تا باشد وطن عزیز خویش را ازاین بد بختی نجات داده ویک کشور آباد ،آرام وسربلند داشته باشیم .  

مدیریت عمومی مطبوعات و نشرات


معینیت محافظت عامه گام مثبت بسوی اشتغال زایی وتأمین امنیت کشور

جاویدکوهستانی آگاه مسائل نظامی کشورمنطق وجودی معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی رادرچارچوب وزارت امورداخله اینگونه مینگرد.

بعدازایجادحکومت مؤقت در سال 1380 خورشیدی کمپنی هاوکاروان های اکمالاتی کالاهای تجاروخارجی هابه فعالیت آغارنمودکه تأمین امنیت این پروژه هاوقطارهاراکمپنی های خصوصی امنیتی به عهده داشت که این روند ازسوی کمپنی های امنیتی خصوصی تاسال 1390ادامه پیداکرد.

جنرال جاویدکوهستانی آگاه امورنظامی-سیاسی وضعیت تأمین امنیت کمپنی وکاروان های اکمالاتی راقبل ازایجاد معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی چنین میگوید:پیش ازوجوداین معینیت استخدام افرادجهت تأمین امنیت کمپنی وکاروان های اکمالاتی بطور نامنظم وبدون تعلیمات نظامی صورت میگرفت واشخاص غیرمسلکی وبیرون ازقانون پولیس جذب میشدندکه این پروسه ازدید امنیتی مشکل زابود،ازسوی هم رقابت های منفی درگذشته میان کمپنی های خصوصی وجود داشت که ازقاچاق موادمخدرتاقاچاق اسلحه،رابطه یاباج دهی برای مخالفین مسلح درمسیرشاهراه ....رادربرمیگیرد.

سیراین روندکه خارج ازکنترول دولت وچوکات پولیس درتأمین امنیت کمپنی هاجریان داشت منجربه ایجاد معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی طبق فرمان شماره 62ریاست جمهوری اسلامی افغانستان درچارچوب وزارت امورداخله گردیدکه درسال 1391بربنیادفرمان شماره45ریاست جمهوری ومصوبه شماره19شورای وزیران تأمین امنیت پروژه هاازکمپنی های خصوصی امنیتی درمعرض انحلال قرارگرفته این مسئولیت به عهده معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی سپرده شد.

این کارشناس مسائل نظامی مسئولیت تأمین امنیت کمپنی وکاروان های اکمالاتی رادرچارچوب این معینیت،انسجام وکنترول بیشترنیروهای مسلح،جلوگیری ازپراگندگی،قاچاق موادمخدرواسلحه،وجلوگیری ازوجوداسلحه نزدافرادغیرمسئول دانسته ازگسترش عوایدواقتصاد کشوروفراهم سازی شغل به افرادمسلکی وتحصیل کرده حرف میزند.

وی ایجاد معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی رادرچوکات وزارت امورداخله اقدام مثبت وبااهمیت خوانده میگوید:هستی این معینیت توانست به باج گیری ازسوی مخالفین،پراگندگی وقاچاق موادمخدرواسلحه وبه قانون شکنی وبی بندوباری درسطح پروژه هانقطه پایان گذاشته به رشدپروژه ها،اقتصادکشوروتأمین امنیت شاهراه افزایش دهد.

آقای کوهــــستانی هرچـــــند رشد این معینــــــیت رامتناسب به نیـــــازهای آیـــــنده وایجاد پــــروژه های بزرگ چون کاسا،تاپی...میداند،اماوضعیت کنونی این اداره رابهتربیان کرده خواهان اصلاحات بیشتر،تعلیمات بهترنظامی واستخدام افرادمسلکی وشایسته بوده وجودچنین ادارات رادرشرایط کنونی کشورمهم وکلیدی عنوان میکند.

