له موږ سره اړیکې

 

د مالي او سوداګريزو چارو له لوی ر‌ئیس سره اړېکې  له پاره  په  مهربانۍ سره لاندې برښنالیک ته مراجعه وکړﺉ:

Secretary.dg@appf.gov.af      0202200155

د ساتوونکیو د استخدام د تړون له پاره:

Amin.sahrai@appf.gov.af   0093799707035

د شکایتونو له پاره:

Sayeed.najib@appf.gov.af   0093700707777

د پیریدونکیو د خدمتونو له پاره:

Jabar.farzan@appf.gov.af    0093700729256

 

 

مینو:              

کور پانه

خبرونه

د معینیت په اړه

مشرتابه

روزنیز مرکز

انځورونه

پوښتنی او ځوابونه

د پیریدونکیو له پاره

د خطر کابوکولو او امنیتی شرکتونو له پاره

اړین اړیکی

استخدام

تدارکات

اړین سندونه

د کارکوونکو له پاره

له موږ سره اړیکی

 

 

 

۱

COPYRIGHT 2012, APPF IT GENERAL DIRECTORATE