ریاست محافظت و امنیت قطارها

2019-07-09T06:07:00+00:00ژانویه 31st, 2018|ریاست محافظت و امنیت قطارها|

ریاست محافظت و امنیت قطارها نیز یکی از ریاست­ های کلیدی ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه بوده که در چوکات ریاست عمومی ­عملیاتی فعالیت می­کند، این ریاست در