مدیریت عمومی مطبوعات و نشرات


تحلیلگران مسائل سیاسی ایجاد معینیت محافظت عامه رااینگونه بررسی میکنند

وحیدمژده آگاه امورسیاسی درموردایجادوکارکردهای معینیت محافظت عامه چنین دید دارد.

بعدازسال 2001افغانستان شاهدایجادوسرمایه گذاری کمپنی های بزرگ ملی وبین المللی بود،این کمپنی هاکه روی بخش های مختلف ومهم اقتصادی فعالیت میکردازسوی شرکت های خصوصی امنیتی تأمین امنیت میگردید.

آقای مژده میگوید:این شرکت های خصوصی امنیتی چالش ه ای بزرگ چون استخدام افرادبگونه غیرمسلکی وروی مصلحت وتماس بامخالفین،باج دهی برای مخالفین وناامنی وبی بندوباری درمسیرشاهراه....راهمراه داشت،که این مسائل باعث خلع سلاح وانحلال کمپنی های امنیتی خصوصی بربنیادفرمان شماره45ریاست جمهوری ومصوبه شماره19شورای وزیران گردید.

این آگاه امورسیاسی ایجادمعینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی رااقدام مثبت واقتصادی خوانده باعث تأمین امنیت،منهدم ساختن قاچاق وباج گیری برای مخالفین مسلح،اشتغال زایی برای افرادمسلکی وحرفوی وسرمایه گذاری بیشترکمپنی های ملی وبین المللی درکشورمیداند،وبرخی چالش هادرقطعات وقطارهای این معینیت راناشی ازوضعیت ناامنی کشوربیان میکند

او نقش این معینیت رابعنوان یک اداره انتفاعی وامنیتی درآینده مهم ومثبت تلقی کرده سرمایه گذاری پروژه های بزرگ ملی وبین المللی

 راسبب رشداین اداره واقتصادکشورمیداندوبرخی کمپنی های محدودخصوصی امنیتی راکه هنوزبیرون ازچوکات این معینیت فعالیت دارندبنابرتجارب گذشته مشکل زاخوانده فعالیت آنان رادرچارچوب این معینیت مناسب وبهترمیگوید.

مدیریت عمومی مطبوعات و نشرات


آغازفعالیت سیستم آنلاین الکترونیکی جدیددرمعینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی

اولین سیستم آنلاین الکترونیکی درسکتورقطارهادرکشورازسوی کمپنی REDباهزینه پنجاه هزاردالردرتالارمعینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی بااشتراک کمپنی هاومنسوبین این معینیت افتتاح گردید.

درجلسه که بمنظورافتتاح نخستین سیستم آنلاین الکترونیکی درامورقطارهای کشوردرتالارجلسات معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی وزارت امورداخله تدویرگردیده بود،نمایندگان کمپنی های لوژیستکی این معینیت،مدیریت دفع خطرات(RED)،قوای نظامی آمریکاوحمایت قاطع اشتراک ورزیده بودند.

دگروال محمد محفوظ ولی زاده ریس محافظت قطارهای معینیت محافظت عامه ایجاداین سیستم رادرامورقطارهابه فال نیک گرفته افزود:فعالیت این سیستم درشفافیت وحسابدهی عوایدبخش قطارهای این اداره مؤثرخواهد بود.

به همین منوال جیمزواکرمعاون کمپنی مدیریت دفع خطرات قطارها؛چگونگی ایجادوفعالیت این سیستم رابمعرفی گرفته ابرازنمود:سیستم آنلاین الکترونیکی دراول فبروری سال روان میلادی به فعالیت آغازنموده که خدمات وعوایدکمپنی های ترانسپورتی رابگونه دقیق موردبررسی وکنترول الکترونیکی قرارداده بادرنظرداشت شفافیت کامل به عوایددولت میفزاید؛وگزینه مثبت بسوی اقتصادبهترکشورخواهدبود.

