پاسوال عبدالرزاق امیری با رییس عمومی شرکت برشنا در دفتر کار اش دیدار وگفتگو نمود
پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرست معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی با انجینر امان‌الله غالب رییس‌عمومی شرکت برشنا در دفتر کاری‌اش ملاقات نمود. در این‌ملاقات، برخی از رؤسا و مسوولین بخش‌های این‌معینیت و ریاست عمومی برشنا نیز اشتراک داشتند. در این‌ نشست، دو طرف روی چگونگی تأمین امنیت پایه های...

 English     |     پشتو

فشرده زنده‌گی نامه سرپرست معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی
n_ph579

پاسوال عبدالرزاق  امیری فرزند امیرجان در سال 1339 هجری- خورشیدی در یک فامیل متدین، علم­ پرور و روشنفکر در ولایت لوگر چشم به جهان گشود.

بیشتر…

مصاحبه
سمونمل محمد ظفر شیرین نوری: آمریت پروتوکل ها به منظورِ جلب و جذبِ بیشترِ مشتریان و رضایت آن ها از هیچ نوع مساعی و تلاش دریغ نورزیده و همواره در تلاش است تا روندِ عقدِ قراردادها با مشتریان به گونه ای عالی و رضایت بخش انجام یابند.
آمریت پروتوکول­ ها  یکی از بخش ­های مهم وکلیدی معینیت محافظت ­عامه وتصدی­ امنیتی بوده که از بدوِ پایه­ گذاری معینیت محافظت­ عامه وتصدی­ امنیتی درچوکاتِ این معینیت ایجاد و فعالیت­ های خویش را آغاز نموده ­است. از آنجایی که معینیت محافظت ­عامه وتصدی­ امنیتی یگانه ارگان ارایه کننده­ ی خدماتِ مطمیینِ­ امنیتی در کشور
روند کاری
شبکه های اجتماعی
ویدیو