ریاست ها

ریاست تأمینات

2019-07-09T06:21:35+00:00فوریه 3rd, 2018|ریاست تامینات, ریاست ها|

ریاست تأمینات که یکی از ریاست های مهم و بنیادی ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه بوده در بخش های: اتخاذ آمادگی پلان اکمالاتی، تأسیسات و مفروشاتی نیروهای تصدی

ریاست مالی و اداری

2019-07-09T06:19:08+00:00ژانویه 31st, 2018|ریاست مالی و اداری|

این ریاست قراردادهای­ امنیتی با متقاضیان را از طریق شعباتِ قراردادها (پروتوکل­ ها) و خدماتِ مشتریان انجام می ­دهد. مذاکرات ابتدایی با مشتریان و ارایه­ ی معلومات­ِ لازم و

ریاست دفتر مقام

2019-07-09T06:16:48+00:00ژانویه 31st, 2018|ریاست دفتر|

این ریاست تحت اثر مستقیم ریاست عمومی محافظت­ عامه وتصدی ­امنیتی فعالیت­ دارد، با داشتن آمریت های: حقوق، پلان و پالیسی،  منابع بشری، مدیریت­های عمومی پیژند، اسناد و ارتباط،