گفته میشودکه هدف ازتأسیس این ساختارالکترونیکی،شفافیت وهماهنگی میان کمپنی ها،ارتقای سطح عواید دولت،حساب دهی دقیق کمپنی های ترانسپورتی به معینیت،بلندبردن ظرفیت های این اداره وجلب وحمایت قراردادی های جدیدعنوان میشود.

افغانــــــــستان کشـــــــوراست که طی ادوارمخـــــــــــــتلف جنـــــــــــگ،وحالات بحرانی رامتحمل شده ازدید اقــــــــتصادی،سیاسی وانکشافی.....ازرشدچشمگیرعقب مانده است،این کشورباساس چالش های فوق بگونه درست نتوانست که دربازی های بزرگ اقتصادی جهان بطوراستندردبدرخشد،رقابت های ناسالم برخی کشورهای همسایه عامل دیگری بودکه دربیش ازیک دهه اخیرتانیمه سال1394افغانستان نتوانست عضویت سازمان اقتصادی جهان راکسب کند.

بدین منظورایجاب میکندتاسیستم های جدیدالکترونیکی درکشورمبنی برگسترش رونداقتصادی تأسیس شودتابرشفافیت پروسه افزوده برمشکلات اقتصادی کشورتاحدی نقطه پایان بگذارد،ایجاداین سیستم درشفافیت جمع آوری عوایدکمپنی های مربوط به امورقطارهای معینیت محافظت عامه مهم واساسی عنوان شده وکاروان کالاهای تجاروخارجی هارادرعرصه مالی وحسابدهی بگونه درست ودورازدست درازی هاکنترول خواهدکرد.

آری! زیربنای ساختاری هرکشوررارشداقتصادی آن تشکیل میدهد،مبنی برگسترش رونداقتصادی ورقابت دولت هادردربازاراقتصادی جهان به مدیریت کامل وایجادسیستم های جدیدکه بگونه استندرد بتواندامورعوایدومربوط به اقتصادکشورراکنترول کندنیازاحساس میشود.

مدیریت عمومی مطبوعات ونشرات


قوماندان جدید غند مس عینک ولایت لوگر معرفی گردید

سمنوال محمد نسیم مسعود قوماندان اسبق کندک ۸ سرحدي پچیراگام توره بوره به حیث قوماندان جدید غند  مس عینک معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی معرفی گردید.

محفلی که به همین مناسبت در قوماندانی غند مس عینک ولایت لوگر ترتیب یافته بود سمنوال حبیب الله قبچاق رئیس محافظت پروژه های دولتی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی سمنوال محمد نسیم مسعود را به حیث قوماندان غند مس عینک ولایت لوگر به منسوبین غند متذکره معرفی نمود.

سمنوال قبچاق در جریان صبحت های خویش سمت جدید آقای مسعود را تبریک گفته افزود: پروژه مس عینک ولایت لوگر یک پروژه مهم و حیاتی بوده که میتواند نقش مهم و اساس را در رشد اقتصاد کشور ایفاء کند، به همین منظور در تامین امنیت پروژه مذکور باید از هیچ نوع سعی و تلاش امنیتی دریغ صورت نه گیرد.

سمنوال مسعود نیز وعده سپرد که در تامین امنیت پروژه مس عینک شب و روز تلاش خواهند ورزید چون پروژه مس عینک از جمله پروژهای بزرگ عام المنفعه کشور است که میتواند برای یک تعداد زیادی مردم زمینه کاری را مساعد سازد و آنها را از لحاظ اقتصادی

خود کفا نمایند.

در اخیر آقای قبچاق از پوسته های جدید التاسیس که به منظور دفع تهدیدات دشمن در میسر پروژه مس عینک ایجاد گردیده بود بازدید به عمل آورده و با پرسونل متذکره در رابطه به وظایف شان هدایات و رهنمود های لازم سپرده شد.

