ریاست محافظت پروژه های بین المللی

2019-07-09T06:09:23+00:00ژانویه 31st, 2018|ریاست محافظت پروژه های بین المللی|

این ریاست تأمین امنیتِ آنعده از پروژه­ های بین المللی را به عهده دارد که با ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه عقد قرارداد امنیتی کرده­اند، ریاست محافظتِ پروژه­های