پاسوال عبدالرزاق امیری با رییس عمومی شرکت برشنا در دفتر کار اش دیدار وگفتگو نمود

پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرست معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی با انجینر امان‌الله غالب رییس‌عمومی شرکت برشنا در دفتر کاری‌اش ملاقات نمود. در این‌ملاقات، برخی از رؤسا و مسوولین بخش‌های این‌معینیت و ریاست عمومی برشنا نیز اشتراک داشتند. در این‌ نشست، دو طرف روی چگونگی تأمین امنیت پایه های برق 500 کیلو وات ترکمنستان در مسیرشاهراه خواجه الوان – پروان و مسایل معاشات و مالی نیروهای محافظتی بند گرشگ هلمند و چگونگی تادیه صرفیه برق خط آهن حیرتان بحث نمودند.
رییس عمومی شرکت برشنا با آنکه تأمین امنیت پروژه های وابسته به این اداره را از سوی نیروهای محافظت عامه قناعت بخش می خواند، اما از وجود برخی از چالش ها در مسیر پایه های برق 500 کیلو وات ابراز نگرانی نمود.
آقای غالب خواهان تأمین امنیت بیشتر پروژه های برق از سوی نیروهای محافظت عامه گردیده افزود: مشکلات مالی نیروهای محافظت عامه مستقر در بند گرشگ هلمند در آینده نزدیک حل خواهد شد.

با این حال پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرست معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی انرژی برق را از نیازمندی های نخست مردم افغانستان بیان کرده گفت: نیروهای محافظت عامه به خاطر تأمین امنیت پروژه های برق مثلِ گذشته صادقانه تلاش می کنند.
شایان ذکر است که در پایان این نشست قرار بر این شد تا در روزهای نزدیک به خاطرِ چگونگی پایان بخشیدن به مشکلات موجود در مسیرِ برق لین 500 کیلووات ترکمنستان به ویژه شاهراه سالنگ ها، هیئت مشترک از رهبری معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی و ریاست عمومی شرکت برشنا به ولایت پروان سفر نموده با مقامات محلی و متنفذین آن ولایت در مورد صحبت نموده تا به مشکلات موجود سدِ راهِ تطبیق این پروژه، نقطه پایان گذاشته شود.