آمریت مطبوعات ونشرات


163 تن از پرسونل بند مچلغو ثبت و بایمتریک گردیدند

به نقل از گزارش ارائه شده  ریاست محافظت پروژه های دولتی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی به آمریت مطبوعات و نشرات ، ریاست متذکره در جریان هفته گذشته برعلاوه ثبت و راجستر یک تعداد از پرسونل مربوطه خویش قطعات شان را نیز از لحاظ تسلیحاتی و لوژستیگی اکمال کرده اند.

به گفته مسؤولین این ریاست در جریان هفته گذشته به تعداد 163 تن از پرسونل قطعه بند مچلغو از طرف این ریاست ثبت و بایمتریک گردیده و 9 تن افسر و ساتنمن در قطعات محافظ  پروژه های سرک حلقوی قیصار الامان، آمو دریا، غند مس عینک، آریانا و پایپلین گازاستخدام گردیده اند.

هم چنان قطعات غورماچ، لاجورد بدخشان، گمبیری، شهر جدید، پروژه سرک حلقوی قیصار الامان، آمودریا، مس عینک و آریانا از لحاظ البسه، اسلحه و روغنیات اکمال گردیده اند.

قابل یاداوری است تمام سایت های تحت اثر این ریاست از طرف مسؤولین در اوقات مختلف مورد بررسی قرار گرفته و در رابطه به پیشبرد امور به مسؤولین توصیه های لازم صورت گرفته است.

آمریت مطبوعات ونشرات


معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی بدیل مناسب کمپنی های امنیتی خصوصی در کشور است

مسؤولین شرکت نوید نوری؛ معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی را بدیل مناسب کمپنی های امنیتی خصوصی در کشور دانسته و از فعالیت این معینیت در راستای تأمین امنیت خویش قدردانی می کنند.

حاجی نوید نوری رئیس شرکت متذکره در مصاحبه با گزارش گر آمریت مطبوعات ونشرات گفت: " معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی بدیل مناسب برای کمپنی های امنیتی خصوصی در کشور است زیرا کمپنی های امنیتی خصوصی در اکثر بی نظمی ها و نا امنیتی ها دست داشتند اما محافظین معینیت محافظت عامه یونیفورم مشخص و منظم داشته و دارای تعلیمات مسلکی نیز می باشند ".

به گفته رئیس این شرکت آنها با موجودیت این محافظین خود و سرمایه خویش را بیشتر از پیش مصئون می دانند و از تمام شرکت

های ملی و بین المللی می خواهند که به منظور حفاظت از جان و مال خویش از خدمات امنیتی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی استفاده کنند.

همچنان باید گفت که معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی با داشتن پرسونل مجهز و مسلکی به منظور ارائه خدمات امنیتی مطمئن در سراسر کشور آماده حفاظت از سرمایه های ملی و بین المللی می باشد.

آمریت مطبوعات ونشرات


مفرزه های ریاست محافظت پروژه های بین المللي اکمال گردید

ریاست محافظت پروژه های بین المللی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی مفرزهای محافظتی پروژهای بین المللی را اکمالات لوژستیکی و تسلیحاتي نمود.

مسؤولین ریاست محافظت پروژه های بین المللی بر اساس قرار داد امنیتی عقد شده به منظور تامین امنیت بیشتر کمپنی های بین المللی ۹۱ میل سلاح مختلف النوع را همراه با مهمات آن به مفرزه های کمپنی کانترک، کانترک ۱ ، کانترک ۲، IRD، انترنیوز ، IECS و کمپنی چکی سپورت توزیع نمودند.

همچنان به اساس گزارش ارسال شده ریاست محافظت پروژ های بین المللی کارت های هویت و بانکی پرسونل محافظتی کمپنی های متذکره توزیع و به تعداد 51 نفر پرسونل محافظتی کمپنی های بالاحصار و AEAI  را ثبت دیتابیس نمودند.

