دغه ریاست د عامه‌ساتنې او امنیتي‌تصدۍ معینیت د مقام تر مستقیم اثر لاندې فعالیت کوي، چې د پیژند، اسنادو او اړیکو، پلان او پالیسۍ د عمومي‌مدیریتونو، د مطبوعاتو او نشراتو، حقوقو او بشري‌سرچینو د آمریتونو او د قرارګاه ټولي د تشکیل په درلودلو سره خپلې چارې پرمخ وړي.

د معینیت د کاري‌پلان ترتیبول، له رییسانو، کورنیو او بهرنیو سلاکارانو او پیرودونکو سره د معینیت د مقام د ورځنیو سپارښتونو تعقیبول او د جلسو تنظیمول، د جمهوري‌ریاست د لوړمقام د حکمونو، د وزیرانو شورا د مصوبو او د عامه‌ساتنې او امنیتي‌تصدۍ معینیت د اوامرو او دایرکتیفونو تکثیرول، د کورنیو چارو وزارت او د معینیت د مقام د اوامرو ثبتول، چې په ټوله کې د یاد معینیت د ملکي او نظامي برخو فعالیتونه تر پوښښ لاندې نیسي؛ د یاد ریاست له له عمده‌دندو څخه شمیرل کیږي.