شماری از نیروهای محافظت¬عامه بعد از فراگیری آموزش¬های نظامی در ولایت بلخ سند فراغت به¬دست آوردند و با حضور سرپرست معینیت محافظت¬عامه و تصدی¬امنیتی وزارت امورداخله، فراغت¬شان را جشن گرفتند.
در محفل که به­مناسبت فراغت شماری از نیروهای محافظت­عامه در فرماندهی قطعه­ای محافظت قطارهای معینیت محافظت­عامه و تصدی­امنیتی مستقر در ولایت بلخ، در آن ولا تدویریافته بود، پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرست معینیت محافظت­عامه و تصدی­امنیتی، سمونوال محمد شفیع فرمانده محافظ بندر تجارتی حیرتان و برخی از نظامیان و منسوبین...

 English     |     پشتو

فشرده زنده‌گی نامه معین محافظت عامه
n_ph579

هدف ما  یک ارگان اعتمادی, مسلکی امنیتی  در خدمت ملت بوده  و با احساس و انگیزه عالی در زمینه ایجاد و ساخت, یک آینده خوب برای افغانستان کار مینماییم.

دیدگاه شهروندان
مصاحبه
مصاحبه بارییس مالی
به ادامه­ ی گفـتگوهای قبلی با مـسوولان معینیت محافظـت­ عامه و تصدی­ امنیـتی وزارت امورداخله، اینـبار؛ گفـتگویِ را با مل پاسوال گلبدین همدرد رییس مالی و اداری این معینیت ترتیب نموده­ایم که توجهِ شما را  به خوانش آن معطوف می­داریم: محافظت­ عامه: صلاحیت و وظایف شما به­عنوان رییس ­مالی و اداری معینیت محافظت­ عامه وتصدی
قهرمانان
شبکه های اجتماعی
ویدیو