باید گفت که ریاست محافظت پروژه های بین المللی معینیت محافظت عامه با ارائه خدمات امنیتی برای کمپنی های بین المللی که در افغانستان فعالیت دارند توانسته است ، زمینه تجارت خوب را برای سرمایه گذاران خارجی مساعدساخته و توجه آنها را برای سرمایه گذاری در کشور جلب نمایند.

آمریت مطبوعات ونشرات


بیز کابل کمپاوند به نیرو های معینیت محافظت عامه انتقال یافت

نیرو های معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی وزرات امور داخله مسؤولیت تأمین امنیت دومین بیز ایساف کابل کمپاوند را به عهده گرفت.

در مراسم انتقال مسوولیت تامین امنیت دومین بیز ایساف کابل کمپاوند توسط مل پاسوال عبدالواحد شریفی رئیس محافظت پروژه های بین المللی و احمد شعیب شریفی رئیس تجارتی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی به نیرو های محافظت عامه سپرده شد.

درابتداء جنرال هال قوماندان کابل کمپاوند در مراسم متذکره تشریف آوری مقامات بلند پایه معینیت محافظت عامه را خوش آمدید گفته افزود:  کابل کمپاوند دومین بیز ایساف است که توسط نیرو های ایساف به معینیت محافظت عامه انتقال می یابد و علت

 آن هم مجهز ومسلکی بودن نیرو های محافظت عامه است که توانائی تامین امنیت کمپ های  ایساف را پیدا کرده اند.

بعداً مل پاسوال عبدالواحد شریفی صحبت نمود و از همکاری نیرو های ایساف در تطبیق فرامین 62 و 45 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در رابطه به لغو کمپنی های خصوصی ابراز خرسندی نموده گفت: ما در یک مرحله بسیار اساس قرار داریم که آن هم انتقال بخش قطعات بیز کابل کمپاوند به معینیت محافظت عامه است و ما اطمینان میدهیم که در ارائه خدمات خوب و موثر امنیتی به همکاران بین المللی از هیچ نوع تلاش دریغ نخواهیم ورزید.

همچنان احمد شعیب شریفی رئیس تجارتی ضمن سخن های خویش لغو کمپنی های خصوصی امنیتی و انتقال مسوولیت تامین امنیت پایگاه نیرو های ایساف را به نیرو های معینیت محافظت عامه یک دست آورد بزرگ برای دولت و مردم افغانستان تلقی نمود.

قابل یاد آوری است که به اساس توافقنامه امنیتی امضاء شده بین ستر پاسوال غلام مجتبی پتنگ وزیر امور داخله و قوماندان عمومی نیرو های ایساف  مسوولیت تامین امنیت کمپ ها و تأسیسات نیرو های ایساف و وزارت دفاع آیالات متحده امریکا مقیم افغانستان به نیرو های معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی سپرده میشود که به سلسله تطبیق توافقنامه فوق اینک دومین کمپ نیرو های ایساف به نیرو های محافظت عامه سپرده شد.

آمریت مطبوعات ونشرات


چهار قرار داد جدید امنیتی امضاء گردید

آمریت پروتوکول های معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی بعد از طی مراحل با شرکت ساختمانی مشرق انجنیرنگ ، موسسه انکشافی آسیا سایت کابل ؛ سایت کندهار و کمپنی کانترک انترنشنل سایت جلال آباد قرار داد های امنیتی عقد نمود.

قرارداد های امنیتی متذکره به اساس تقاضا مشتریان به منظور تامین امنیت هر چه بیشتر پروژه ها و توسعه تجارت ایشان بعد از سروی امنی ریاست عمومی عملیاتی معینیت محافظت عامه عقد گردیده است.

همچنان قرار داد های امنیتی شرکت پروفیشنل ترک ، شرکت سرک سازی غلام رسول ، شرکت ساختمانی میتاک سایت های  ژیړی و میدان هوائی کندهار ، شرکت هیوادوال گروپ ، کمپنی مدیریت خطر سالارزی و شرکت رحمت صدیقی فیول لمیتد در جریان طی مراحل بوده که در آینده نزدیک بین جانبین به امضاء خواهد رسید.

