استخدام

برای مشاهده آخرین پست های خالی در معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی اینجا را کلیک کنید.

بست های خالی قراردادی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی وزارت امور داخله!

اعلان کاریابی :

معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی به منظور سپردن کار به اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی (سوم، چهارم، پنجم و ششم) را به خاطر ا ستخدام کارمندان شایسته و کارفهم درپروسه رقابت آزاد قراردهد.

بناءً به اطلاع واجدین شرایط اعم از زن و مرد که تابعیت افغانی داشته باشند رسانیده میشود تا خود را درپست های  فوق الذکر کاندید نمایند.
تاریخ آغاز:
1394/04/ 5
تاریخ ختم:
1394/04/ 17
اشخاص واجد شرایط از تاریخ نشراعلان الی تاریخ ختم اعلان می توانند فورمه های مخصوص در خواستی را ازساعت 9 قبل از ظهر الی ختم ساعت کاری از مؤظفین آمریت منابع بشری این معینیت واقع برج شهرارا اخذ وبعد از خانه پوری دو باره به ایشان بسپارند
.

به منظور دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق پروسه رقابت آزاد (32) بست کمبود پائین رتبه ریاست های مرکزی این معینیت در معرض اعلان قرار دارد.

شماره

عنوان بست

ریاست

بست

بار

۱

مدیر عمومی مطبوعات

ریاست دفتر

4

اول

۲

مدیر عمومی حقوق        

ریاست دفتر

4

اول

۳

کارمند اسناد

ریاست مالی و اداری

6

اول

۴

کمپیوتر کار

ریاست مالی و اداری

6

اول

۵

کارمند پلان مالی

ریاست سرمحاسبیت

6

اول

۶

کارمند بیلانس

ریاست سرمحاسبیت

6

اول

۷

مدیر عواید

ریاست مالی و اداری

5

اول

۸

مدیر حواله جات

ریاست مالی و اداری

5

اول

۹

کارمند اسناد

ریاست مالی و اداری

6

اول

۱۰

کارمند گزارشات و اسناد

ریاست تامینات

6

اول

۱۱

کارمند آرشیف

ریاست تامینات

6

اول

۱۲

کارمند توزیع آفر

ریاست تامینات

6

اول

۱۳

کارمند خریداری

ریاست تامینات

۶

اول

۱۴

کارمند خریداری

ریاست تامینات

6

اول

۱۵

کارمند خریداری زون کندهار

ریاست تامینات

6

اول

۱۶

کارمندتنظیم فرمایشات

ریاست تامینات

6

اول

۱۷

کارمندخریداری زون بلخ

ریاست تامینات

6

اول

۱۸

کارمند خریداری زون هرات

ریاست تامینات

۶

اول

19

کارمند خریداری زون بلخ

ریاست تامینات

6

اول

20

کارمند موجودی

ریاست تامینات

6

اول

21

مدیر عمومی تکنالوژی ومعلوماتی

ریاست تامینات

4

اول

22

کارمند نرم افزارها وسخت افزارها

ریاست تامینات

6

اول

23

مدیر ترانسپورت

ریاست تامینات

5

اول

24

کمپیوتر کار

ریاست عمومی عملیاتی

6

اول

25

کارمند اسناد

ریاست عمومی عملیاتی

6

اول

26

مدیرراک جلال آباد

ریاست عمومی عملیاتی

5

اول

27

مدیرراک کندهار

ریاست عمومی عملیاتی

5

اول

28

مدیر راک مزارشریف

ریاست عمومی عملیاتی

5

اول

29

کارمند راک کندهار

ریاست عمومی عملیاتی

5

اول

30

مدیر راک میدان شهر

ریاست عمومی عملیاتی

5

اول

علاقمندان ميتوانند  لایحه وظایف فوق را از لینک زیر بدست آورند .  

 

ختم اعلان

عنوان بست

بست

شماره

۰۴/٠٢/١٣٩٢

اتی تکنالوژی 4 ۱

۰۴/٠٢/١٣٩٢

  5 ۲

۱۶/۰۲/۱۳۹۲

  6 ۳

۱۶/۰۲/۱۳۹۲

  6 ۴

۱۰/۰۲/۱۳۹۲

  6 ۵

۲۲/۰۲/۱۳۹۲

  ۶ ۶

۲۲/۰۲/۱۳۹۲

  ۶ ۷

۲۲/۰۲/۱۳۹۲

  ۶ ۸

۲۲/۰۲/۱۳۹۲

  ۴ ۹

۲۲/۰۲/۱۳۹۲

  ۶ ۱۰
       
       
       

 

 

مینو:              

صفحه اصلی

خبرها

راجع به معینیت تصدی امنیتی

رهبریت

مرکز آموزشی

البوم عکس ها

سوال ها و جواب ها

برای مشتریان

برای شرکت های مدیریت خطروامنیتی

لینک های مفید

استخدام

تدارکات

اسناد مهم

برای کارمندان

تماس با ما

 

 

COPYRIGHT 2012, APPF IT GENERAL DIRECTORATE