اگر حکومت معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی وزارت امورداخله را بیشتر حمایت نماید، این معینیت به یک منبع تمویل کننده ای پولیس مبدل خواهد شد.

محمد داوود اساس عضوِ پیشین مجلس سنای جمهوری اسلامی افغانستان با ابراز این مطللب می­ گوید: معینیت محافظت­ عامه از ارگان­ های مطمینِ ارایه کننده­ ای خدمات امنیتی وخود کفا در کشور است که وظایف مهم و عمده ­ای آن حفاظت از زیر بناهای اقتصادی، معادن، بندهای ­آب، خطوط ­آهن، مراکز تجارتی، موسسات بین المللی و تأمین امنیت کاروان­ های اکمالاتی می باشد که این معینیت در این رَه­ گذر توانسته به درستی بدرخشد که این خدمات امنیتی نیروهای محافظت ­عامه در چنین شرایط در قسمت رشد شکوفایی اقتصاد کشور کمک نموده اعتماد دستگاه­ های بین­ المللی را نسبت به این اداره خواهد افزود و اگرحکومت افغانستان این ارگان نظامی را مورد حمایت جدی قرار دهد در آینده نزدیک معینیت محافظت­ عامه وتصدی امنیتی به یک منبع مالی و تمویل کننده­ ای پولیس مبدل خواهد شد.

آقای اساس حفاظت معادن و منابع اقتصادی افغانستان را براساس قرار دادهای امنیتی از وظایف اساسی معینیت محافظت­ عامه و تصدی­ امنیتی وزارت امور داخله بیان می­ کند، وی می­گوید: که این خدمات امنیتی در شرایط فعلی در رشد اقتصادی کشور کمک خواهد کرد و به اعتماد و باور جوامع بین­ المللی در امور اقتصادی و امنیتی در افغانستان افزایش خواهد داد و نیز تأمینِ­ امنیت از سوی نیروهای دلیر محافظت­ عامه و تصدی­ امنیتی در ابعاد چون حفاظت درست پرژه­ های مهمِ­ ملی و عام­ المنفعه در کشور و رشد گراف اقتصادی مؤثر خواهد بود.

محمد داوود اساس می­ افزاید: نیروهای محافظت­ عامه به صورت درست می­ توانند از عهده­ ای تأمین امنیت داشته­ های اقتصادی بدر آید، سرمایه گذاران وتجار ملی و بین­ المللی بدانند که این نیروها با فراگیری آموزش­ های نظامی و مسلکی توانسته در شرایط کنونی از منابع اقتصادی و پروژه­ های ملی و بین­ المللی حفاظت نمایند.

این عضو پیشین مجلس سنای کشور  از رهبران حکومت وحدت ملی می خواهد تا این بخش نظامی را نسبت به سایر ارگان­ های امنیتی  بیشتر مورد حمایت و پشتیبانی قرار دهد و به تشکیلات نظامی معینیت محافظت ­عامه و تصدی­ امنیتی بی افزاید.   به باور وی، فعالیت و ویژه­ گی­ های محافظت ­عامه بستر مناسب جهت کاریابی بوده و اقتصاد کشور را نیز مثبت رقم خواهد زد که توانایی این دستگاه نظامی در افغانستان نیاز به توجه و حمایت ویژه ­ای حکومت دارد.