باید گفت که معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی با ارائه خدمات امنیتی کارا و موثر توانسته رضایت مشتریان خود را جلب و جایگاه خود را منحیث یک ارگان معتبر امنیتی حفظ نمائید.

آمریت مطبوعات ونشرات


به منظور حفاظت پروژه های غیر دولتي ۹۶ تن محافظ جدید استخدام گردید

ریاست محافظت پروژه های غیردولتی از تاریخ 13  الی 25 حمل سال جاری به تعداد 15 تن افسر و ساتمن و 96 تن محافظ را به منظور حفاظت پروژه های غیردولتی با تکمیل پروسه قانونی آن استخدام و بعد از آموزش در مرکز تعلیمی در نقاط مختلف کشور توظیف خواهند شد.  

مل پاسوال شیرحسین "علی گوهر"رئیس محافظت پروژه های غیردولتی ضمن یاد آوری از مطلب فوق علاوه نمود: در این مدت هم چنان به تعداد (95) نفرگارد ازقطعات وجزوتام های این ریاست ثبت دیتابیس گردیده و پیشنهاد تقرری  (5) تن افسروساتنمن نیز ترتیب و به مقامات مربوطه ارسال شده است.

به گفته مل پاسوال علی گوهر به تعداد (10) میل سلاح کلاشنکوف ازمفرزه محافظتی شرکت حمید عمران که قرار داد امنیتی آن  فسخ  گردیده بود جمع آوری شده و داخل دیپو گردیده است.

وی هم چنان افزود که در طول این مدت از قطعات محافظتی عزیزی بانک، بانک AIB و باختربانک نیز کنترول به عمل آورده، وضعیت معیشتی و محافظتی قطعات را بررسی نموده و به منظور رفع نواقص و بهبود امور هدایات لازم برای شان داده شده است.

باید گفت که ریاست محافظت پروژه های غیر دولتی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی  که در چوکات ریاست عمومی عملیاتی فعالیت دارد، تا الحال توانسته است ده ها پروژه و تأسیسات غیر دولتی را تحت پوشش محافظتی خویش قرار دهد. 

آمریت مطبوعات ونشرات


کمپنی دانیپان در موجودیت پرسونل محافظتی معینیت محافظت عامه امنیت مطمیُن دارد

مسؤولین کمپنی دانیپان کار و فعالیت شبانه روزی محافظین معینیت محافظت عامه را در تأمین امنیت این کمپنی مؤثر دانسته و آن را  تقدیر می کند.

تاد هاریس مسؤول بخش امنیتی این کمپنی در مصاحبه با آمریت مطبوعات و نشرات معینیت محافظت عامه گفت: نظر به ارزیابی که از طرف ما صورت گرفته محافظین معینیت محافظت عامه از آموزش های مسلکی برخوردار بوده و در وقت معین وظایف محوله خویش را انجام می دهند. وی می افزاید که در موجودیت محافظین معینیت محافظت عامه خود را از احتمال به وجود آمدن هر نوع خطر امنیتی مصئون میدانیم.

همچنان درییم ساتنمن رحمت الله دلگی مشر این کمپنی از امکانات و

پرسونل موجود که معینیت محافظت عامه  در اختیار شان قرار داده ابراز رضایت کرده و به منظور تأمین امنیت این کمپنی آماده گی های خویش را اعلان نمود.

کمپنی دانیپان از مدت یک سال است که به منظور تأمین امنیت ساحات کاری خویش با معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی قرارداد امنیتی عقد نموده و ده ها تن محافظ را در این بخش استخدام کرده که از آن جمله 50 تن آن در دفتر مرکزی شان مقیم کابل مصروف تأمین امنیت این کمپنی می باشند.

