یاد ریاست د عامه‌ساتنې او امنیتي‌تصدۍ معینیت په‌ تشکیل کې د پنځو کاري‌تګلارو په درلودلو سره؛ د دولتي‌پروژو د ساتنې ریاست، د غیر دولتي‌پروژو د ساتنې ریاست، د نړیوالو پروژو د ساتنې ریاست، د قطارونو د ساتنې او امنیت ریاست او د ښوونې او روزنې عمومي مدیریت؛ چې د یاد معینیت په ښوونیز مرکز کې د افسرانو، سرتیرو او ساتونکو د روزنې په برخه کې فعالیت کوي، خپلې چارې پرمخ وړي.

د عملیاتي لوی‌ریاست هیوادوالو ته د چوپړ کولو په برخه کې شپه او ورځ هلې‌ځلې کوي او په دې‌لاره کې به هیڅ‌ډول هڅه ونه‌سپموي.