مسوولان کمپنی Noble Men fright logistic : از تأمین امنیت این کمپنی حرف می زند، در همین حال آنان خدمات محافظتی نیروهای محافظت عامه را به منظور تأمین امنیت این پایگاه لوژیستیکی ستایش می کنند.

کمپنی Noble Men fright logistic: با نیروهای خارجی  به ­منظور اکمالات مواد لوژیستیکی آنان پیمان لوژیستیکی بسته است و کالاهای لوژیستکی این نیروها را طی قراردادی انتقال و اکمال می­کند.

شمس الرحمن صافی کارمند با صلاحیت این کمپنی از اهمیت پایگاه لوژیستیکی شان حرف می­ زند و می­ گوید این کمپنی گاهی مورد تهدیدات امنیتی قرار گرفته­ است، اما نیروهای محافظت­ عامه بر بنیاد قرارداد امنیتی با این کمپنی از داشته­ ها و ارزش­ های این شرکت محفاظت جدی نموده است.

آقای صافی می­گوید در چند سال پسین که پیمان­ امنیتی با معینیت محافظت­ عامه وتصدی­ امنیتی وزارت امور داخله بسته­ اند انتقال مواد لوژیستیکی این کمپنی به نظامیان خارجی در بستر امنیت و دور از هرنوع تشویش امنیتی صورت می­ گیرد که این باعث بلند بردن هویت و اعتماد این شرکت لوژیستیکی درمیان جامعه و هم پیمانان آنان خواهد شد.

مسوول این کمپنی اکمالاتی و ترانسپورتی می­ گوید: از خدمات امنیتی نیروهای محافظت­ عامه وتصدی­ امنیتی رضایت دارند و درصورت تراکم قراردادهای لوژیستیکی با برخی از تأسیسات داخلی و خارجی به نیروهای محافظت­ عامه به­ خاطر تأمین امنیت این شرکت لوژیستیکی افزایش خواهند داد.

وی از تجار و شرکت­ های که با کمپنی­ های خصوصی قرارداد امنیتی دارند می­خواهد تا با معینیت محافظ­ت ­عامه و تصدی ­امنیتی وزارت امور داخله که یک نهاد امنیتی دولتی، قابل اعتماد و مجهز با امکانات نظامی­ است، عقد قرارداد امنیتی نمایند تا سرمایه­ ها و داشته­ های آنان به­ گونه مطمین محافظت شود.

از سوی­ هم لمړی ساتنمن سیدعلی سادات فرمانده مفرزه امنیتی این کمپنی می­ گوید: نیروهای محافظت ­عامه در این کمپنی در هرشرایط و در برابر هرنوع تهدیدات امنیتی ازسوی دشمنان آماده دفاع از داشته­ های این کمپنی می ­باشد.

به گفته­ ای او نظامیان محافظت­ عامه به ­گونه ­ا ی ثابت و سیار به ­ویژه در مورد تأمین امنیت انتقال کاروان اکمالات لوژیستیکی این کمپنی صادقانه تلاش خواهند کرد. وی از آمادگی­ و تعلیمات نظامی نیروهای تحت­ امر­اش بخاطر تأمین امنیت هرچه بهتر این شرکت لوژیستیکی نیز خبر می ­دهد.