آمریت مطبوعات ونشرات


درهفته گذشته چهار قراردا امنیتی عقد گردید

آمریت پروتوکول های معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی به سلسسله فعالیت های خویش در جریان هفته گذشته چهار پروتوکول امنیتی را با کمپنی های درک بارون هوتل، سایت بغلان کمپنی کانترک انتر نشنل، افغان پلیت گروپ سرویسس، نوی طاهر محمدی عقد نموده است.

همچنان قرارداد های کمپنی های آسیا، غلام رسول، پروژه خواجه رواش وزارت امور شهر سازی، مشرق انجنیری، میتاک و افغانیار طی هفته جاری از سوی این آمریت طی مراحل گردیده است.

طبق یک خبر دیگر آمریت پروتوکول های معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی به منظور طی مراحل عقد پروتوکول های امنیتی با کمپنی های سلطان زاده قیس گروپ کانسترکشن، بند کمال خان، کوپکه، مرکز تجارتی افغان، دی اچ ال نتس، سالارزی رسک منجمنت، سایت کندهار میتاک ، غلغله گروپ، خطر تایگر رسک، فورم تثبیت احتیاج ترتیب نموده است.

به همین ترتیب به اساس تقاضای کمپنی های ندا تیلی کمونیکشن، CADG، عزیزی بانک، بانک الفلاح، رحمت صدیقی فیول، میوند بانک، ایگل انترنشنل، ملت نیت ورکس، احسان  و اونال اسینل گروپ که خواهان تمدید پروتوکول های امنیتی با این معینیت شده اند به منظوری سروی امنی محلات شان مکاتیب رسمی ارسال شده است.

قابل یاداوری است معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی به حیث  یگانه ارگان ارائه کننده خدمات امنیتی مطمئن در کشور با داشتن پرسونل مسلکی و مجهز به منظور حفاظت از سرمایه گذاری های تجار ملی و بین المللی به طور دوامدار آماده عقد پروتوکول امنیتی می باشد.

آمریت مطبوعات ونشرات


مسؤولین کمپنی وی لاسک  فعالیت های محافظین این کمپنی را مسلکی می داند

کمپنی وی لاسک که به منظور تأمین امنیت خویش با معینیت محافظت عامه و تصدی قرارداد امنیتی عقد نموده،  فعالیت های محافظین این معینیت را در زمینه تأمین امنیت خویش تقدیر نموده و این معینیت را یک ارگان مسلکی ارائه کننده خدمات امنیتی در کشور عنوان می کند.

محمد حکیم هاشمی مسؤول کمپنی وی لاسک ضمن ابراز رضایت از خدمات امنیتی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی پرسونل این معینیت را در راستای تأمین امنیت ساحات کاری خویش، پرسونل تعلیم یافته و ورزیده می خواند.

همچنان وی نرخ قرارداد های امنیتی را از سوی این معینیت با در نظرداشت خدمات امنیتی آن مناسب دانسته وعواید  این معینیت را به دولت افغانستان یک دستاورد بزرگ میداند.

درییم ساتنمن علم الدین قوماندان محافظین کمپنی متذکره امکانات و

تجهیزاتی را که معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی به منظور تأمین امنیت این کمپنی در اختیار شان قرار داده مناسب میداند.

قابل ذکر است که معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی به منظور ارائه خدماتی امنیتی مطمئن تمام محافظین خویش اعم از سایت های ثابت و سیار را در مرکز تربیوی این معینیت آموزش میدهد تا در ساحه عمل  وظایف خویش را به طور مطمئن و مسلکی انجام  دهند.

