فشرده­ ی زنده­ گی­ نامه ی پاسوال­ عبدالرزاق امیری سرپرستِ معینیت محافظت ­عامه­ وتصدی­ امنیتی وزارت امور داخله جمهوری ­اسلامی­ افغانستان

پاسوال عبدالرزاق  امیری فرزند امیرجان در سال 1339 هجری- خورشیدی در یک فامیل متدین، علم­ پرور و روشنفکر در ولایت لوگر چشم به جهان گشود.

موصوف پس از ختمِ دوره­ ی بکلوریا شاملِ اکادمی پولیس و سپس عازم کشورِ شوروی سابق گرددید و در رشته­ ی پولیسِ ­امنی به تحصیل خویش ادامه­ داد و با اتمامِ موفقانه ­ی این دورِ تحصیلی در سال 1358 هجری – خورشیدی دوباره به وطن برگشته و تا اکنون در خدمت مردم و میهن خویش بوده و در خدمتگذاری ملت قرار دارد که در ذیل مختصراً به آن اشاره می­ داریم:

 • درسالِ 1358 هجری- خورشیدی به­ حیثِ عضوی پولیسِ­ امنی در قوماندانی امنیه ­ی ولایت کابل؛
 • از سالِ 1359 الی 1361 هجری- خورشیدی به­ حیثِ معاون تعلیم وتربیه قوماندانی امینه­ ی ولایت سمنگان؛
 • از سالِ 1361 الی 1374 هجری- خورشیدی به ­حیثِ مسوول سوادآموزی ­ومعاون کلتوری وفرهنگی وزارت امورداخله.

بعد از فروپاشی و سقوطِ رژیمِ طالبان و با روی­ کار آمدنِ اداره­ ی موقت، نخست به­ حیث مدیر عمومی سوادآموزی و متعاقباً در سالِ 1381 هجری- خورشیدی به­ حیثِ مدیر عمومی پلان ریاست عمومی تعلیم و تربیه وزارت امورداخله و در عینِ­ حال منحیثِ نماینده­ ی وزارت امورداخله عضویت دارالانشای کمیسیون مستقل ­برگزاری لویه جرگه­ ی اضطراری را کسب و به­ حیثِ تیم لیدر هسته ی مرکزی انتخابات در شرایطِ حساسِ کشور صادقانه خدمت نمود که به­ پاس خدمات شایسته ­ی ایشان و لزوم دیدِ مقامات ذیصلاح ذریعه­ ی حکمِ شماره 1640مورخ 18/3/1381 مقام محترم ریاست ج.ا.ا به­ گونه­ ی فوق­ العاده به ­رتبه­ ی مل­ پاسوال نایل­ گردید که پس از آن با انجامِ وظایف ذیل مصدرِ خدماتِ بیشتر به ­وطن و ملتِ سربلند افغانستان­ گردید:

 • در سالِ 1382 هجری- خورشیدی بعد از ختمِ موفقانه­ ی لویه­ جرگه­ ی اظطراری، در بست آمریت عمومی اوپراتیفی مقام وزارت؛
 • در سالِ 1383  هجری- خورشیدی به­ حیثِ قوماندان غند محوِ کشت خاشخاش؛
 • در سال 1384 هجری- خورشیدی قرار حکم (427) مورخ 7/2/1384 مقام ریاست ج.ا.ا در بست پاسوال به­ حیث رییس عمومی محوِکشت خاشخاش تقرر حاصل نمود؛
 • در سال 1389 هجری- خورشیدی قرار امیریه نمبر (2) مورخ 15/1/1389 در بست سمونوال به حیثِ آمر عمومی انحلال گروپ­ های مسلح غیرقانونی (دایاگ) تقرر حاصل نمود؛
 • درسال 1391 هجری- خورشیدی ذریعه ­ی امریه شماره (1053) مورخ 4/3/1391 به احتیاط فعال پیژنتون سوق گردید؛
 • قرار مکتوب شماره (314) مورخ 4/6/1392 بنا بر پیشنهاد به ­ریاست دارالانشای شورای عالی صلح طورِ خدمتی معرفی گردید؛
 • قرار حکم شماره (4999) مورخ 6/8/1392 مقام محترم ریاست ج.ا.ا به­ حیثِ رییس عمومی عملیاتی معینیت محافظت­ عامه ­وتصدی­ امنیتی و حسب فرمان شماره (3551) مورخ 1/6/1393 مقام محترم ریاست ج.ا.ا پس از دوازده سال به ­رتبه­ ی پاسوال ترفیع نمود؛
 • طی پیشنهاد و حکمِ مقامِ وزارت امور داخله ج.ا.ا به تاریخ 18/2/1395 هجری- خورشیدی برعلاوه ­ی وظیفه اصلی­ شان به ­حیثِ سرپرستِ معینیت محافظت­ عامه­ وتصدی­ امنیتی وزارت امور داخله تعیین و الی اکنون صادقانه ایفای وظیفه می ­نماید.

شایان­ ذکر است که: آقای امیری در طول ماموریت­ اش در بست­ های مختلف وزارت امور داخله ­ی کشور  با در نظرداشت خدمتگذاری به­ وطن عزیز و مردم ستمدیده­ ی خویش، بیش از 22 مراتبه با اخذ مدال­ ها،  نشان ها،   تحسین ­نامه­ ها و تقدیرنامه­ ها از جانب رهبری وزارت محترم امور داخله، ولسی جرگه و مشرانو جرگه ی شورای ملی کشور نایل ­گردیده  و سایر ترفیعات خویش را الی رتبه­ ی پاسوالی طبق هدایت قانونِ ­ذاتی پولیس به­ وقت و زمان معینه اخذ نموده­ است.