آمریت مطبوعات ونشرات


از مرکز آموزشي معينيت محافظت عامه ۳۹۳۴ تن فارغ  گردیده است

معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی به منظور آموزش محافظین خویش در رابطه به اتخاذ تدابیر امنیتی مطمئن مرکز تربیوی را تأسیس نموده تا از یک سو  ظرفیت مسلکی محافظین ارتقاء نماید و از سوی هم مطمئن ترین خدمات امنیتی را در خصوص حفاظت از دارایی های تاجران ملی و بین المللی ارائه و اهداف تعیین شده خویش را به دست آورد.

مرکز تربیوی معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی که مدتی پس از ایجاد این معینیت تأسیس شده، تا حال توانسته است در ۲۳ دور آموزشی حدود ۳۹۳۴ تن مداومین اعم از محافظین سایت های سیار و ثابت را آموزش دهند.

هر دور آموزشی در این مرکز ۴ هفته تعیین شده که در آن برای محافظین پروژه های دولتي، غیردولتی و بین المللی و قطارهای اکمالاتی در بخش های مختلف آموزش داده می شود. سمونوال محمد نواز "صافی"مدیر عمومی تعلیم و تربیه معینیت محافظت عامه در رابطه می گوید: بر علاوه چهار هفته تعیین شده برای محافظین

قطار های اکمالاتی دو هفته دیگر نیز در بخش دریوری و تخنیک وسایط نقلیه آموزش داده می شود تا در وقت ضرورت محافظین و وسایط آسیب دیده را به محلات امن انتقال دهند

به گفته آقای صافی؛ استادان تیم سیار این مرکز در بخش های مختلف کشور مصروف آموزش محافظین و گارد ها هستند که از  جمله ۶ تن آن درمرکز تربیوی هرات، ۲ تن آن در فاریاب، ۲ تن آن  در بادغیس، ۲ تن آن در کندز،  ۲ تن آن در ننگرهار، ۲ تن آن در بلخ و ۳ تن آن در میدان وردک فعالیت دارند که تا اکنون ۱۸۴۸ تن را در بخش های نظری، عملی، مسلکی وانداخت سلاح های سبک و سنگین آموزش داده اند.

باید گفت که مدیریت عمومی تعلیم و تربیه این معینیت در نظر دارد تا با انتقال مسوولیت های کمپ های آیساف ووزارت دفاع ایالات متحده امریکا که مراحل مقدماتی آن آغاز شده، پروسه آموزشی خویش راهر چه بیشتر سرعت بخشند.

آمریت مطبوعات ونشرات


یک تبعه فرانسوی به همکاری نیرو های محافظت عامه از بند رباینده گان آزاد شد

این تبعه فرانسوی که پیری بورغی نام دارد، چهار ماه قبل از طرف چهار تن رباینده مسلح در یک موتر نوع کرولای سفید از منطقه قلعه فتح الله کابل ربوده شده بود، در مربوطات ولایت میدان ورک از چنگ رباینده گان فرار نموده و خود را به نیرو های محافظت عامه مقیم آن ولایت سپرده است.

پیری بورغی که یک عکاس آزاد است، در گفتگو با بخش مطبوعاتی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی گفت : به تاریخ 28 نوامبر سال قبل توسط رباینده گان ربوده شده بود، بعد از چهار ماه از چنگ آنها فرار نموده و خود را به نیرو های محافظت عامه سپرد.

وی از همکاری نیرو های محافظت عامه ستایش نموده که در آزادی وی نقش مهم را ایفاء نموده و وی را به طور محفوظ به کابل رسانیده است.

این تبع فرانسوی به منظور تحقیقات بیشتر به مقامات وزارت امور داخله تسلیم داده شد.

آمریت مطبوعات ونشرات


رئیس پروژه های بین المللی از کمپ گمبیری دیدن نمود

مل پاسوال عبدالواحد شریفی رئیس محافظت پروژه های بین المللی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی در رأس یک هیأت با اشتراک مشاورین بین المللی از کمپ گمبیری مقیم ولایت لغمان دیدن نمود.

ابتداء آقای شریفی در جلسه ای به اشتراک  مشاورین بین المللی، قوماند